Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglemarvsbiopsi – Klinik Medicin og Akut - Hobro

Beskrivelse

Yamshidi

 • • Tid bestilles i Medicinsk Ambulatorium

 • • Patienten kan eventuelt tilbydes 5 mg Diazepam ca. ½ time inden undersøgelsen. Obs om patient selv skal køre efter undersøgelsen

 • • OBS AK-behandling

 • • Husk seng til ALLE

 

Vi skriver selv objektglassene

 

Der skrives med blyant:

 

Pt’s cpr.nr.

Forbogstaver på patient

 

Ve hjørne: HS (Hobro Sygehus)

 

Hø hjørne:

 

10 glas med P (perifer)

10 glas med M (marv)

2 glas med MI (marvimprent)

 

1 monovettesprøjte med label

1 stk følgeseddel til Patologisk Institut

1 label med navn og cpr.nr.

010400-2004

Y.S.

 

 

HS P

 

 

 

Efterforløb

 • • Patienten skal ligge på ryggen med kompression over indstiksstedet i min. ½ time

 

OBS

 • • Gennemsivning af plastret

 • • Smerter ved indstiksstedet

 • • Prøvesvar kan forventes efter ca. 10 dage

 

En knoglemarvsundersøgelse omfatter altid en undersøgelse af perifer blod, aspirat af marv og marvbiopsi.

Til knoglemarvsundersøgelse benyttes engangssæt (Snarecoil kanyle til knoglemarvsbiopsi) til såvel biopsi som aspirat.

 

Utensilier

 • • 2 rulleborde

 • • 2 stofbleer

 • • engangs overtrækskittel

 • • lokal anæstesi (Lidokain-adrenalin 20 mg/ml)

 • • steril lancet (til øreblod)

 • • 3 inj. swabs

 • • 1 hårrør

 • • 1 vattampon

 • • mærkepen

 • • Klorhexidinsprit, gult

 • • 6 sterile vatpinde

 • • sterile handsker

 • • sterile afdækningsstykker (et med hul, et uden hul)

 • • engangssprøjte med luerloc 10 ml og 20 ml

 • • 1 i.m. kanyle, 2 i.v. kanyler

 • • sterile kompressorer

 • • engangs Yamshidi-sæt (Snarecoil kanyle til knoglemarvsbiopsi) kort eller lang

 • • skalpel med spidst hoved

 • • Mepore 6x7 cm, evt leucostrips

 • • 2 objektglas uden skrivefelt – til udstrygninger

 • • 1 trækpapir

 • • 1 prop til sprøjten

 • • 1 monovettesprøjte

 • • udfyldte objektglas

 

Procedure

 • • Patienten anbringes på undersøgelseslejet/i sengen på venstre side, og højre hoftekam blottes

 • • Der lægges en lokal anæstesi i hud, subcutis og ikke mindst i periost, ved spina iliaca posterior superior

 • • Mens man afventer effekten af lokal anæstesi laves 10 udstrygninger af perifer blod fra øret

 • • Efter yderligere desinfektion afdækkes området omkring spina iliaca med et sterilt hulstykke

 • • Lægen laver incision i huden med skalpellen og laver knoglemarvsundersøgelsen ifølge terapimappen

 • • Der udsuges ca. 1 ml marv og udbores en ca. ½ cm lang knoglespange/biopsi

Sygeplejerske

 

Stiller frem til undersøgelsen:

 

1. Rullebord med stofble:

 • • De markede objektglas arrangeres

 • • De to objektglas u. skrivefelt

 • • Trækpapir

 • • i.v. kanyle

 • • prop til sprøjte

 

Til prøvetagning i øret:

 • • Steril lancet

 • • Inj. swabs

 • • Hårrør

 • • Vattampon

 

2. Rullebord:

 • • Forberede lokalbedøvelse i 20 ml sprøjte påsat i.m. kanyle

 • • Inj. swabs

 • • Vatpinde og klorhexidinsprit

 • • Mærkepen

 

Patienten modtages

 

Patienten lejres komfortabelt på ve. side

 

 

 

 

Tager øreblod til udstrygning på P-objektglas

 

Udstryger perifert blod (se evt. vejl.)

 

Sterile vatpinde og klorhexidinflasken åbnes så vatpindene kan vædes

 

Rullebord (2) ryddes

Sterile indpakninger åbnes

 

 

 

 

 

Udstryger marv. Sætter prop på sprøjten og label m. navn og cpr-nr.

 

 

 

 

Knoglebiopsien rulles forsigtigt på begge MI glas med kanyle, så den ikke knækker

Anbringes herefter i monovettesprøjte

 

Hælder sprit på steril gaze

 

 

Sætter plaster på evt. Leucostrip

 

Folder stofble og lægger den som kompression over plastret

Patienten vendes om på ryggen

Læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifører sig engangs overtrækskittel

 

 

 

 

 

 

Informerer pt. om undersøgelse

 

 

Markerer indstiksstedet og lokalbedøver patienten

 

 

 

Tager sterile handsker på

 

Huden afsprittes x 3

 

 

Dækker ”sterilt” bord

Hulstykke placeres på patienten

 

Yamshidi-biopsi foretages

 

Marv suges ud og små dråber anbringes på M-objektglas

Resten af marven forbliver I sprøjten

 

Knoglebiopsi udbores og anbringes på MI objektglas – er den meget blodig lægges den på trækpapiret.

 

 

 

Vasker klorhexidin af med sprit

 

Fjerner afdækningsstykke

 

 

Rullebordet ryddes

 

Vejledning til udstrygning

Det er meget vigtigt, at udstrygningerne foregår med mindst risiko for læsion af cellerne og tilblanding af perifer blod. Derfor indskærpes nedenstående procedure nøje.

Sprøjten med marvaspirat påsættes evt. en venekanyle (lyserød fatning). En lille dråbe marv sættes på objektglasset og udstryges; man suger perifer blod omkring marvbrokkerne. Ved for stor en dråbe kan man suge blodet tilbage i sprøjten.

 

Et slebet glas anbringes foran dråben, trækkes lidt bagud, således at marvmaterialet fordeler sig ud mod siderne af dette glas og føres med en hurtig, jævn bevægelse frem på objektglasset, så man får en tynd udstrygning, der ideelt set dækker en tredjedel til halvdelen af objektglasset i en smuk tunge.

 

Vær opmærksom på, at blodet / marven koagulerer hurtigt, hvorfor udstrygning skal ske umiddelbart efter påsætning af bloddråben.

 

Sygeplejersken pakker objektglassene i objektglasbeholdere, når præparaterne er lufttørret. Disse lægges i en plastpose.

 

OBS

Udstrygningspræparaterne tåler ikke formalindampe - derfor bør sygeplejersken gå til et andet rum (skyllerum), hvor følgende foretages:

 • • Sprøjte med marvkoagel påsat prop påfyldes via lukket formadehydopløsning 4 %, vær opmærksom på at koaglet er løsnes, så der er formalin på begge sider af det

 • • Husk at sætte label på sprøjten

 • • Monovette sprøjte med knoglebiopsien påfyldes ligeledes via lukket formaldehyd, så biopsien er godt dækket

 • • Husk at sætte label på sprøjten

 • • Begge sprøjter lægges i en separat pose

 

Undersøgelsesmaterialet sendes til Laboratoriet, hvorfra det vil blive sendt til Patologisk institut på Aalborg Universitetshospital. Følgeseddel: Rekvisition af blod- og knoglemarvsundersøgelse.

 

Patienten orienteres om undersøgelsens forløb, forventet efterforløb og om, hvornår svar kan forventes (rutinemæssigt efter ca. 10 dage).

 

Formål

Undersøgelsen kan tjene følgende formål:

 • • karakterisere anæmi

 • • karakterisere benigne og maligne blodsygdomme

 • • Guldstandard for depotjern

 • • Identificerer malign marvinfiltration

 • • Være en del af udredningen af uafklaret langvarig feber (Hodgkin, malignt lymfom og lign.)

 

Referencer

Hjemmesider:

 

Patientfolder:

 • • Knoglemarvsbiopsi