Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transversus abdominis plane (TAP) blok

Beskrivelse1

Indikation1

Teknik1

Risici2

Fremstilling2

TAP-blokade2

Formål2

Definition af begreber2

Referencer2

Beskrivelse

TAP er et fascie-strøg mellem musculus transversus abdominis og musculus obliquus internus. Her løber nerveforgreninger af rami anteriores fra spinalnerver Th7-L1, der forsyner anterolateral bugvægs hud og muskulatur samt parietale peritoneum. Ved anlæggelse af lokalbedøvelse svarende til TAP kan opnås ipsilateral regional analgesi af forreste bugvæg og parietale peritoneum, en såkaldt TAP-blokade. Anslag af TAP-blokade kan testes ved kuldeanæstesi af forreste bugvæg.

 

 

Picture 1

Indikation

TAP-blokade kan benyttes som alternativ til EDK, ved kontra-indikationer mod EDK eller som ”rescue-teknik” ved konvertering til åben kirurgi (gynækologisk og urologisk) under hensyntagen til at der ved TAP-blokade ikke opnås analgesi af viscerale peritoneum. TAP kan lægges på sovende patient og uden særlige hensyn til patientens koagulationsstatus eller hæmodynamik. Om muligt anlægges TAP-blokade præoperativt, idet reaktivt ødem samt eventuelle dræn, forbindinger etc. kan vanskeliggøre anlæggelsen postoperativt.

Herniotomi

Sectio

Radikal prostatektomi

Total abdominal hysterektomi

Laparoskopi (bilateralt TAP blokade)

Teknik

TAP identificeres ultralydsvejledt.

TAP-blokade anlægges enten i midtaksillærlinien mellem costakurvaturen og crista iliaca superior for at opnå infraumbilikalt anslag (Th10-12) og/eller subkostalt (oblique subcostal block) for at opnå supraumbilikalt anslag (Th7-9).

Anatomisk variation, dræn-placering eller forbindinger kan medføre afvigelse herfra, vigtigst er sikker identifikation af fasciestrøget mellem musculus transversus abdominis og musculus obliquus internus. Efter huddesinfektion visualiseres bugvæggens muskellage og transversus abdominis planen identificeres. Med in-line teknik føres nålen ultralydsvejledt frem indtil den ligger i transverus abdominis plane. Til verifikation af nålespidsens (korrekte) position kan gives små refrakte doser af fysiologisk saltvand inden der gives lokalanæstetikum. Det er især nyttigt hos børn på grund af dosisbegrænsninger. Ved korrekt nåleplacering observeres en såkaldt hydrodissektion af de to muskellage.

Som lokalanæstetikum bruges primært Naropin® på grund af mindre toksicitet og større terapeutisk bredde i forhold til Bupivacain. Naropin dosis bør holdes under 3 mg/kg, Bupivacain med Adrenalin bør ikke doseres over 2 mg/kg. Koncentrationen af det benyttede lokalanalgetikum tilpasses, således at der administreres minimum volumen på 15 ml pr indstikssted.

Med steril teknik og ved brug af Touhy-kanyle kan man indføre epiduralkateter i det opnåede spalterum med henblik på gentagne bolusinjektioner.

Kontraindikationer:

Allergi for lokal anæstesi midler eller infektion ved indstik sted

Patient`s afslag

Risici:

Svigt

Visceral organskader og leverskader

Blødning

Nål i bughulen

Lokalanalgetikum toksicitet (bilateralt TAP blokade)

Fremstilling

TAP-blokade

  • • Ultralyd-skanner (Sonosite S-nerv med linearskanner L38 eller større). Færdigpakket regionalanæstesi sæt fra Braun

  • • Naropin® 2mg/ml eller Bupivacain ¼% med Adrenalin.

  • • Immobil nål til regionalanæstesi 22G i passende længde – typisk 70-120 mm

  • • Steril ultralydsgel

  • • Stor tegaderm folie som steril transducerovertræk ved single-shot blokade, lang flexa-soft overtræk ved kateteranlæggelse

  • • Farvet klorhexidine til huddesinfektion

Formål

Beskrive TAP-blokade, herunder definition, indikationer, teknik og fremstilling.

Definition af begreber

TAP: Transversus abdominis plane

Referencer

Rafi A. Abdominal field block: A new approach via the lumbar triangle. Anaesthesia 2001; 56: 1024-26.

Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block. Anaesthesia and Intensive Care 2007; 35: 616-7.