Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis-B vaccine (Engerix-B®)

Beskrivelse1

Vaccinen1

Administration1

Indikation1

Bivirkninger1

Kontraindikationer1

Vaccinationseffekten1

Udlevering2

Referencer2

Beskrivelse

Vaccinen

En ny type genteknologisk fremstillet vaccine, der er billigere end Hep-B-Vax® og ikke fremstillet ud fra blod. Giver anledning til dannelse af anti-HBs og kan anvendes ved revaccination efter Hep-B-Vax®.

Administration

En primær vaccinationsserie (=præeksposition) omfatter 3 vaccinationer (0, 1, 6 mdr.) Efter eksposition hos en tidligere uvaccineret anbefales et accelereret forløb med 4 doser (0, 1, 2, 12 mdr.) Bedst effekt opnås, når vaccinen gives i.m. i musculus deltoideus.

Indikation

Forebyggelse af hepatitis B infektion hos modtagelige personer dvs. anti-HBs-negative. Følgende 3 situationer er relevante:

  1. 1. Før evt. eksposition:
    Vaccination af personer med kendt øget risiko (se "Retningslinier for beskyttelse mod hepatitis", Sundhedsstyrelsen).
    Sygehuspersonale, der tilhører risikogruppe, vaccineres efter aftale på Klinisk Mikrobiologisk afdeling.

  2. 2. Personer, der udsættes for uheld, der medfører eksposition for hepatitis B: accelereret vaccination (se særskilt instruks).

  3. 3. Nyfødte af HBsAg-positive mødre: vaccination og injektion med hepatitis B immunglobulin (AunativR) hurtigst muligt efter fødslen (se særskilt instruks).

Bivirkninger

Lette lokale hos 20-25%. Feber ses af og til, men i øvrigt er systemiske reaktioner sjældne (myalgi, artralgi, udslæt). Anafylaksi skal være meget sjælden, men alligevel bør personer, som kommer udefra vente 15 minutter i ambulatoriet efter vaccinationen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne (inkl. gær) og graviditet, dog bør vaccination gennemføres ved sikker hepatitis B eksposition hos gravide.

Vaccinationseffekten

Efter en vaccinationsserie kan beskyttelse mod infektion påregnes i mindst 15 år og mod manifest sygdom endnu længere. Immunitet opnås hos 80%; hos 15% er beskyttelsen usikker (hyporesponder), og 5% vil ikke konvertere (non-responder). Rutinemæssig bestemmelse af anti-HBs anbefales ikke.

Se i øvrigt brugsvejledning.

Ved fortsat øget risiko for hepatitis B smitte anbefales revaccination efter 10 år, og der anbefales en "booster" ved eksposition > 10 år efter primær vaccination.

Udlevering

Rekvireres på apoteket og er receptpligtig, prisen pr. dosis er ca. 240 kr. (Statens Seruminstitut). Opbevares i køleskab (4-8 C).

Tilskud kan opnås efter individuel ansøgning til Medicintilskudsnævnet, Sundhedsstyrelsen. Vaccine skal altid være på lager i skadestuen, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling samt fødegang, sidstnævnte skal endvidere ligge inde med hepatitis B immunglobulin (AunativR).

Referencer

Retningslinier for beskyttelse mod hepatitis (Sundhedsstyrelsen, juni 2002)