Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for Onkologisk Afdeling

 

Instruksen gælder på hverdage i tidsrummet 15:30 til 08:00 og hele døgnet lørdag, søndag og helligdage

 

Vagten dækkes af en 8-10 skiftet forvagt i døgnvagt med tilstedeværelse, og en 8-skiftet bagvagt med rådighed fra bolig. Bagvagten skal ved tilkald møde hurtigst muligt, dog senest efter 30 minutter.

 

Arbejdsfordeling

 

Forvagtens opgaver

  • • at modtage akutte patienter i Onkologisk Afdeling

  • • at vurdere akutte opkald udefra (via vagtlæge, gennem sgpl. i afdelingen, der er blevet kontaktet af patienten eller pårørende)

  • • at bistå bagvagten i stuegang, hvis man ikke er beskæftiget med akutte opgaver

Bagvagtens opgaver

 

  • • at varetage dagstuegang i weekender og helligdage samt aftensstuegang alle dage

  • • at gøre sig bekendt med akut dårlige patienter i afdelingen og sammen med forvagten at have lagt behandlingsplaner for pågældende patienter

 

Bagvagten skal melde til forvagten og Informationen/omstillingen på Aalborg Universitetshospital, at man forlader afdelingen.

 

Vagtinstruks gælder i nedenstående tidsrum

 

Vagtinstruks

Tidsrum

Dagstuegang

Aftensstuegang

Hverdage

kl. 15.30-08.00

 

 

kl. 17.00

 

Lørdag, søndag og helligdage

 

kl. 08.00-08.00

hele døgnet

 

kl. 09.00

Vagtholdet møder ind

til en kort gennemgang af døgnets akutte og subakutte problematikker

 

kl. 09.30

 

kun ved behov

 

Arbejdsopgaver i vagten

I vagttidsrummet modtages akutte patienter til Onkologisk Afdeling og dette repræsenterer vagtens overvejende arbejdsopgave.
Der håndteres opkald udefra fra vagtlæger, patienter og pårørende, men for patienters og pårørendes vedkommende er disse opkald visiterede fra sygeplejerskerne i afdeling D1 og D3 til vagthavende. Såfremt sygeplejerskerne kan håndtere problematikken selvstændigt, kontaktes vagthavende ikke. Alle indlæggelser skal aftales med vagthavende – undtaget herfra er dog patienter med mistanke om febril neutropeni, dvs. patienter i aktuel kemoterapi med temp. 38,5 eller derover. Forvagten skal informeres umiddelbart efter at indlæggelse er aftalt.
 

Stuegang på afdeling D1 og D3 indeholder alene akutte problematikker. Planer for udskrivelse, diverse opsamlinger på dagstuegang, informationssamtaler etc. er ikke vagtarbejde.
 

Samtaler finder således sted med patienter, som bliver akut dårlige og deres pårørende, eller samtaler med pårørende til patienter, som dør i afdelingen.
 

Der ordineres ikke kemoterapi i vagten. Kemoterapi, som ikke er ordineret indenfor almindelig dagtid, ordineres den efterfølgende hverdag om morgenen.
 

Instrukser der kan vedrøre arbejdsopgaver i vagten

Alle instrukser findes i PRI.

Instruks systemet udbygges løbende med nye instrukser.