Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ACT-måling – vejledning og analyse

Beskrivelse1

Måleudstyr/tilbehør1

Prøvetagningsprocedure/håndtering1

Klargøring af apparat inden prøveudtagning:1

Prøveudtagning:1

Typiske fejlkilder1

Definition af begreber1

Formål1

Reference1

Beskrivelse

Måleudstyr/tilbehør

Til måling anvendes apparatet HEMOCHRON® Jr. og den dertilhørende engangscuvette som forefindes ved apparatet (ekstra findes i køleskabet i medicinrum, vær opmærksom på, at dem der skal bruges er påstemplet ”høj”).

Prøvetagningsprocedure/håndtering

Klargøring af apparat inden prøveudtagning:

  • • Indfør cuvette i åbningen i apparatets højre side. Teksten på cuvetten skal vende opad og prøvehullet skal vende udad. Der kan gå op til 30 sekunder, før der fremkommer ”Add sample… Press start” i displayet.

Prøveudtagning:

  • • Udtræk blod i almindelig sprøjte (uden antikoagulans) via arteriekanylen, således at der er 1-2 dråber blod til rådighed.

  • • Fyld cuvettens inderste prøvehul med fuldblod ca. 0,15 µl ~ 1-2 dråber. Undgå at overfylde prøvehullet eller at der er luft i dråben.

  • • Tryk på ”START”.

  • • Når apparatet bipper, kan resultatet aflæses på displayet. Resultatet angives i tid = antal sekunder fra start til koagulation af prøven.

  • • Hvis prøve til ACT-måling udtages i samme arbejdsgang som andre blodprøver, udtages denne til sidst, da det giver kortest mulig tid mellem udtagning og analyse.

Typiske fejlkilder

  • • Vigtigt at apparatet tændes, FØR blodprøven tages, da for lang ventetid mellem blodprøvetagning og måling giver ukorrekt resultat. Hvis prøven ikke kan analyseres umiddelbart efter prøvetagning, skal denne kastes, da forsinkelse i analyse vil give falsk for lav ACT.

  • • Ved for stor eller for lille blodvolumen kan prøven ikke analyseres.

Definition af begreber

ACT = Activated Clotting Time (på dansk: aktiveret koagulationstid) det vil sige antal sekunder fra koagulationstiden aktiveres, til blodet er koaguleret.

Formål

Korrekt og sikker måling af ACT efter indgreb, hvor patienten har været tilkoblet hjerte-lungemaskine eller andre indgreb, hvor en kraftig heparinisering har fundet sted.

Reference

Vingmed - ITC – Hemochron koagulationsmonitorering