Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uterusruptur


Forekomst

1.

Hyppigst efter tidligere sectio men også ved andre typer af operationer på uterus (fjernelse af intramurale fibromer, resektion af uterinhjørne ved salpingektomi og efter uterusperforation).
I 90 % af rupturtilfælde har der været operativt indgreb på uterus.

2.

Kan også ses uden at der er kendt arvæv til stede:
- Oxytocinstimulation hos flergangsfødende
- Mangegangsfødende
- Uterusmisdannelser – uterus didelfys, bicorn uterus
- Abruptio placentae.


Hyppighed
Varierer i forskellige materialer.

1.

Risiko for ruptur ved vaginal fødsel efter tidligere cervikalt sectio: 0,5 – 1,7 % - Risiko for ruptur øget, hvis interval mellem sectio og fødsel er under 18 måneder.

2.

Hyppighed af ruptur efter tidligere sectio ser ud til at være øget ved partus provocatus med Prostaglandin eller Misoprostol. Er kontraindiceret hvorfor igangsættelse foregår med ballonkateter.

3.

Hyppighed i forhold til antal fødsler: 0,3 rupturer/1000 fødsler.

4.

Risiko for ruptur efter klassisk sectio: 2,2 %


Der skelnes mellem 2 typer af ruptur

1.

Dehiscense:
Cikatricen i uterus åbnes mere eller mindre. Fosterhinder holder. Peritoneum holder som regel. Der kan være symptomer. Kan også være tilfældigt fund i forbindelse med sectio.
Er den hyppigste form for ruptur, når sectio er udført som tværincision i nedre segment.
Har sjældent alvorlige følger for mor og barn.

2.

Komplet ruptur:
Cikatricen brister akut. Barnet fødes ud i abdomen. Som regel løsnes placenta samtidig. Der vil komme fosterbradykardi, ledende fosterdel vil glide op i bækkenet, barnet mærkes eventuelt mere tydeligt under bugvæggen. Har ofte alvorlige følger for barnet (asfyksi, fosterdød).


Symptomer

  • • 

Asfyksi hos fosteret/CTG-forandringer

  • • 

Suprapubisk smerte.

  • • 

Pludselige smerter i nedre abdomen.

  • • 

Vesvækkelse/hypotoni af uterus.

  • • 

Abdominal katastrofe.

  • • 

Vaginalblødning.

  • • 

Symptomløs (tilfældigt fund ved sectio, intrauterin palpation).

  • • 

Ved ruptur vil ledende fosterdel ofte glide op i bækkenet.


Ved tidligere korporalt snit forekommer rupturen hyppigt før veaktivitet.
I øvrige tilfælde er det usædvanligt, at ruptur optræder før fødslen er begyndt.
Vær opmærksom på tegn på mekanisk misforhold ved tidligere operationer på uterus og hos mangegangsfødende.

Behandling
Sectio.
Der tilrådes elektivt sectio ved næste graviditet.

Kodning
Før fødsel:
O710: Uterusruptur før fødsel (myometriedefekt)

O710A: Partiel uterusruptur under graviditet

O710B: Total uterusruptur under graviditet

 

Under fødsel:
O758A: Truende uterusruptur

O711AA: Partiel uterusruptur

O711AB: Total uterusruptur