Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af akutte patienter på barselsafsnittet

 


Formål: Del af opfyldelse af standard: 2.6.1

Definition af begreber

Barselsgang 11:

Barselsafsnittet, der er bemandet med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der er uddannede til observation og pleje af kvinder eller børn, der har særlige behov.
 

Endometritis:

Betændelse i livmoderslimhinden.
 

Mastitis:

Brystbetændelse.
 

Vagthavende læge (gynækolog):

Den læge, der er tilknyttet gynækologisk akutstue. Har en kalder, der er tilknyttet denne funktion alene (88-406).
 

Vagthavende læge (pædiater):

Den læge, der har vagt på neonatalafsnittet (kode 88-304).

Koordinator:

Sygeplejerske, hvis opgave det er at visitere patienten til det mest hensigtsmæssige forløb. Koordinator på barselsafsnittet telefon 2 3184.
 

Målgruppe
Ledere og medarbejdere på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland, der er involveret i udredning, behandling og sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for kvinder, der lige har født.

 

Formål
- At sikre optimalt patientforløb for akutte barselspatienter (mødre og børn).
- At relevant behandling kan iværksættes så hurtigt som muligt.
 

Problemstilling
Patienter, der henvises akut inden for den første tid efter fødslen med tilstande, der relaterer sig til fødslen eller barnet og som kræver indlægges eller vurdering på barselsafsnittet.

Metode

Akutte patienter meldes fra egen læge eller vagtlægen til vagthavende gynækolog.
Vagthavende læge beslutter, hvor det er mest hensigtsmæssigt at modtage patienten. Hvor det er muligt ses patienten i akutstuen
(se dokument herom). Hvis patienten modtages i akutstuen, laves den objektive undersøgelse her, og der laves en journal inden patienten overflyttes til barselsafsnittet.
Hvis patienter er akut påvirket, kommer hun direkte på barselsafsnittet. Vagthavende læge kontakter koordinator på barselsgangen (2 8134), der visiterer patienten til venterum eller undersøgelsesstue/seng. Journalen og Vips skaffes og der tages værdier (puls, blodtryk og temperatur) og der gøres sygeplejestatus.

Når kvinder udskrives fra barselsafsnittet, oplyses de om, at de kan kontakte afdelingen, hvis der opstår problemer relateret til barnet (ammeproblemer, icterus, eller lignende). Dette gælder indtil, der har været en sundhedsplejerske i hjemmet.
Hvis det vurderes, at barnet skal ses akut, kommer det til vurdering på barselsafsnittet. Her kaldes vagthavende gynækologiske læge. Denne vurderer, om barnet skal ses af en pædiater.

Indikatorer og deres opfyldelse
På barselsafsnittet laves årligt en tværfaglig evaluering af praksis. Hvis det er nødvendigt at ændre i arbejdsgangene, laves samtidig en ændring i det retningsgivende dokument.
Denne evaluering foregår i januar måned.

Referencer til evidens
Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i "Anbefalinger for svangreomsorgen” fra Sundhedsstyrelsen og ”Guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)".