Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Monitorering ved anæstesi

Beskrivelse

Monitoreringsniveauet tilpasses både patienten, anæstesien og indgrebet, med udgangspunkt i DASAIM’s rekommandationer.

Der anvendes kontinuerlig pulsoximetri, ekg, og rutinemæssig automatisk non-invasiv blodtryksmåling hos alle.

Monitorering af in- og eksspirativ O2 og CO2, samt anvendte anæstesigasser, og luftvejstryk, på alle ventilerede patienter. Disse funktioner er integreret i anæstesiapparaterne.

Ved anvendelse af muskelrelaxantia monitoreres TOF som er integreret i monitor. Invasiv blodtryksmåling anvendes ved ekstensive procedurer, overvejes ved større procedurer.

Udvidelse af monitorering kan forekomme, hvis patientens tilstand indikerer dette, og aftales i hvert enkelt tilfælde med anæstesilægen.

Dokumentationen af monitoreringen foretages på anæstesiskemaet.

Ved patienter der får anæstesi til helt kortvarige procedurer uden, eller med minimalt kirurgisk indgreb, kan monitoreringen begrænses til: Pulsoximetri, ekg, og non-invasiv BT-måling. Eksempelvis ECT, DC-konvertering, anlæggelse af intravenøs adgang.

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund

Tilknyttede/vagthavende anæstesilæge har sammen med anæstesisygeplejersken ansvaret for overvågning og monitorering.

Patienter observeres i henhold til ovenstående vejledning og desuden efter særskilt instruks for de enkelte indgreb, når relevant.

Kritisk forværring af en patients tilstand er for eksempel når

  • • patienten falder i bevidsthedsniveau (ved vågen sedation)

  • • patientens respiratoriske og cirkulatoriske tilstand forværres under hensyntagen til patientens habituelle tilstand

  • • der opstår forværring, relateret til operationsfeltet

  • • der er ubalance i patientens hydreringstilstand

  • • problemer med anæstesidybde

  • • problemer relateret til anafylaksi

 

Hvis patientens tilstand forværres, reageres i henhold til instrukserne standardanæstesier /rammeordinationer i Hjørring, og standardanæstesi/rammeordinationer i Frederikshavn, den tilknyttede anæstesilæge kontaktes/tilkaldes per telefon ved behov.

Ved afvigende forløb holdes den involverede kirurg løbende orienteret.

Definition af begreber

Monitorering: elektronisk/mekanisk overvågning af patienter.

Formål

Sikre at monitorering ved anæstesi overholder et niveau der er tilpasset det operative indgreb, anæstesien og patientens tilstand og alder.