Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV-test

Patienten aftaler tid telefonisk eller møder op i ambulatoriet, anonym eller ikke-anonym.

Der foretages en indledende samtale, hvor der indhentes relevante informationer omkring smitterisiko og tidspunkt for eventuel smitte

 

Rådgivning og information

Der informeres om relevante forhold ved testmetoden, herunder at det er kombi-test dvs. at der testes både for hiv-antistoffer og hiv-antigen. Hiv-antigen kan spores i blodet langt tidligere end antistoffer, og derfor er resultatet af en kombi-test fuldt pålideligt allerede efter 4 uger.

Der spørges ind til baggrund for ønsket om testen. Dette afklares bl.a. for at kunne vurdere risikoadfærd, at der er gået minimum 4 uger siden smitterisiko og behovet for PEP-behandling. Til tider må en læge involveres. Dette indebærer ofte en samtale om sikker sex, ligesom der her ofte vil være tale om patienter, som er kriseprægede, og som har behov for, at vi som sygeplejersker kan rumme deres følelser, tanker og oplevelser.

 

PEP-behandling

Har der indenfor det sidste døgn været stor risiko for smitte, tilkaldes lægen mht. evt. PEP- behandling. Dette er en forebyggende behandling med antiviral medicin, som man skal tage i 4 uger, og som forebygger hiv-smitte. Patienten skal informeres om bivirkninger og administrationsmåde. Der tages en HIV-test mht. status ved behandlingsstart samt 1, 2 og 3 måneder efter tidspunkt for smitterisiko.

 

Booking af prøven

Ved HIV-tests skal der bookes blodprøve samt tid til svar. Testen bestilles i Labka: Hiv-ab. Patienten bookes med cpr-nummer eller anonymt. Anonyme bookes under dags dato, f.eks. 120816-ASS1 for mænd og 120816-ASS2 for kvinder. Det er vigtigt, at patienten får dette anonyme nummer med sig, da det både skal benyttes i blodprøveambulatoriet, og når der skal gives svar på HIV-testen.

Det skal bemærkes, at en HIV-test bestilt af Infektionsmedicinsk Ambulatorium kan ses af andre afdelinger og egen læge, men at der i Labka kan vinges af i fortroligt svar, således at det kun er den afdeling/afsnit, der har bestilt blodprøven, som kan se svaret (der kan i rekvisitionsbilledet i Labka klikkes på sekundære blodprøveoplysninger, og derefter vinges af i fortroligt svar).

 

Svar på prøven

Der aftales en tid til svar (min. 2 hverdage) med den individuelle patient. HIV-test bliver ikke analyseret tirsdage, men kan godt tages denne dage alligevel. Få gerne patientens telefonnummer i det tilfælde, at der ikke skulle være kommet svar på blodprøver på det aftalte tidspunkt.

Er svaret negativt, gentages information om testen. Herudover afklares risikoadfærd og der informeres om øvrige kønssygdomme, sikker sex mm.

Er testen positiv, foretager lægen og sygeplejersken en dybtgående samtale med patienten, hvor der gives en lang række informationer. Der formidles viden om sygdommen, om naturlige reaktioner på at være nydiagnosticeret, det professionelle netværk, livet med hiv samt smitteveje. Partner til den hiv-smittede tilbydes HIV-test. Desuden informeres der grundigt om de forskellige tilbud, som patient og pårørende kan benytte sig af i sygehusets regi, herunder samtaler og konsultationer. Sygeplejersken har her en vigtig funktion, idet patienten ofte vil være i krise. Patienten følges herefter tæt.

 

Andre kønssygdomme

Ofte henvender patienter sig med mistanke om diverse kønssygdomme. Her må sygeplejersken evt. i samråd med lægen vurdere, hvorvidt vi skal foretage undersøgelsen. Som hovedregel gælder det dog, at vi kun foretager HIV-tests. Der skal i stedet henvises til egen læge mht. at få foretaget undersøgelser for andre kønssygdomme.

 

 

Øverst på formularen