Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinbestilling

FORMÅL

At sikre, at afdelingen til enhver tid har det relevante medicin (se fortegnelse over medicinpræparater på Neonatalafsnittet).

SYGEPLEJEHANDLINGER

 • • På hverdage bestilles medicin hjem af apotekets farmakonom, som dagligt kommer i afsnittet og gennemgår og fylder op i medicinskabe, væskeskabe og i medicinkøleskabe.

 • • Hvis et medicinpræparat derudover ønskes hjemskaffet, skal sygeplejersken give besked til farmakonomen, enten i notesbogen i medicinrummet eller ved mundtlig / telefonisk kontakt til sygehusapoteket.

Farmakonomens opgaver

 • • Bestiller medicin v.h.a. standardsortiment i medicinrummet, alternativt engangsbestillinger underskrevet af læge. For visse produkter er der aftalt faste leveringer fra apoteket.

 • • Gennemgår lagerbeholdning, holdbarhed og bortskaffer medicinaffald.

Akutbestillinger. -

Standardsortiment

På afsnit 12 og 13 er de medicinansvarlige sygeplejerske, i samarbejde med farmakonomen, afdelingssygeplejersken og overlæge, ansvarlig for revision i standardsortiment.

Det gældende standardsortiment er underskrevet af overlæge i afsnit 12 og 13 (Pia Sønderby Christensen) og forefindes i mappe i medicinrummet.

TPN

TPN (PARENTERAL ERNÆRING) laves specielt til afsnit 12 og 13.

 • • Farmakonomen sørger for faste bestillinger.

 • • Ubrugt TPN kan ikke sendes retur med mhp. kreditering.

 • • Se i øvrigt lægeinstrukser.

Sygeplejerskefylderens/ansvarshavendes opgave i medicinrummet

 • • Opfyldning af sprøjter, kanyler, propper, medicinetiketter osv.

 • • Oprydning / rengøre bord og stænkskab / holde orden.

 • • Kassation af udløbne væsker og hætteglas på bord, i stænkskab og i køleskabe.

 • • Tømme skraldepose efter behov.

 • • Kølevarer, der ankommer til afsnit 12 og 13, skal stilles i køleskab, når farmakonomen ikke er til stede. Der hænges meddelelse herom på døren til medicinrummet. Ansvarshavende sygeplejerske har ansvaret for dette i aftenvagten.

Kontaktpersoner til apoteket

Charlotte Stounberg

Sisse Yssing