Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisningsprocedure, Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

 

Formål

Instruksens formål er at orientere om ønsket indhold i henvisninger til Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, herunder også Team for Angst- og Tvangslidelser.

 

Beskrivelse

Ved henvisning til Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri ønskes nedenstående punkter belyst kortfattet:

 • • Diagnose

 • • Differentialdiagnostiske overvejelser

 • • Symptomer (art, varighed, baggrund, evt. konsekvenser)

 • • Årsag til henvisning på nuværende tidspunkt

 • • Social situation (uddannelse, i arbejde, sygemeldt, særlige økonomiske forhold, etc.)

 • • Familiær situation (gift, enlig, børn: problemer med disse eller familien i øvrigt)

 • • Somatisk sygdom*

 • • Tidligere psykiatrisk/psykologisk behandling (hvor, hvornår og resultat)

 • • Aktuel og tidl. medicin, samt effekt og bivirkninger af denne

 • • Misbrug

 • • Vurdering af psykoterapeutisk egnethed (evne til refleksion, indsigt i egen problematik, evne til empati, evne til selvobservation, evne til psykologisk tankegang), samt motivation.

* Ved Angst- og Tvangslidelse bør man især være opmærksom på eventuelle symptomer på hjerte-kar sygdomme, men også endokrine, gastrointestinale, urogenitale, CNS- samt muskulære sygdomme. Der bør derfor foretages grundig somatisk- inklusiv neurologisk vurdering. Relevante parakliniske undersøgelser bør foretages og alle patienter bør have taget TSH, hæmoglobin, elektrolytter, kreatinin, calcium, phosphat, lipider, D-vitamin, B12, fasteblodsukker, urinstix, BT og evt. EKG.

 

Efter henvisningens modtagelse tages stilling til, hvorvidt patienten ud fra den foreliggende information, skønnes egnet til i første omgang at indgå i en uddybende/supplerende udredning og i anden omgang til at indgå i et behandlingsforløb i ovennævnte regi. Henvisende myndighed vil herefter få nærmere besked. Henvisende myndighed er speciallæge i Klinik Psykiatri Nord.