Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisningsprocedure, Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

 

Målgruppe – modtagelse

Voksne patienter på 18 år eller derover, som tilhører Psykiatriens målgruppe i Region Nordjylland – Psykiatrien i Brønderslev.

Patienter med angst og tvangslidelser.

Patienter med PTSD.

Patienter med Forstyrrelser i personlighedsstrukturen.

Formål

At skabe en ens orientering om henvisningsprocedure og ønsket indhold i henvisninger til Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, herunder Team for Angst- og Tvangslidelser, Team for PTSD, Team for Personlighedspsykiatri.

Henvisning

Ved henvisning til Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri ønskes nedenstående punkter belyst i et henvisningsnotat:

 

 • • Diagnose

 • • ICD-10 kriterier for henvisningslidelsen samt beskrivelse af, hvordan det kommer til udtryk hos patienten.

 • • Differentialdiagnostiske overvejelser

 • • Årsag til henvisning på nuværende tidspunkt

 • • Nuværende social situation (uddannelse, i arbejde, sygemeldt, særlige økonomiske forhold, etc.)

 • • Nuværende og evt. tidligere familiær situation (gift, enlig, børn: problemer med disse eller familien i øvrigt)

 • • Tidligere psykiatrisk/psykologisk behandling (hvor, hvornår og resultat)

 • • Aktuel og tidligere psykofarmakologisk behandling samt effekt og bivirkninger af denne

 • • Misbrug

 • • Andre ting som kan begrunde adfærd, nuværende livssituation/krise

 • • Vurdering af psykoterapeutisk egnethed (evt. udredning af autisme lidelser, evt. WAIS-test, evne til refleksion, indsigt i egen problematik, evne til empati, evne til selvobservation)

 • • Patientens motivation, mål og ønsker for behandling/behandlingsforløb.

 • • Somatisk sygdom*

 

* Ved Angst- og Tvangslidelse bør man især være opmærksom på eventuelle symptomer på hjerte-kar-sygdomme, men også endokrine, gastrointestinale, urogenitale, CNS- samt muskulære sygdomme. Der bør derfor foretages grundig somatisk- inklusiv neurologisk vurdering.

Relevante parakliniske undersøgelser bør foretages, hvilket inkluderer TSH, hæmoglobin, elektrolytter, kreatinin, calcium, phosphat, lipider, D-vitamin, B12, fasteblodsukker, urinstix, BT og EKG.

 

Visitation

Centralvisitationen vurderer og visiterer eksterne henvisning.

Interne henvisninger vurderes og visiteres af ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri. Henvisende afsnit sætter patienten på relevante patientliste ”Intern henvisning”

Henvisning til Team for Angst og Tvang: Intern henvisning 8026 047H

Henvisning til Team for PTSD: Intern henvisning PTSD 047H

Henvisning til Team for Personlighedsforstyrrelser: Intern henvisning 8026 0476

 

Efter henvisningens modtagelse vurderer modtagende team, om udredning og behandling er relevant.

Ved mangelfuld intern henvisning, og/eller hvis teamet ønsker uddybende oplysninger, sendes der en opgave/mail til henviser.

Hvis patienten anvises andet tilbud, sendes der besked til henviser herom. En begrundelse for anvisningen, vil altid medfølge.