Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skulderartroskopi, præ- og postoperativ sygepleje

 

Formål:

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient.

 

Definition af begreber:

Mobiliseringen: Kombineret opvågnings- og udskrivelsesafsnit

Painbuster: Pumpe med kontinuerlig afgivelse af smertestillende medicin

 

Beskrivelse:

Skulderartroskopi

 

 1. 1. Modtagelse ifølge tjekliste. Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

 1. 2. Klargøring til OP ifølge tjekliste. Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

 1. 3.  Angående patienter som skal have lavet cuff-suturering: (efter aftale med JAJ 1.3.13)

 • • Præmedicin: Tbl. Contalgin 20 mg + Tbl. Pinex 1 g.

 • • Postoperativ smertebehandling: Tbl. Contalgin 20 mg x 2 + Tbl. Pinex 1 g x 4 gives i alt 3 dage.

 • • De skal have tbl. Morfin med hjem til p.n., derfor en god ide, vi afprøver det inden udskrivelsen.

 • • Patienter der får lavet cuff suturering, må ikke få Nsaid-præparater, da det indvirker på ophelingen.

 • • Andet smertestillende kan evt. ordineres af kirurg. 

 

 1. 4. Modtagelse i mobiliseringen. Se Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 • • Forbinding tilses.

 • • Patienten mobiliseres efter velbefindende, og der påsættes collar’ n cuff til brug det første døgn efter behov (se de forskellige operationstyper).

 • • Der kan være mulighed for blokadeanlæggelse i samråd og via anæstesilæge ved stærke smerter.

 • • Fysioterapeut kommer i afdelingen efter operationen.

 • • Udlevere plastre.

 • • Suturfjernelse efter 12-14 dage, enten hos egen læge eller i ambulatoriet.

 • • Gennemgang af ”Gode råd vedrørende dit sår”. Bilag 2

 • • Hvis der er anlagt Painbuster, medgives patientvejledning, hvor der noteres, hvilken smertestillende medicin, der anvendes. Patienten instrueres i at fjerne den selv eller gå til egen læge efter 2 dage. Se bilag 3 og 4 med patientvejledning.

 • • Selv om der er anlagt Painbuster, skal patienten have smertebehandling efter standard.

 

 1. 5. Forholdsregler efter indgreb:

 

Cuff-suturering (Rotator cuffen syes fast vha. ankre).

 • • Collar’ n cuff på i 6 uger.

 • • Kontrol aftales med kirug.

 • • Oftest skal komprimerende forbinding fjernes efter 2 dage sammen med Painbuster.

 • • Evt. agraftang med hjem.

 • • Sygemelding i op til 3 måneder.

 

Bicepstenodese (Bicepssenen syes fast vha. ankre).

 • • Ingen løft med modstand i 3-6 uger.

 • • Kontrol aftales med kirurg

 • • Sygemelding

 • • Collar’n cuff påsættes inden udskrivelse.

 • • Plaster på såret indtil suturfjernelse.

 

Bicepstenotomi (Bicepssenen brændes over).

 • • Mobilisering til smertegrænsen.

 • • Ingen øvelsesprogram.

 • • Evt. sygemelding i 14 dage, aftales med kirurg.

 • • Plaster i 3-4 dage.

 

 

Dekompression (Affræsning af næbdannelsen på acromion).

 • • Mobilisering til smertegrænsen.

 • • Plaster i 2 dage.

 • • Kontrol aftales med kirurg.

 • • Sygemelding aftales med kirurg.

 

 

 1. 6. Udskrives ifølge tjekliste. Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

 

Referencer:

Ortopæd kirurgisk metodebog: Skulder og albue - Ortopædkirurgisk metodebog

 

Bilag 1: Mødekort til fysioterapien

Bilag 2: Gode Råd om sår

Bilag 3: Patientvejledning omkring Painbuster

Bilag 4: Patientvejledning i at fjerne Painbuster.

Bilag 5: K:\Terapi Afdelingen\PJECER\Fys\Ortopædkirurgiske pjecer\Skulder\Rotatorcuffsuturering\Øvelsesprogram 1 til patienter som har fået foretaget rotatorcuffsuturering - passive øvelser.doc

Bilag 6: K:\Terapi Afdelingen\PJECER\Fys\Ortopædkirurgiske pjecer\Skulder\Bankart\Øvelsesprogram til patienter, som har fået foretaget Bankartoperation.doc

Bilag 7: K:\Terapi Afdelingen\PJECER\Fys\Ortopædkirurgiske pjecer\Skulder\Dekompression\Pladsgørende operation.doc