Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trakealkanyle sugning

 

 

Indikation for sugning

 • • Fjerne sekret hos patienter, som ikke selv kan hoste op; ved blokering af tilfredsstillende luftskifte og udskiftning af ilt/kuldioxid

 • • Fjerne sekret, der generer patienten, fx ved tydelig besværet respiration, ændret vejrtrækningsmønster og respirationsfrekvens

 • • Optagning af sekret til prøver

 • • Hindre tilstopning af trakealkanyle

 

Komplikationer ved sugning

 • • Ubehag hos patienten

 • • Infektionsrisiko

 • • Hypoxi

 • • Kardielle arytmier og hyper/hypotension

 • • BronkosNordEPJmer på grund af mekanisk stimulation

 • • Atelektaser

 • • Pneumothorax

 • • Ændringer i intrakranielt og pulmonalt tryk

 

Forberedelse af patienten

 • • Informere om procedure

 • • Husk at fortælle om, at der under kateternedføring kan opstå panikreaktioner pga. kvælningsfornemmelser

 • • God lejring letter proceduren og kan gøre sugningen mindre ubehagelig

 • • Hjælpe patienten til at hoste. Effektiv hoste kan fjerne mere ekspektorat end selv den mest effektive sugning. Let hoste kan bringe sekret op i kanylen

 • • For nogle patienter kan det være en hjælp at have noget at holde i, mens sugningen foregår

 

Hygiejniske forholdsregler

 • • Sugning udføres ved hjælp af et sterilt éngangskateter for at undgå at tilføre patienten bakterier

 • • Det sterile kateter bruges kun én gang i de nedre luftveje, før det kasseres

 • • Der anvendes ren handske på den hånd, der bruges til kateterføring

 • • Efter sugning af nedre luftveje kan det samme kateter anvendes til sugning af øvre luftveje. Der må aldrig suges i omvendt rækkefølge!!!

 • • Sugeslanger, glas og vandkrus skiftes dagligt

 

Sugefrekvens

 • • Sugning udføres kun ved behov, og ikke som en rutineprocedure udført med faste tidsintervaller

 • • Den irritation, som kateteret medfører, øger sekretproduktion

 

Vakuum niveau

 • • Der suges med et vakuum svarende til maximalt 20 mmHg

 • • Sugestyrken indstilles ved at afklemme slangen, inden der suges, og IKKE ved at aflæse trykket under selve sugeproceduren

 

Valg af kateterstørrelse

 • • Både sekretets viskositet og det valgte vakuumniveau kan have indflydelse på valg af kateterstørrelse

 • • Det er vigtigt at vælge kateter i den rigtige størrelse for at opretholde luftflow mellem kateteret og trakealtuben. Dette for at minimere dannelsen af atelektaser

 • • Kateterets størrelse bør ikke være større end ½ - 2/3 af tubens indre diameter

 

Sugedybde

 • • For at nedsætte risikoen for slimhindelæsion og andre komplikationer, bør der kun suges 1- 2 cm nedenfor spidsen af tuben

 

Tidsperspektiv

 • • For at mindske patientens gener og for at forebygge komplikationer i forbindelse med sugning, skal denne udføres hurtigst muligt

 • • Vanligvis må hver sugeperiode ikke overstige 5 – 10 sekunder, og der bør ikke sammenlagt suges længere end 20 – 30 sekunder

 

Procedure

 • • Sugning af de nedre luftveje skal udføres af kompetente personer eller under vejledning, når oplæring i proceduren finder sted

 • • Håndhygiejne

 • • Information og forberedelse af patient

 • • Handske påføres

 • • Kateteret føres forsigtigt ned til spidsen af tuben

 • • Ved tilbageføring af kateteret bruges intermitterende sugeteknik

 • • Kateteret føres forsigtigt tilbage i en langsom, jævn bevægelse, mens det roteres mellem fingrene

OBS! Under sugning fjernes ikke bare sekret, men også ilt. Langvarig sugning kan derfor føre til hypoxi, som igen kan udløse hjertearytmier.