Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varicella – Skoldkopper

Instruks vedrørende onkologiske børn

 

Inkubationstid

10-23 (oftest 14) dage, dog op til 28 dage hos patienter, der har fået specifikt immunglobulin eller Aciclovir.

Periode med risiko for at smitte andre børn (isolation): fra 7 dage efter første eksposition, eller ved udbrud fra 48 timer før til 5 dage efter eksantemets frembrud. Dog ophører risikoen når der ikke er kommet nye elementer i 2 døgn og alle elementerne er skorpedækkede. Eksponerede patienter, der sættes i Aciclovir behandling betragtes som ikke-smittefarlige efter 48 timers behandling og så længe denne pågår. Efter ophørt Aciclovirbehandling kan børnene atter smitte andre og smitteperioden er 28 dage efter sidste eksposition. Patienter med varicella eller herpes zoster betragtes som ikke smittefarlige når der ikke længere kommer nye elementer.

Smitte: Ved direkte kontakt og via dråber. Smitterisikoen er ubetydelig 1 time efter den smittede person har forladt afdelingen.

Visitation: Børn med skoldkopper i udbrud indlægges på isolationsstue. Børn, der er i mulig smitteperiode isoleres på enestue. Børn med herpes zoster udbrud isoleres efter samme retningslinier som ved primær infektion.

 

Behandling

Ved eksposition: Forebyggende behandling indledes med Aciclovir/Valaciclovir inden 5 dage fra ekspositionen. Der anbefales ikke profylakse ved eksposition fra zoster eller vaccinationsudbrud. Behandlingen gives i minimum 10 dage, men kan gives i op til 28 dage efter eksposition.

Specifikt immunglobulin anbefales ikke. Forebyggende behandling af eksponerede ubeskyttede søskende anbefales normalt ikke. Individuelle isolationsforhold må aftales med familien.

Ved skoldkopper: Aciclovir gives altid intravenøst i 1. døgn og så længe der kommer nye elementer, herefter individuel stillingtagen. Milde tilfælde af vaccineskoldkopper kan evt. behandles per os efter konference.

Ved herpes zoster: Individuel stillingtagen til indikation for i.v./per os behandling. Indlægges ved behov.

Per os:

0-15 kg:Aciclovir (Zovir, Geavir) 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Større børn evt. _Valaciclovir (Zelitrex):

15-30 kg:250 mg x 2 dagl., 30-60 kg: 500 mg x 2 dagl., >60 kg: 1000 mg x 2 dagl.

 

I.v. beh.

0-12 årAciclovir (Zovir, Geavir) 1500 mg/m2/døgn fordelt på 3 doser.

13+ år Aciclovir (Zovir, Geavir) 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

 

VZV vaccination(Varilex)

Vaccination af børn i immunosuppressiv behandling (stort set kun ved ALL og NHL i vedligeholdelsesbehandling).

 

Kriterier for vaccination:

  1. 1. Seronegative på vaccinationstidspunktet.

  2. 2. Remission

  3. 3. Ingen transfusion af blodprodukt indenfor de foregående 8 uger.

  4. 4. > 12 mdr. gamle

  5. 5. Lymfocytter >0,6 og ikke forventet fald de næste 3 uger.

Ved udbrud af variceller efter vaccinationen gives Aciclovir/Valaciclovir p.o. eller i.v. (se ovenfor) Ved VZV udbrud hos VZV vaccinerede kan der podes fra vesikler samt evt. sendes spyt til PCR for VZV bestemmelse mærket ”VZV vaccineret”.

Der gives 2 vaccinationer (0,5 ml per vaccination) med min. 5 ugers interval. Hvis barnet udvikler varicella efter 1. vaccination undlades 2. vaccination. Der kræves ikke antistofmåling før eller efter 2. vaccination.

Barnet må starte i pasningsordning når 2. vaccination er givet, alternativt efter variceludbrud.

Hos børn i cytostatisk behandling, hvor der findes indikation for skoldkoppevaccination, afholder afdelingen udgiften hertil og giver vaccinationen.

 

Isolation efter vaccination.

Efter 1. vaccination skal barnet isoleres fra afdelingen fra dag 7-40 (medmindre der gives Aciclovir, se ovenfor) Isolationen er ikke nødvendig efter 2. vaccination. Ved udbrud behandles som ved primærsygdom.

Vaccination af søskende.

Det kan være hensigtsmæssigt at vaccinere søskende, som ikke har haft skoldkopper. Børnene skal være fyldt 9 måneder inden vaccinationen. Efter vaccination er der mindst 95 % sikkerhed for, at barnet ikke vil udvikle skoldkopper. Vi tillader derfor at sådanne søskende frit må komme på afdelingen, når der er gået 40 dage efter vaccination. 5-10 % af de vaccinerede børn vil et par uger efter vaccinationen udvikle udslæt. I dette udslæt kan der virus, som kan smitte videre. Det er dog under 1 % af de vaccinerede børn, som vil smitte andre. Der er beskrevet enkelte tilfælde hvor børn i cytostatikabehandling er blevet smittet fra vaccinerede søskende. Ingen af disse tilfælde har medført alvorlig skoldkoppesygdom.

Søskende vaccineres kun en gang, der er ikke behov for at måle antistoffer efter vaccination. Mange mister immuniteten og kan udvikle skoldkopper nogle år senere.

Hvis familierne ønsker søskende vaccineret bør dette foregå ved egen læge og udgiften søges refunderet via socialforvaltningen.

 

Sartori AMC. A review of the varicella vaccine in immuncompromised individuals. Int. J Infect Dis 2004,8:259-70

Suziki K et al. Detections of aerosolized varicella-zoster virus DNA in patients with localized herpes zoster. J Infect Dis. 2004:189:1009-12