Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant fødsel


Definition
En hyppigt anvendt definition på ambulant fødsel er: Udskrivelse 2-24 timer efter fødslen.
På Aalborg Sygehus anses det for en ambulant fødsel, når mor og barn udskrives direkte fra Fødegangen.
Kvinden bliver på fødegangen 2-4 timer efter fødsel.

Visitationskriterier

 • • GA ≥37+0, fødselsvægt >2500 gram, Apgar 10/5, blødning < 700 ml.

 • • Kvinden skal være selvhjulpen dvs. oppegående og have haft spontan vandladning.

 • • Hverken mor eller barn må være observationskrævende.

 • • Kvinden kan føde ambulant ved p.p. med. samt ved anvendelse af HSP eller S-drop.

 • • Fødslen skal være spontant afsluttet uden vakuumekstraktion.

 • • Ambulant forløb tillades ved perineal bristning grad 1 og 2 samt episiotomi.

 • • Ved anvendelse af epidural /spinal blokade skal den gravide observeres i 4 timer efter fødsel.

 • • Såfremt kvinden ikke selv kan transportere sig hjem, skal hun bruge offentligt transportmiddel – og hun kan så blive på sygehus indtil dagtid.

 • • Barnet skal have suttet aktivt ved brystet

 

Se evt. PRI om visitation af barselspatienter (LINK Visitation af barselspatienter.)

Før udskrivelsen

 • • Kontrol af puls og blodtryk

 • • Kontrol af uterus og blødning

 • • Kontrol af vandladning

 • • Udskrivningssamtale


Information

 • • Anbefales kontakt til Fødegangen, hvis der opstår problemer for mor eller barn inden for de første timer efter udskrivelsen

 • • Efter epidural: Henvendelse ved bivirkninger i form af besværet vandladning, hovedpine, rygsmerter eller føleforstyrrelser

 • • Om opringning og evt. besøg af jordemoder dagen efter udskrivelsen

 • • Tilbud om barselsambulatorium indtil besøg af sundhedsplejerske

 • • Det nyfødte barns første levedøgn, herunder amning, vandladning, afføring samt observation for icterus

 • • Tilbud om PKU og hørescreening og samtidig kontrol hos jordemoder 48-72 timer efter fødslen

 • • Om kontakt til sundhedsplejersken. Familien skal selv tage kontakt til sundhedsplejerske førstkommende hverdag

 • • Tilbud om efterfødselssamtale hos fødejordemoder

 • • Undersøgelse af barnet hos egen læge 5 uger efter fødslen

 • • Post partum undersøgelse hos egen læge 8 uger efter fødslen (mor)


Familien sørger selv for hjemtransport