Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af patient til anæstesi og operation, Aalborg Universitetshospital, Thisted
 

Formål

Instruksen er med til, at vi på Aalborg Universitetshospital Thisted kan forbedre patientflowet i forbindelse med ”Center for planlagt kirurgi”.

 

Beskrivelse:

Følgende PRI dokumenter er relevante i forbindelse med klargøring til operation/anæstesi:

Patientjournalen Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling, der bl.a. beskriver:
 

  • • Krav til dokumentation af præoperativ diagnose og indikation for proceduren

  • • Patientens accept

 

Vurdering forud for procedurer i anæstesi

 

Præoperative fasterutiner

 

Forberedelse af patient til anæstesi

 

Vanlig medicin ved præoperativ faste

 

Kriterier for dagkirurgi

 

Diabetes Mellitus - perioperativ behandling af voksne

 

GIK drop

 

Indikator 1, 2 og 3 i DDKM stiller krav om:

 

  • • Fælles retningslinjer for den anæstesiologiske afdeling og for den eller de afdelinger, der er ansvarlige for gennemførelsen af procedurerne
     

  • • Patienter vurderes forud for en procedure i anæstesi af den behandlende afdeling i overensstemmelse med sygehusets retningslinjer
     

  • • Patienter vurderes forud for en procedure i anæstesi af den anæstesiologiske afdeling i overensstemmelse med sygehusets retningslinjer

Referencer

DDKM version 2