Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant fødselDefinition
En hyppigt anvendt definition på ambulant fødsel er: Udskrivelse 2-24 timer efter fødslen.
På Aalborg Sygehus anses det for en ambulant fødsel, når mor og barn udskrives direkte fra Fødegangen.
Kvinden bliver på fødegangen 2-4 timer efter fødsel.


Retningslinier
Den fødende kan når som helst beslutte sig for ambulant fødsel.
Inden udskrivelsen skal den fødende have været oppegående.
Efter fødeepidural bør den fødende observeres på Fødegangen i 4 timer, og der skal have været spontant vandladning.
Familien skal ikke sendes hjem om natten mod deres ønske.


Før udskrivelsen

 • • Kontrol af puls og blodtryk

 • • Kontrol af uterus og blødning

 • • Kontrol af vandladning

 • • UdskrivningssamtaleInformation

 • • Anbefales kontakt til Fødegangen, hvis der opstår problemer for mor eller barn inden for de første timer efter udskrivelsen

 • • Efter epidural: Henvendelse ved bivirkninger i form af besværet vandladning, hovedpine, rygsmerter eller føleforstyrrelser

 • • Om opringning og evt. besøg af jordemoder dagen efter udskrivelsen

 • • Tilbud om barselsambulatorium indtil besøg af sundhedsplejerske

 • • Det nyfødte barns første levedøgn, herunder amning, vandladning, afføring samt observation for icterus

 • • Tilbud om PKU og hørescreening og samtidig kontrol hos jordemoder 48-72 timer efter fødslen

 • • Om kontakt til sundhedsplejersken. Familien skal selv tage kontakt til sundhedsplejerske førstkommende hverdag

 • • Tilbud om efterfødselssamtale hos fødejordemoder

 • • Undersøgelse af barnet hos egen læge 5 uger efter fødslen

 • • Post partum undersøgelse hos egen læge 8 uger efter fødslen (mor)Visitation
Se instruks:
Visitation af barselspatienter.


Familien sørger selv for hjemtransport