Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til patienter med collum femoris fraktur

Operation

Der findes en række osteosyntesemetoder, mest almindeligt er indsættelse af glideskrue – skinnesystem (DHS).

Indikation

Brud i den proksimale del af femur omfatter:

 • • Hoftenære frakturer

 • • Collum femoris frakturer (brud på lårbenshalsen)

 • • Pertrokantær fraktur (brud mellem lille og stor lårbensknogle)

 • • Subtrokantær fraktur (brud i øverste del af lårbensskaftet)

 

Billede 652293778Billede 462519246

Se billeder nederst for overblik over implantater og proteser.

Lejring

Patienten lejres, efter indledt anæstesi

Lejringer på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit (rn.dk)

Lejres på stuen.

Præoperativt

Type, BAC-test, Væsketal, EKG, evt. INR (Marevan-behandling), opdateret kirurgisk journal samt OP-tilmelding.

”Operativ side” sikret af kirurg.

Anæstesiskema foreligger.

Fremstilling

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

Anæstesi

Der kan vælges mellem flere former for anæstesi

 • • Regional anæstesi, oftest spinalanæstesi

 • • Generel anæstesi (GA)

Patienten modtages i indsovningsrummet.

“Sikker kirurgi”-tjekliste gennemgås: Sikker kirurgi

Patienten udspørges om allergi, fastetid og tandstatus.

Personalet sikrer, at kirurgen er kontaktet.

Patienten monitoreres med EKG, NIBP, evt. A-kanyle, SAT-føler og 1-2 i.v. adgange.

 

Patienten bedøves i sengen

Spinalanæstesi

 • • Der gives efter ordination sedation til vending i sideleje for at anlægge spinalanæstesi.

 • • O2 på nasal iltkateter.

Generel anæstesi

 • • Patienten præoxygeneres med 100 % ilt på tæt maske.

 • • Medicin gives efter ordination på anæstesiskemaet.

 • • Patienten intuberes med oraltube, og denne fikseres.

 • • Lungestetoskopi for at sikre placering.

 • • Patienten lejres på operationsstuen i samarbejde med OP-personale, portør og kirurg.

 • • Eventuel stetoskopi med henblik på fortsat korrekt tubeplacering.

 • • Varmetæppe (Bair Hugger) anlægges over patienten, og temperaturføler placeres nasalt.

 • • Væskebehov og blodtab erstattes i henhold til afdelingens retningslinjer.

Antibiotika

 • • Som regel inj. Diclosil 2g/inj. Zinacef 1.5 g. Skal være ordineret af kirurg på OP-tilmelding.

Postoperativt

 • • Spørg kirurg efter specielle ordinationer.

 • • Anæstesien afsluttes, og vitale parametre kontrolleres inden aflevering i Opvågningsafsnittet.

 

Billede 1042852454

 

Billede 350579061

Billede 2140383674