Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Late potentials Kardiologisk Ambulatorium

 

Formål med undersøgelsen

 • • Patienter med mistanke om arytmogen højre ventrikel kardiomyopati

 • • Patienter i familieudredning, som har fået konstateret ARVC

Inden undersøgelsen

 

Klargøring af stuen

 • • Henvisning findes frem

 • • Ilt og sug

 

Klargøring af apparaturet

 • • Computeren tændes (Schiller)

 • • Kodeord 9000

 • • Data indtastes ifølge manual

 • • Al unødvendig apparatur slukkes for ikke at give støjudslag i testen

 • • Lys dæmpes

 • • Al unødvendig kommunikation/henvendelser fra kollegaer/telefoner frabedes, mens undersøgelsen foregår

 

Undersøgelsen

 

Modtagelse af patient

 • • Navn og CPR kontrolleres og indskrives

 • • Elektroder påsættes patienten efter eventuel rasering

 • • Der vælges protokol, LAPO

 • • Undersøgelsen sættes til 100 antal komplekser

 • • Korrelation 99,5 %

 • • 40 hertz

 • • Støjniveau < 0,5 mikrovolt

 • • Curser justeres efter undersøgelsen – klik på linealen, herefter kan lodrette markeringer rykkes til start og slut. Start og slut, er de steder, hvor QRS-komplekset krydser grundlinjen.

 • • Gem og udskriv rapport

 

Elektrodeplacering

 • • V1 placeres i 4. interkostalrum i højre midtaxilærlinje

 • • V2 placeres i 4. interkostalrum i frontale midtlinje

 • • V3 placeres i 4. interkostalrum mellem V2 og V4

 • • V4 placeres i 4. interkostalrum i venstre midtaxilærlinje

 • • V5 placeres i 4. interkostalrum i midtlinje ryg

 • • V6 placeres i nakken

 • • Ekstremitetsafledningerne placeres i deres normale position; på højre arm og ben, samt venstre arm og ben

Undersøgelsen afsluttes

 • • Rapporten udskrives og lægges til sekretæren. Hvis arv-patient lægges rapport til Arv-sekretariat eller sammen med patientens holtersvar.

 • • Patienten følges tilbage i afdelingen af portør og informeres om undersøgelsens resultat af elektrofysiolog eller 1. reservelæge

 

Oprydning på stuen

 • • Stuen opryddes

 • • Der opfyldes efter behov

 • • Stuen udluftes