Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bidsår: Profylakse og behandling af bakterielle infektioner

 

Indholdsfortegnelse

Baggrund1

Generelle bidsårs behandlingsprincipper1

Antibiotikaprofylakse inden for de første 8 timer1

Antibiotikaprofylakse regimer (inden for de første 8 timer)2

Behandlingsstrategi for bidsår med kliniske tegn på infektion2

Antibiotika ved etableret infektion3

Behandlingsvarighed3

Referencer4

Appendiks A4

Baggrund

Bidsår, inklusiv menneskebid, er i Danmark årsag til ca. 1% af henvendelser på skadestuer. Hyppigheden af bakterielle infektioner efter dyrebid angives forskelligt med spændvidde 2 - 60%. Risikoen for infektion efter menneskebid angives til 10 - 20%, ved hundebid til ca. 5 - 25% og op til 30 - 50% efter katte bid.

Bakterielle infektioner i bidsår er oftest blandingsinfektioner. Anaerob blandingsinfektion ses i ca. 60% af bidsår.

Retningslinjer for behandling af bidsår varierer meget, hvilket afspejler begrænset evidens på dette område. Rutinemæssig brug af antibiotikaprofylakse er kontroversiel. Antibiotikavalg ved humane bidsår bør ske med hensyntagen til hyppig forekomst af bakterier resistente for penicillin.

 

Generelle bidsårs behandlingsprincipper

 • • Vurdering af såret (dvs. dyb eller overfladisk, inficeret eller ej) og patientens risikofaktorer

 • • Kirurgisk sårrensning inkl. irrigation og evt. debridement

 • • Stillingtagen til tetanusprofylakse og rabiesprofylakse. Se: Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade, EPI-NYT 5b-2015 og EPI-NYT, 9-2018

 • • Forbehold til antibiotika: ikke alle bidskader fører til infektion. Antibiotika er ikke indiceret, hvis bidsår er ældre end 24 timer og uden infektionstegn.
   

Antibiotikaprofylakse inden for de første 8 timer

Antibiotikaprofylakse er indiceret i følgende tilfælde:

 • • Alle håndlæsioner

 • • Knogle-, led-, eller senelæsioner

 • • Knusningslæsioner

 • • Dybe, skarpe bid

 • • Immunsvækkede personer (systemisk steroidbehandling, diabetes mellitus, splenektomi, cirrhose og patienter med implantater, osv.)

Antibiotikaprofylakse regimer (inden for de første 8 timer)

 

 

 

 

Antibiotika

 

Varighed

 

 

Voksne

 

Dyrebid

Phenoxymethylpenicillin 660 mg p.o. x 3

 

3 dage

Menneskebid

Phenoxymethylpenicillin 660 mg p.o. x 3 i kombination med

Dicloxacillin 1 g p.o. x 3

Ved penicillin allergi

Ceftriaxon 1 g i.v. som engangs ordination

 

 

 

 

Børn

Dyrebid

Phenoxymethylpenicillin 50 mg (0,08 mill. IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser

 

 

 

3 dage

Menneskebid

Phenoxymethylpenicillin 50 mg (0,08 mill. IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser i kombination med

Dicloxacillin 50 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser

Alternativ:

til p.o behandling kan overvejes suspension af Amoxicillin med clavulansyre 50/12,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Ved penicillin allergi

Ceftriaxon 25 mg/kg i.v som engangsordination

 

Behandlingsstrategi for bidsår med kliniske tegn på infektion

Kirurgisk sårrensning inkl. irrigation og debridement

Podning og om muligt biopsi før antibiotika start

Bloddyrkning ved almene tegn på infektion

OBS: På rekvisitionen oplyses dyrebid/menneskebid (gerne med angivelse af dyreart)

Stillingtagen til tetanus- og rabiesprofylakse. Se: Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade, EPI-NYT 5b-2015 og EPI-NYT 9-2018

Stillingtagen til antibiotisk behandling
 

Antibiotika ved etableret infektion

 

 

 

 

Antibiotika

Voksne

 

Dyrebid

Phenoxymethylpenicillin eller Benzylpenicillin 660 mg/600 mg p.o./i.v. x 3

Menneskebid

Phenoxymethylpenicillin eller Benzylpenicillin 660 mg/600 mg p.o./i.v. x 3 i kombination med

Dicloxacillin 1 g i.v/p.o. x 3 - 4 og

Metronidazol 500 mg p.o x 3

Ved penicillin allergi

Moxifloxacin 400 mg x 1 p.o/i.v.

Ved menneskebid tillægges Metronidazol 500 mg p.o x 3

Børn

Dyrebid

Phenoxymethylpenicillin 50 mg (0,08 mill. IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser eller

Benzylpenicillin 100 mg (0,17 mill. IE)/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser

Menneskebid

Phenoxymethylpenicillin 50 mg (0,08 mill. IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser eller Benzylpenicillin 100 mg (0,17 mill. IE)/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser i kombination med

Dicloxacillin 50 mg/kg/døgn i.v/p.o. fordelt på 3 doser og

Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser

Alternativ:

til p.o behandling kan overvejes suspension af Amoxicillin med clavulansyre 50/12,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser

evt. suppleres med Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser

Ved penicillin allergi

Ceftriaxon 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dosis

Ved menneskebid tillægges Metronidazol 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser

Behandlingsvarighed

Generel anbefales 10 dages antibiotikabehandling ved etableret infektion.

Behandlingsvarighed kan være varierende afhængig af klinisk billede og paraklinisk respons. Ved:

 • • cellulitis behandles i 7-10 dage

 • • kompliceret bløddelsinfektion kan kræve 2 - 3 ugers terapi

 • • septisk artritis - ca. 4 uger

 • • ostitis/osteomyelitis ca. 6 ugers behandling

 • • kattebid (især ved intraartikulær skade) skal overvejes supplering med metronidazol. Behandlingsvarighed afhænger af klinikken (f.eks. ved led involvering 4 - 6 uger kan komme på tale).

Referencer

 1. 1. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th Ed. p. 3911-3915

 2. 2. Modrau IS, Jakobsen J, Schønheyder HC. Bidsår og infektionsprofylakse. Evidensbaserede rekommandationer for behandling. Ugeskr Laeger 2000;162(38):5070-3.

 3. 3. Bakterieinfektioner i bidsår. EPI- NYT. Uge 12, 2009.

 4. 4. Oehler RL, Velez AP, Mizrachi M et al. Bite-related and septic syndromes caused by cats and dogs. Lancet Infect Dis 2009;9(7):439-47.
  Erratum in: Lancet Infect Dis. 2009;9(9):536.

 5. 5. Brook I. Management of human and animal bite wounds: an overview. Adv Skin Wound Care 2005;18(4):197-203.

 6. 6. Krag ML, Schønheyder HC. Sælfinger og andre infektioner overførbare fra sæler. Ugeskr Laeger 1996;158(36):5015-7.

 7. 7. Mathiasen T, Rix M. Rottebid – spædbarn bidt af rotte. Ugeskr Laeger 1993;155(19):1475-6.

 8. 8. Hermann CK, Hansen PB, Bangsborg JM, Pers C. Bakterielle infektioner som komplikation til hundebid. Ugeskr Laeger 1998;160(34):4860-3.

 9. 9. Adefurin A, Sammons H, Jacqz-Aigrain E, Choonara I. Ciprofloxacin safety in paediatrics: a systemic review. Arch Dis Child 2011;96:874-880.

 10. 10. Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):e10-52.

 11. 11. Rothe K, Tsokos M, Handrick W, Animal and human bite wounds. Dtsch Artzbl Int 2015;112: 433-443

 12. 12. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/dyre--og-menneskebid/

 13. 13. http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318539

 14. 14. https://www.uptodate.com/contents/animal-bites-dogs-cats-and-other-animals-evaluation-and-management?search=dog%20bite&source=search_result&selectedTitle=1~37&usage_type=default&display_rank=1

 15. 15. https://www.uptodate.com/contents/human-bites-evaluation-and-management?search=bite%20wounds&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Appendiks A

Oversigt over væsentlige patogene bakterier, som er typiske for forskellige dyrebid. Ud over at spille en selvstændig patogen rolle kan bakterierne indgå i en synergistisk infektion.

I Danmark er bid fra flagermus normalt den eneste indikation for profylaktisk behandling mod rabies.

Se: Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade, EPI-NYT 5b-2015 og EPI-NYT 9-2018.

Desuden anbefalet antibiotika for udvalgte patogene bakterier.

Forskellige bid

Væsentlige patogene bakterier

Anbefalet antibiotika for udvalgte patogene bakterier

Menneskebid og bid af andre primater

S. aureus, hæmolytiske streptokokker, Haemophilus spp., Eikenella corrodens, Neisseria arter, forskellige anaerobe bakterier

E. corrodens: Penicillin

 

Hundebid

Pasteurella multocida, P. canis, Capnocytophaga canimorsus, stafylokokker (S. aureus, S. intermedius), streptokokker, og forskellige anaerobe bakterier

C. canimorsus: Penicillin

P. multocida/ P. canis: Penicillin

 

Kattebid

P. multocida, C. canimorsus, stafylokokker, streptokokker, forskellige anaerobe bakterier

P. multocida: Penicillin

C. canimorsus: Penicillin

Bartonella henselae er årsag til kattekradssyge (’’Cat scratch disease’’)

Bartonella henselae: Doxycyclin eller ciprofloxacin

Svinebid

Pasteurella aerogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, stafylokokker, streptokokker, forskellige anaerobe bakterier

P. aerogenes: Ciprofloxacin (NB: resistens overfor betalaktamer, tetracyklin og aminoglycosider).

Erysipelothrix rhusiopathiae: Penicillin, makrolid

Mink

Mycoplasma spp.

Mycoplasma spp.: Doxycyclin eller makrolid

Rotter

P. multocida, Streptobacillus moniliformis, Streptobacillus minus, Leptospira spp.

P. multocida: Penicillin

Streptobacillus spp.: Penicillin eller doxycyclin

Andre gnavere

Francisella tularensis

Fransicella tularensis: Gentamicin eller ciprofloxacin

Sæler og andre havpattedyr

Mycoplasma spp.

Mycoplasma spp.: Doxycyclin eller makrolid

Streptobacillus spp.: Penicillin eller doxycyclin

Øgler inkl. iguanas

Salmonella spp.

Cefotaxim eller ceftriaxon

Slanger

Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., forskellige anaerobe bakterier

 

Havdyr, krokodiller og piranhas

Aeromonas hydrophila, Vibrio spp., Pseudomonas spp.

Aeromonas hydrophila og andre Aeromonas spp.: Gentamicin, piperacillin-tazobactam, sulfatrim