Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kolposkopi - sygeplejeinstruks

 

Beskrivelse

Kolposkopi kan foregå på en ambulant stue.

Undersøgelsen kan foretages med usterile handsker.

 

Inden pt. kommer på stuen klargøres følgende:

 • • samplingsæt på lavt rullebord

 • • Evt. biopsitang

 • • Cyt. Børste til kolposkopi + forsendelsesglas med stregkode og label

 • • Præparatglas til portiobiopsier findes frem

 • • Kolposkopiapparatet anbringes ved siden af lejet og afprøves

 

 

 

Pt. hentes i venteværelset og vises ind på undersøgelsesstuen.

 • • Informeres om, at pårørende er velkommen til at være til stede hvis pt. ønsker dette

 • • Pt.s identitet sikres ved at hun siger sit navn og cpr-nr.

 • • Pt. vises til rette på lejet i GU-lejring med benskåle

 • • Stofble placeres over genitalier af hensyn til pt.s blufærdighed

 • • Der lægges er lille sterilt afdækningsstykke under pt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis pårørende er med ved undersøgelsen, placeres denne ved lejets hovedgærde

Sygeplejersken assisterer lægen ved undersøgelsen

 • • Der hældes NaCl i den ene plastkop og Eddikesyre i den anden plastkop

 • • Evt. cervixcytologi fixeres med fixeringsspray

 • • Evt. portiobiopsier kommes i præparatglas, som påsættes stegkode til PAI smt pt. label med dato og materialets art

 • • Fixeres efterfølgende med Formalinbuffer 4% i stinkskab i skyllerum

 • • 

 • • 

 

Sygeplejersken støtter og vejleder pt. løbende under undersøgelsen (Se instruks: ”Nærvær i forbindelse med procedurer og indgreb”)

Efter undersøgelsen hjælpes pt. af lejet og tilbydes stofble til aftørring samt hygiejnebind

 

 • • Efter undersøgelsen informerer læge og sygeplejerske i samarbejde pt. om forholdsregler efter kolposkopien

 • • Hvis der er taget portiobiopsier og oplagt gazemeche grundet blødning, skal pt. informeres om, at denne skal fjernes efter 4 timer

 • • Pt. informeres om at forblive på sygehuset i 20-30 minutter efter endt undersøgelse, og herefter selv kontrollere om der er gennemblødning fra gazemeche til hygiejnebind

 • • Hvis der er gennemblødning, skal pt. henvende sig til afdelingens sekretær, som vil foranledige kontrol ved læge før pt. kan forlade afdelingen

 • • Der udleveres kontaktpersonkort med anførsel af direkte telefonnr. til Afsnit 105, som pt. kan kontakte, hvis der er kraftig blødning i førstkommende aften-/nattetimer

 • • Desuden kan udleveres informationspjece ”Celleforandringer i livmoderhalsen” fra Kræftens Bekæmpelse

 • • Pt. informeres om, at der foreligger prøvesvar indenfor 2-3 uger, og det aftales, hvordan resultatet formidles til pt. Husk at anføre pt.s tlf.nr. på journalforsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efter at pt. har forladt stuen:

 • • Afstemmes og klargøres instrumenter til vask

 • • Prøver klargøres til forsendelse (se ovenfor) og anbringes i kurv i stinkskab

 • • Kolposkopet aftørres med spritklud

 • • Oprydning og opfyldning på stuen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition af begreber

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks

 

Referencer