Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Privathospitaler, rekvirering af analyser og blodkomponenter

 

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Blodprøver ved blodtransfusion

Blodprøve til bestemmelse af blodtype, BAC-test eller BF-test rekvireres i WebReq. I Prompt angives anvendelsestidspunkt samt antal erytrocytsuspensioner, der skal reserveres til patienten. Blodprøverne sendes til Blodtypelaboratoriet, Syd, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Vedrørende praktiske forhold (prøveglas, forsendelse og besvarelse) Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KIA)

Ring eventuelt til blodtypelaboratoriet, tlf. 97665550, og hør om der tidligere er udført blodtypebestemmelse på patienten.

Adresse

Blodtypelaboratoriet afsnit Syd

Klinisk Immunologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

Hobrovej 18-22

9000 Aalborg

 

Info til Taxa/transport

Blodtypelaboratoriet ligger ved Stråleterapien mellem højhuset og medicinerhuset.

Procedure ved rekvirering og transport af blodkomponenter

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspension bestilles ved Blodtypelaboratoriet Syd på tlf. 97665550.

Ved bestilling oplyses:

Rekvirerende hospital, adresse og telefonnummer

Patientens navn og cpr-nummer

Antal komponenter

 

Bioanalytiker kontakter blødningsvagt, hvis der bestilles andre blodprodukter end erytrocytsuspension.

 

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor blodprodukter er nærmere beskrevet.

 

Transport, opbevaring og returnering

Bestilt erytrocytsuspension afhentes af privathospitalets egen transport på Blodtypelaboratoriet, afsnit Syd eller sendes direkte til privathospitalet med taxa (ifølge regning).

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab.

Blodkomponent skal være indgivet indenfor 4 timer fra tidspunkt for udlevering. Tidspunkt fremgår af transfusionsjournal.

Blodkomponenter som er modtaget, men alligevel ikke skal anvendes, returneres til Blodtypelaboratoriet Syd efter telefonisk aftale på tlf. 97665550.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der bestilles nødblod på

tlf. 97665550, Blodtypelaboratoriet Syd.

Ved bestilling oplyses:

Antal nødblod

Patientens navn og cpr-nummer

Rekvirerende hospital, adresse og telefonnummer

 

I forbindelse med transfusionsbehandling påfører I på transfusionsjournalen, patientens navn og cpr-nummer for hver enkelt portion nødblod. Transfusionsjournalen udfyldes som sædvanligt og returneres til Klinisk Immunologi senest 48 timer efter transfusion.

Yderligere information Nødblod

Erstatnings-cpr-nummer

Hvis patienten ikke har et cpr-nummer, tildeles denne et erstatnings-cpr-nummer. Læs mere om erstatnings-cpr-nummer i Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland