Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MIRSK - Instruks digital diktering Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus

 

Definition af begreber:

MIRSK: Navnet på digital dikteringssystem.
RIS: Røntgenmodulet i EasyViz, som styrer alle processer, bortset fra billedbehandlingen.
EasyViz: Regionens røntgensystem.
Båndnummer: Unik identifikation af hvert enkelt diktat (en eller mange undersøgelser pr. diktat).

 

Baggrund:

Digital diktering via MIRSK er regionens officielle dikteringssystem. Oprindelig planlagt integreret i EasyViz, men af forskellige grunde ikke gennemført. Digital diktering på Radiologisk afdeling erstatter derfor alene båndoptager og bånd, med bedre sikkerhed og større smidighed som følge. Anvendelsen for lægerne er dog næsten uændret, bortset fra enkelte detaljer relateret til MIRSK opsætningen. MIRSK er en serverbaseret løsning, hvor hvert diktat lægges på en central server, hvorfra sekretærerne kan hente til skrivning. Selve MIRSK dikteringsprogrammet ligger på hver enkelt PC, som hovedregel placeret ved siden af arbejdsstationerne. Kan naturligvis også bruges på PC baserede arbejdspladser.

 

Detaljer:

Vedrørende specifik brug af diktafonen og opsætning henvises til manual herfor.
Hvert enkelt diktat styres alene fra RIS og alle arbejdslister åbnes heri. Diktering kan som hidtil dikteres som enkeltdiktat eller som flere undersøgelser på samme ”bånd”, helt som hvis man bruger den gamle diktafon. Sekretærerne vælger ud fra RIS, derfor skal der som tidligere et ”båndnummer” på diktatet. Dette består, som nedenfor nævnt af dine initialer, efterfulgt af klokkeslæt, uden mellemrum.

 

Procedure:

 

1.

Log ind på PC’en med dit sædvanlige brugernavn, hvis du arbejder på en arbejdsstation.

2.

Åben MIRSK på PC’en.

3.

Vær sikker på, at lyden er skruet op på PC’en – ellers kan sekretæren intet høre og det skal dikteres om.

4.

Skriv 000000-0000 i CPR feltet. Har du sat korrekt op, beholdes dette, indtil du logger ud af MIRSK.

5.

Vælg svarende til det diktat, du ønsker. Også dette skulle beholdes, hvis alt er sat korrekt op.

6.

Klik på Noter.

7.

Skriv båndnummer. Præcist samme båndnummer skal skrives i feltet ”båndnummer” i RIS, når du har trykket ”diktat indtalt”, præcist som tidligere. Brug evt. klippe-klistre, hvis du alene arbejder på en PC.

8.

Båndnummer skal altid bestå af dine initialer, efterfulgt af klokkeslæt, alt uden mellemrum eller andre tegn. F.eks: ABC1234 (derved skabes en unik identifikation)

9.

Er der tale om et akut diktat skal man sætte rødt flag på henvisningen i RIS. Er der tale om hastende diktat skal man sætte et gult flag på henvisningen i RIS, med mindre, der allerede er et flag.

10.

Når diktatet er slut trykkes på ”overfør”, og diktatet sendes til serveren til skrivning.

11.

Man kan gemme midlertidigt på PC’en ved at klikke på ”gem”, og hente på ”åbn”, men diktatet kan IKKE ses af en sekretær, før det er sendt til serveren.

12.

Man kan hente tidligere dikterede og sendte diktater ved at klikke på ”hent”, hvis det ikke er indskrevet.

13.

Alle afskrevne diktater bliver gemt 60 dage efter dikteringsdatoen i MIRSK og kan således hentes frem her.

14.

Alle yderligere processer med godkendelse med mere sker på sædvanlig vis i RIS.

 

Ovennævnte procedure skal overholdes for at sikre mod fejl og misforståelser.

Af hensyn til sekretærernes arbejde bedes man tænke på at dele lange diktater op i flere, ca. 10 minutter er rimeligt.