Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Debriefing, time out, kollegial førstehjælp

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Referencer1

Formål

Formålet er at sikre sygeplejerskerne i Medicinsk Gastroenterologisk afdeling deltager i debriefing, time out eller kollegial førstehjælp, hvor samme metode anvendes.

 

Definition af begreber

Debriefing er et struktureret møde, der fortages efter en arbejdsrelateret psykisk belastende hændelse med henblik på at opleve at få mere overblik over situationen, informere om efterreaktioner, styrke kollegial sammenhold, tilvejebringe ny læring og erfaring samt vurdere behov for opfølgning.

En arbejdsrelateret psykisk belastende hændelse defineres som en hændelse, hvor der f.eks. er utilsigtede hændelser, hjerte/respirationsstop, trusler og vold fra patienterne.

Deltagerne er det personale, der var tilstede under hændelsen.

Afsnitsledendesygeplejerske eller i dennes fravær stedfortræder/arbejdsmiljørepræsentant forestår debriefing.

 

Beskrivelse

Ambulatoriet: Der aftales tid til debriefing lige umiddelbar efter hændelsen, inden dagens afslutning. Afsnitsledendesygeplejerske står for det praktiske i forbindelse med debriefing.

Sengeafsnit: Der aftales tid for debriefing med afsnitsledendesygeplejerske hurtigst muligt.

Debriefing går ud på i fællesskab på en struktureret måde at gennemgå:

  1. 1. Fakta (få sat ord på begivenheden)

  2. 2. Tanker og sanseindtryk

  3. 3. Reaktioner og efterreaktioner

  4. 4. Afslutning og opfølgning.

 

Afhængig af hændelsens art indberettes den til det rette sted.

Referencer

Psykologisk debriefing på Retspsykiatrisk Afdeling E

Budsikker.dk

Ulykkens andet offer: Susanne Bloch Kjeldsen, Sygeplejersken 18 maj 2007 Blad nr. 10