Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG 2., 3., 4. og 5. finger fraktur/artrose

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

PA- og lat. billede

Positionering

 

PA: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen. Hele håndfladen mod detektorpladen. Den aktuelle finger holdes fri af de andre fingre.

Hvis patienten ikke kan strække fingeren suppleres med et AP-billede.

 

Lat.: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen.

  • • 2. finger: Hånden roteres radialt, så fingeren ligger på radialsiden.

  • • 3.-5. finger: Hånden roteres ulnart, så fingeren ligger på ulnasiden.

Fingeren skal være parallel med detektorpladen.

Centrering

PA: Centrer på proksimale interphalangealled (PIP-led) på aktuelle finger.

Lat.: Som PA.

Billedkriterier

PA: Fingerspidsen til og med metacarpo-phalangealled skal medfotograferes. Leddene skal være friprojicerede.

Lat.: Fingerspidsen til og med metacarpo-phalangealled skal medfotograferes. Leddene skal være friprojicerede. Mediale og laterale del af caput og basis af phalanges skal projiceres lige over hinanden.

 

Husk højre/venstre markering og fingrene markeres med nummer.

 

 

PA-billede

Lat. billede

Billede 1

Billede 2