Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obduktion, kromosom- og evt. DNA-analyse, samt placentaundersøgelse ved Foetus mortuus eller abort i 2. trimester

 

Formål

At få en klarhed over tiltag ved ønske/ikke ønske om obduktion mm. af dødt barn, dødfødt barn eller abort i 2. trimester.

 

Definition af begreber

Se instruks: Foetus Mortuus

Beskrivelse

Ved tilladelse til obduktion
Obduktionen foretages i Aalborg og gøres sædvanligvis som en steril obduktion mhp. bakteriologisk diagnose.

Laboratorievejledningen Obduktion af børn og fostre fra andet sygehus følges.

 

 • • Ved macereret foster/barn foretages placentabiopsi (max 5 x 5 x 5 mm væv) inden selve placenta lægges i Formalin – vær opmærksom på:

   • • udtages centralt og midt i placenta, så man undgår, at det er maternelt væv, der udtages

   • • den skal udtages sterilt, ellers hindrer bakteriel overvækst cellevækst i kulturen.

   • • biopsien håndteres som nævnt ovenfor.

   • • Kopi af rekvisition lægges i moderens journal.

 

 • • Placenta undersøges sædvanligvis histologisk som en del af obduktionen. Placenta overhældes efter en evt. biopsitagning med 10 % neutral buffet formalin, mærkes med moderens navn og CPR samt ”Kapel” og stilles herefter i Stinkskabet ved OP stue A i GOO.

Særskilt rekvisition udfyldes og lægges i moderens journal - se Obduktion af børn og fostre fra andet sygehus

 

Desuden vedlægges:

Ved dødfødsel
 • • Dødsattest udfyldes på SEI, side 1 printes og følger barnet. (Kopi lægges i moderens journal). Side 2 udfyldes når obduktionen er færdiggjort

 

Ved abort:

RHN’s lokalt udformede blanket ”Håndtering af fostre” – se bilag i Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn.
Kopi lægges i mors journal og originalen følger fosteret.

 

Fremsendelse af nødvendige dokumenter når barnet/fosteret overføres til kapellet og skal videre til obduktion i Aalborg

Moderens journal sendes samlet og inkl. alle udfyldte blanketter og rekvisitioner til sekretæren.

Sekretæren faxer relevante kopier og rekvisitioner til Patologisk Institut.

Sekretæren samler også materiale til kapellet.

Alle biopsier mm samt placenta i formalin og evt. foster afhentes i GOO af portør fra kapellet.

Alle relevante papirer afhentes af portør fra kapellet hos sekretær

 

Transport til og fra Patologisk Institut, Aalborg ved obduktion:
Aftales af portør i kapellet, Hjørring, med kapelassistent, Aalborg. Alle prøverne følger med barnet til Patologisk Institut, som videresender til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus, hvis dette vurderes relevant.

 

Forældre ønsker ikke obduktion (ønsker ikke at give tilladelse til dette) men ønsker en kromosom- og evt. DNA-analyse på barnet/placenta

Forældrene kan oplyses om, at det kun giver mening at lave kromosombestemmelse, hvis fosteret/barnet udviser utvetydige dysmorfe træk eller er væksthæmmet. Hvis der derimod laves obduktion kan indre misdannelser bestyrke indikationen for at lave genetiske undersøgelser.

Hudbiopsi og biopsi af placenta sendes til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus: rekvisition fra Klinisk Genetisk Afd.

Diverse biopsier og rekvisitioner behandles som beskrevet ovenfor og opbevares/samles på samme måde.

GOO afsender materialet til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus, når barnet/fosteret køres i Kapellet.

 

Referencer

Laboratorievejledningen Obduktion af børn og fostre fra andet sygehus

RHN’s Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn

PRI-dokument om obduktion, Pat. Institut, Aalborg (Vær opmærksom på at bilagene fra SVE ikke fremgår i dette dokument):

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/PI/Sider/439599ab-ca63-43f0-8134-0ea9c210a7d4.aspx?sf=f6f48eb1-1bdc-4627-9b66-d51a69fd4f94