Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelse og behandling af patienter med smerter i mere end ½ år efter knæalloplastik

Formål

At sikre optimal behandling af patienter, der har vedvarende smerter i mere end ½ år efter knæalloplastik.

Definition af begreber

Ved knæalloplastik forstås operation med kunstigt knæled, hvor alle ledflader er udskiftet (total knæalloplastik), eller hvor nogle af ledfladerne er udskiftet (uni-compartmental eller bi-compartmental knæalloplastik).

Ved smerter forstås smerter af en sværhedsgrad, der har ført til genhenvendelse efter tidligere knæalloplastik.

Undersøgelses- og behandlingsprogrammet er detaljeret beskrevet i vedhæftede algoritme: ”Systematisk undersøgelse og behandling af patienter med vedvarede smerter mere ½ år efter operation med kunstigt knæled”.

Beskrivelse

Undersøgelse

Der undersøges for:

 

  1. 1. Infektion: Der sendes ledvæske til dyrkning og PCR jævnfør PRI-instruksen: ”Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik”. Der tages blodprøve til undersøgelse for CRP, leukocytter. Der henvises til udvidet billeddiagnostik (leukocytskintigrafi og PET-CT, jævnfør PRIS-projektet).

  2. 2. Proteseløsning, osteolyse, stresfraktur: Almindelig røntgenundersøgelse i 2 plan.

  3. 3. Bursit, tendinit, instabilitet, femoropatellar malalignment, skader på extensorapparatet: Almindelig klinisk undersøgelse.

  4. 4. Referred pain: Omhyggelig undersøgelse af ryggen, bækken, hofter og underekstremiteter ved klinisk undersøgelse, eventuelt røntgenundersøgelse og MRI.

  5. 5. Neurit: Klinisk undersøgelse for sensibilitet, kraft, og senereflekser.

  6. 6. Arteriosklerose: Undersøgelse for fodpuls. Hvis der ikke er fodpuls ved Doppler undersøgelse, henvises til distal blodtryksmåling, eventuelt karkirurgisk undersøgelse.

  7. 7. Neural sensibilisering: Der henvises til pain-mapping, jævnfør PRIS-projektet.

 

Behandling

Behandlingsalgoritmen består af 3 trin, der udføres hos henholdsvis:

 

Ortopædkirurg

  1. 8. Reoperation udføres altid ved infektion: Synovektomi og linerskift, hvis infektionen har varet mindre end 6 uger, realloplastik, hvis infektionen har varet i mere end 6 uger. Endvidere udføres reoperation især ved tegn på løshed, instabilitet og malalignment.

  2. 9. NSAID og Depo-Medrol-injektion ved steril inflammation (især synovit, tendinit og bursit)

  3. 10. Bandager og indlægssåler kan ordineres ved instabilitet, der ikke kan behandles operativt, og ved fodfejlsstilling, der bevirker fejlbelastning af knæet.

 

Fysioterapeut

Der henvises så vidt muligt til specialiseret fysioterapi på sygehus, der omfatter især patientuddannelse (f. eks. smertecoping) samt stabiliserende og stillingskorrigerende træning.

 

Smertesygeplejerske og anæstesilæge

Der bookes tid i alloplastikambulatoriet, Aalborg Sygehus, og bestilles smertesygeplejersketilsyn mhp. medikamentel behandling jævnfør IRF med TCA, Gabapentin, Lyrica og opioider.

 

Referencer

PRIS-protokollen. Ortopædkirurgisk Forskningsenhed.

PRI-instruks

Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik”.