Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nebulisator (medicinforstøver), (8.13)

Generelt

Nebulisatoren anvendes til inhalation af medicin, der skal forstøves.

Gennem forstøvning af medicinske væsker produceres et stort antal aerosoler, som patienten inhalerer via maske eller mundstykke.

Hvis nebulisatoren bliver forurenet, er der risiko for, at aerosolerne indeholder mikroorganismer, som kan trænge ned i lungerne, hvorved patientens risiko for pneumoni øges.

Som hovedregel skal producentens anvisning for produktet og skiftefrekvens følges, dog minimum hver syvende dag.

Definition af begreber

”Single use” er til éngangsbrug.

”Single patient use” må kun benyttes til én patient. Kan anvendes flere gange ved korrekt rengøring, desinfektion og evt. sterilisation. Er patientbundet.

Beskrivelse

En nebulisator består af

 • • Et forstøverkammer

 • • En tætsluttende maske eller et mundstykke

 • • En tætsluttende slange med tilslutning til atmosfærisk trykluft.

 

Lukkede forstøvningssystemer bør foretrækkes.

Håndtering af forstøverkammer

 • • Der anvendes steril væske til forstøvning

 • • Tilsætning af væsken skal ske aseptisk.

 

Flergangsforstøverkammer

 • • Forstøverkammeret tømmes, skylles med sterilt vand og aftørres med rent papir mellem hver medicinadministration eller skylles med ledningsvand og aftørres med ethanol 70-85% mellem hver medicinadministration

 • • Delene opbevares adskilt på et sugende underlag

 • • Mellem hver patient varmedesinficeres forstøverkammeret.

 

”Single patient use” forstøverkammer

 • • Anvendt til In-line skal rengøres som ovenstående efter hvert brug.

Håndtering af maske eller mundstykke

”Single use” udstyr skal kasseres én gang i døgnet.

”Single patient use” udstyr skal kasseres efter brug, kan enten

 • • Varmedesinficeres én gang i døgnet

 • • Rengøres og desinficeres og/eller steriliseres.

 

Flergangsmaske eller –mundstykke

 • • Varmedesinficeres én gang i døgnet

 • • Rengøres og varmedesinficeres og/eller steriliseres mellem hver patient.

Håndtering af slange

Slangen rengøres udvendigt ved synlig forurening og skiftes minimum én gang ugentlig.

Opbevaring

Nebulisatoren opbevares hos patienten.

Referencer

Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi. 2. udgave 2015.