Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning, visitering, udførelse og beskrivelse af meget akutte patienter – Røde flag eller 112-patienter

 

Målgruppe:

Henvisende læger samt radiologer, plejepersonale, sekretærer i radiologisk afdeling

 

Baggrund og formål:

At sikre, at man får et hurtigt og effektivt patientforløb fra henvisning til svarafgivelse af patienter, der klinisk har brug for en meget hurtig udredning i Radiologisk afdeling samt undgå, at der bliver unødig ventetid på undersøgelsen.

 

Røde flag og betegnelsen 112 patienter anvendes i Radiologisk afdeling udelukkende ved: patienter, hvor den kliniske tilstand er så alvorlig, at patienten skal undersøges umiddelbart. Således alene patienter, der ville score rødt eller orange i ATC.

Gælder for både patienter i modtagelse, skadestue, ambulatorier og indlagte.

Instruks:

Henvisning:

Er der i forhold til patientens tilstand behov for en meget akut radiologisk ydelse (”rød” patient, evt. ”orange”), skal man ved skrivning af henvisningen, i feltet ”ønsket undersøgelse” tilføje ”112”efter den angivne undersøgelse. Der vælges en akut undersøgelse. Dermed kan man i radiologisk afdeling se, at der er tale om en meget hastende undersøgelse.

 

Samtidig skal henvisende læge ringe på 65 112, som skal modtage en melding om undersøgelsen, og derefter sørge for at henvisningen håndteres i Radiologisk afdeling.

 

Eksempel fra WebPAS

Billede 1

Ved modtagelse af henvisning på meget hastende undersøgelser skal visiterende radiolog sætte et rødt flag på henvisningen. Derved markerer man ikke blot, at undersøgelsen skal udføres straks, eller hurtigst mulig, men samtidig, at der skal afgives et hastende eller fremskyndet svar.

65112 radiolog skal telefonisk kontakte radiograf, der skal udføre undersøgelse.

I dag tid på hverdage kl. 0730-1500 kontaktes akut CT på 65259.

I vagten kontaktes ansvarshavende radiograf på 65151

 

 

Visitation

I visitationen skal der tages stilling til og noteres i generel note, om en undersøgelse skal udføres på vital indikation, DVS. undersøgelsen udføres uanset om relevante blodprøver foreligger eller ej.

Visiterende læge angiver i henvisningens generelle note, det telefonnummer, som radiografen efter endt undersøgelse skal ringe tilbage på

At foretage en undersøgelse på vital indikation betyder, at henvisende læge har taget stilling til fordele og risici ved gennemførelse af en undersøgelse, og dermed accepteret ansvaret for, at der er valgt rigtigt på indikation, teknik og hastighed.

 

Efter undersøgelse er afsluttet

Efter afslutning af en undersøgelse med rødt flag eller en 112-undersøgelse, er det radiografens pligt at kontakte den læge, hvis telefonnummer er angivet i henvisningens generelle note, for at gøre opmærksom på, at en undersøgelse med rødt flag/112 afventer beskrivelse. Hvis der undtagelsesvis ikke er angivet specifikt telefon nummer, skal radiografen kontakte telefon 65112 i dag tid eller en speciallæge i den sektion, der normalt beskriver den pågældende undersøgelse. I vagten, normalt den vagthavende læge (oftest bagvagt).

 

Når en læge modtager et opkald fra radiografen, skal denne åbne undersøgelsen, og foretage en præliminær granskning, med henblik på at besvare det på henvisningen angivne spørgsmål, og bedømme andre akutte, og vigtige fund.

Lægen har pligt til at give en tilbagemelding til henvisnede læge / instans. Følgende muligheder foreligger:

  • • Mundtligt svar. Man ringer til henvisende læge eller henvisende afdeling og afgiver det mundtlige svar. Man skal samtidig sikre sig, at det noteres, hvem man har talt med, og hvad man har sagt. Dette skal noteres, enten i generel note, eller bedst som et præliminært notat. Det er hensigtsmæssigt at sikre sig den modtagende læges 4-cifrede regionskode til sikker identifikation.

 

  • •  Præliminært notat, hvor det ved instruks eller aftale er nok med et skriftligt præliminært notat. Man skal dog være sikker på, at modtager er klar over dette (typisk modtagelsen/skadestuen, som selv opsøger notatet.) Det er god skik at ringe til afdelingen og give besked om, at svaret er afsendt. (noter i generel note, det er gjort)

 

 

  • • En endelig beskrivelse, med endelig diagnose. Kun forbeholdt erfarne læger og overlæger. Man bør ringe efterfølgende til afdelingen, og gøre opmærksom på, at svaret er færdigt. (Noter i generel note, at det er gjort.)

 

Har man ringet og sikret sig, at der bliver forstået, at svaret er afsendt, har man sikret et korrekt afgivet svar.

Undersøgelsen skal efterfølgende dikteres, efter instruks/aftale. Enten ved at den præliminært beskrivende læge dikterer undersøgelsen i MIRSK, Talegenkendelse- MaxManus eller ved næste dags konference.

Viser det sig ved endelig beskrivelse, at der er afgørende ændringer i forhold til det oprindeligt afgivne præliminære / mundtlige svar, er det den endeligt dikterende / godkendende læge, der har pligt til at sikre sig, at henvisende afdeling / læge får oplysning om disse ændringer, mundtligt ved opringning.

Husk at dokumentere jf. Svarafgivelse fra Radiologisk afdeling