Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til patienter med collum femoris fraktur

 

Operation

Der findes en række osteosyntesemetoder, mest almindeligt er indsættelse af glideskrue – skinnesystem (DHS).

 

Indikation

Brud i den proksimale del af femur omfatter:

 • • Hoftenære frakturer

 • • Collum femoris frakturer (brud på lårbenshalsen)

 • • Pertrokantær fraktur (brud mellem lille og stor lårbensknogle)

 • • Subtrokantær fraktur (brud i øverste del af lårbensskaftet)

 

Lejring

Patienten lejres, efter indledt anæstesi, i ekstenssionsleje

Lejring i rygleje - hoftenære frakturer

Lejres på stuen.

 

Præoperativt

Type, BAC-test, Væsketal, EKG, evt. INR (Marevan-behandling), opdateret kirurgisk journal samt OP-tilmelding

Operationstilmelding – Ortopædkirurgi Nordjylland

”Operativ side” sikret af kirurg.

Anæstesiskema foreligger.

 

Fremstilling

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

Anæstesi

Der kan vælges mellem flere former for anæstesi

 • • Regional anæstesi, oftest spinalanæstesi

 • • Generel anæstesi (GA)

Patienten modtages i indsovningsrummet.

“Sikker kirurgi”-tjekliste gennemgås: Sikker kirurgi

Patienten udspørges om allergi, fastetid og tandstatus.

Personalet sikrer, at kirurgen er kontaktet.

Patienten monitoreres med EKG, NIBP, evt. A-kanyle, SAT-føler og 1-2 i.v. adgange.

 

Patienten bedøves i sengen

Spinalanæstesi

 • • Der gives efter ordination sedation til vending i sideleje for at anlægge spinalanæstesi.

 • • O2 på nasal iltkateter.

 

Generel anæstesi

 • • Patienten præoxygeneres med 100 % ilt på tæt maske.

 • • Medicin gives efter ordination på anæstesiskemaet.

 • • Patienten intuberes med oraltube, og denne fikseres.

 • • Lungestetoskopi for at sikre placering.

 • • Patienten lejres på operationsstuen i samarbejde med OP-personale, portør og kirurg.

 • • Eventuel stetoskopi med henblik på fortsat korrekt tubeplacering.

 • • Varmetæppe (Bair Hugger) anlægges over patienten, og temperaturføler placeres nasalt.

 • • Væskebehov og blodtab erstattes i henhold til afdelingens retningslinjer.

 

Antibiotika

 • • Som regel inj. Diclosil 2g/inj. Zinacef 1.5 g. Skal være ordineret af kirurg på OP-tilmelding.
   

Postoperativt

 • • Spørg kirurg efter specielle ordinationer.

 • • Anæstesien afsluttes, og vitale parametre kontrolleres inden aflevering i Opvågningsafsnittet.