Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarshavende sygeplejerske i Kardiologisk Afsnit S2

 

Formål

At den ansvarshavende sygeplejerske ved, hvilke funktioner vedkommende skal varetage, når vedkommende har funktionen som ansvarshavende sygeplejerske.

 

Målgruppe

Sygeplejersker ansat i Kardiologisk Afdeling, Afsnit S2.

 

Definition af begreber

Ansvarshavende sygeplejerske er i afsnitsledende sygeplejerske og souschefens fravær ansvarlig for håndtering og forvaltning af sygeplejefaglige og driftsmæssige funktioner.

 

Kompetence

 • • Minimum 1 års erfaring som sygeplejerske

 • • Godt kendskab til plejepersonalets kompetenceniveau i afsnittet

 • • Bred og god erfaring med og kendskab til afsnittes patientkategorier og plejen i forhold hertil

 • • Godt kendskab til afsnittets organisatoriske forhold, instrukser, vejledninger, brand- og beredskabsplan o.lign.

 • • Samarbejdende og problemløsende adfærd

 

Beskrivelse

 • • Være rollemodel for det gode arbejdsmiljø og fremtræde professionelt, rolig og velovervejet

 • • Være positiv og konstruktiv i sin problemløsning

 • • Være til rådighed som sparringspartner til kollegaer

 • • Sørge for at afsnitsledende sygeplejerske orienteres om ekstraordinære hændelser i vagten

 • • Lave arbejdsseddel og stuegangsseddel

 • • Have kontakt udadtil til serviceafdelingerne, f.eks. rengøring, teknisk afd., m.m.

 • • Har kompetence til at pålægge plejepersonale overarbejde og ekstra tjeneste

 • • Har kompetence til at indkalde personale til næstfølgende vagt ved sygdom og uventet plejetyngde

 • • Har kompetence til at bestille faste vagter

 • • Være garant for det gode samarbejde med Kard. Lab., Kard. Amb., S1 og V

 • • Foretage arbejdsfordeling og have overblik over pladser og patientsituationer, herunder overflytning/sammenlægning i samarbejde med S1

 • • Være ansvarlig for ressourcefordelingen i vagten og vagterne der følger under hensyntagen til plejetyngde og personalets kvalifikationer

 • • Stillingtagen til om der skal en ekstra sygeplejerske i vagt (her henvises specielt til, at aftenvagten skal tage stilling til om der skal en ekstra sygeplejerske i nattevagt)

 • • Denne beslutning træffes under hensyntagen til tyngde på henholdsvis S2, S1 og V (mandag + tirsdag)

 • • I dagvagt omkring kl. 14/i aftenvagt omkring kl. 17.30/i nattevagt omkring kl. 01.00:

  • • Status foretages mhp. patientantal og plejetyndge i S2

  • • Dialog med afs. S1 mht. belægning og tyngde

  • • Dialog med afd. V mht. belægning og tyngde

 

Referencer

Samarbejdsaftale mellem Kardiologisk Afsnit S1 og S2.

Arbejdsopgaver i alle vagter (K:\S2\Akkreditering).