Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarshavende sygeplejerske i Kardiologisk Afsnit S2

 

Formål

At der til enhver tid er udpeget en sygeplejerske, der har kompetence til at forvalte og håndtere uventede beslutninger af sygeplejefaglig og driftsmæssig karakter.

 

At sygeplejersker, ansat i Kardiologisk Afsnit S2, er bekendt med den ansvarshavende sygeplejerskes kompetencer og ansvarsområder.

 

Hvem er ansvarshavende sygeplejerske

Afsnitsledende sygeplejerske og sygeplejerske med funktion som klinisk afsnitskoordinator er altid ansvarshavende, når de er til stede.

Varetagelse af funktion som ansvarshavende sygeplejerske er aftalt mellem afsnitsledende sygeplejerske og den enkelte sygeplejerske:

 

Principper for tildeling af funktionen:

 • • Individuelt, men minimum 1 års erfaring som sygeplejerske

 • • Godt kendskab til kollegers kompetenceniveau

 • • Bred og god erfaring med og kendskab til afsnittets patientkategorier og sygeplejen i forhold hertil

 • • Godt kendskab til afsnittets organisatoriske forhold, instrukser, vejledninger, brand- og beredskabsplan o. lign.

 • • Samarbejdende og problemløsende adfærd

 

Liste over afdelingens ansvarshavende sygeplejersker findes bag i mappen med tjenestetidsplaner. Funktion som ansvarshavende sygeplejerske udpeges i forbindelse med tjenestetidsplanlægning, hvor funktionen markeres. Der kan udpeges med kort varsel i forbindelse med sygdom o. lign.

 

Krav og forventninger til sygeplejerske med funktion som ansvarshavende

 

Patientmæssige opgaver

Overblik over afsnittets patienter, dvs. være kort orienteret om plejetyngde og eventuelle akutte problemstillinger.

 

Personalemæssige opgaver

Den ansvarshavende sygeplejerske skal sikre, at personaleressourcerne er rimeligt og kompetencemæssigt fordelt i forhold til patienterne i afsnittet. Den ansvarshavende skal sikre, at den næste vagt hænger sammen.

 

Den ansvarshavende sygeplejerske har kompetence til

 • • At indkalde ekstra personale ved sygdom eller hvis der er sket betydelige ændringer i afsnittet, der nødvendiggør en sådan beslutning. Gælder også kompetence til omlægning af vagt.

 • • At pålægge overarbejde og dobbeltvagt i nødvendigt omfang

 • • At rekvirere interne og eksterne vikarer i nødstilfælde. Afsnitsledende sygeplejerske skal efterfølgende orienteres.

 • • At prioritere opgaver og funktioner, herunder evt. støtte/vejlede kolleger i forhold til prioriteringer

 • • At lade kolleger afspadsere, når det skønnes forsvarligt

 • • At fordele patienterne blandt kollegerne til den kommende vagt

 

Organisatoriske opgaver

 • • Være garant for det gode samarbejde med S1, herunder i fordelingen af patienter ved overbelægning

 • • Sikre at der indberettes belægningstal til Sikkert Patientflow og være den gode garant for det gode samarbejde på tværs af afsnit på hospitalet

 • • Sikre at afsnitsledende sygeplejerske orienteres om ekstraordinære hændelser i vagten

 • • Sikre at brandinstrukser overholdes

 • • Være støttende for kolleger i ukendte situationer, f.eks.: fejlmedicinering, utilsigtet hændelse, ukendte arbejdsområder og voldsomme hændelser.