Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Recirkulation - Fistelflowmåling

 

Definition1

Formål1

Princip1

Recirkulation - referenceværdier1

Årsager til recirkulation2

Årsagsbestemmelse2

Intervention2

Fistelflow – referenceværdier2

Forudsætninger for recirkulationsmåling3

Fremgangsmåde på Fresenius 5008/60083

Fremgangsmåde på Fresenius 40083

 

Definition

 • • Recirkulation:

Den procentdel af blodet, der returneres til arterienålen, og derved sendes gennem dialysefiltret endnu en gang uden at have været ude i patients perifere væv.

 • • Fistelflow:

Det blodflow, der er inde i fistlen/graften.

 

Formål

 • • Foretage regelmæssig recirkulation – fistelflowmåling med henblik på relevant intervention for at opretholde den bedst mulige funktion af patientens adgangsvej.

 • • Opdage en eventuel stenosedannelse så tidligt, at man kan afhjælpe problemet og hermed bevare adgangsvejen.

 • • Vurdere dialyseeffektiviten.

 • • Udføre dialysen med et for fistlen korrekt blodflow.

 

Princip

Alle patienter med fistel eller graft får som udgangspunkt målt recirkulation ved hver dialyse.

Fistelflow måles (ikke længere som standard hver 3. måned) ved behov – fx ved mistanke om problemer med fistlen/graften (mistanke om nedsat flow/stenose/andet).

Hos patienter, hvor der registreres afvigelser i forhold til referenceværdierne, måles igen de efterfølgende dialyser, og ved gentagne afvigelser, skal årsagen hertil så vidt mulig findes.

 • • Recirkulation retvendt og omvendt måles på Fresenius 6008, 5008 (og 4008).

 • • Afd. 3Ø: Fistelflow beregnes ved hjælp af regneark til fistelflowmåling 3Ø (K-drev under mappen ”fistelflow”). Resultatet skrives ind TDMS Monitor under laboratorie og kan findes i TDMS manager under medicinske notater -> lab data.

 • • CHS: Ikon fistelflowmåling på skrivebordet.

 • • Thisted: Fistelflowmåling beregnes vha. regneark på G-drev/instrukser/beregning på patient.

 

Recirkulation - referenceværdier

Målet er, at der max er 10 % recirkulation

0 - 10 %: OK.

10 - 20 %: Obs. stenosedannelse/omvendt placererede nåle.

>20 % : Uacceptabel.

 

Årsager til recirkulation

Hvis der er lavt flow i fistlen kan det skyldes stenose ved anastomosen, eller at blodforsyningen af andre årsager ikke tillader højere flow.

Skrues blodpumpen op over fistlens flow, kan der opstå ansug.

Der dannes undertryk i fistlen, men ligger arterie- og venenål for tæt på hinanden, kan dette undertryk udlignes ved at arterienålen tager blod ind fra venenålen. Recirkulation opstår.

Blodforsyningen til fistlen kan være god, men pga. en stenose bremses afløbet, da forsnævringen ikke tillader dette blod at passere. Dette kan vise sig ved højt venetryk, med mindre stenosen er mellem arterie- og venenål.

Ligger kanylerne for tæt, er der risiko for recirkulation.

Cardiopulmonal recirkulation er, når blodet cirkulerer i hjerte, lunger og de store arterier og store vener uden at passere kroppens kappilærnet. Derved kommer blodet, der føres til fistlen, ikke til at indeholde så stor mængde affaldsstoffer, hvilket medfører nedsat rensning.

Jf. Kontrol af en hæmodialysebehandlings effektivitet (Kt/V) (Denne instruks er ikke udarbejdet pt, men link indsættes her, så det er oprettet)

 

Årsagsbestemmelse

Hvis recirkulation er >10 % sænkes blodflow med 100 ml/min og målingen gentages. Er forskellen kun få procent, kan årsagen være cardiopulmonal recirkulation eller central stenose.

Er der markant forskel, er fistelrecirkulation det mest sandsynlige.

 

Intervention

 

Cardiopulmonal recirkulation

Intet at gøre. Det kan dog skyldes kraftig overhydrering og nedsat pumpefunktion. Skyldes det overhydrering, vil recirkulationen bedres mod slut.

Undersøg for central stenose (ultralydsundersøgelse).

 

Fistelrecirkulation

Se om nålene sidder rigtigt, dvs ikke for tæt – minimum 5 cm. imellem spidserne på arterie- og venenål.

Ved Goretex-grafter prøv at bytte om på arterie- og veneslanger.

Få eventuelt fistel undersøgt for stenoser.

For højt blodflow i forhold til fistlens leveringsevne.

 

Fistelflow – referenceværdier

Arteriovenøs (A/V) fistel

 • • En velfungerende fistel har et flow >500 ml/min.

 • • Hvis fistelflowet er <500 ml/min. og/eller falder 20 % gentages målingen ved næste dialyse.

 • • Fistelflow >1800 ml/min. kan belaste hjertet.

 • • Hvis fistelflow >1800 ml/min. gentages målingen ved næste dialyse.

 • • Afvigelser vurderes af læge eller medlem af fistelambulatoriet med henblik på eventuel ULS, PTA, karkirurg.

Arteriovenøs (A/V) graft

 • • En velfungerende graft har et flow >800 ml/min.

 • • Hvis fistelflowet er <800 ml/min. og/eller falder 20 % gentages målingen ved næste. dialyse

 • • Fistelflow >1800 ml/min. kan belaste hjertet.

 • • Hvis fistelflow >1800 ml/min. gentages målingen ved næste dialyse.

 • • Afvigelser vurderes af læge eller medlem af fistelambulatoriet med henblik på eventuel ULS, PTA, karkirurg.

 

Forudsætninger for recirkulationsmåling

 • • Kanyler anlægges som vanligt.

 • • Det er kun muligt at måle, hvis begge kanyler ligger i samme kar.

 • • Målinger af fistelflow bør foretages i den første time af dialysen, da cardiac output kan ændre sig under behandlingen, og blodtryksfald kan påvirke målingen.

 • • Der må IKKE gives infusioner (Kabiven, Venofer, Glucose, osv.) under målingen.

 

Fremgangsmåde på Fresenius 5008/6008

 • • Opstart patient som vanligt.

 • • Mål BT, MAP tryk noteres (hvis MAP tryk afviger væsentligt fra sidste flowmåling udsættes målingen).

 • • UF noteres.

 • • Afbryd tp.-kontrol.

 • • Afbryd OCM.

 • • Kør som udgangspunkt ikke HDF-Prædil (maskinen vil kunne have svært ved at lave målingen).

 • • Blodflow mellem 200-300 ml/min., dette noteres.

 • • Tryk på recirkulation. Afvent resultat, dette noteres (kan vare op til 15 min før resultatet vises).

 • • Byt A-V slanger ved kanylerne.

 • • Blodflow mellem 200-300 ml/min., (gerne samme flow som ved retvendte slanger), dette noteres.

 • • Tryk på recirkulation. Afvent resultat, dette noteres.

 • • Byt slanger tilbage til retvendt.

 • • Resultat beregnes og noteres under laboratorie i TDMS monitor/manager (fistelflow, recirk., MAP).

 

TIP: Hvis man opstarter dialysen “omvendt”, så A-V slanger et byttet fra start, skal man kun bytte slanger om én gang.

 

Fremgangsmåde på Fresenius 4008

 • • Opstart patient som vanligt.

 • • Mål BT, MAP tryk noteres (hvis MAP tryk afviger væsentligt fra sidste flowmåling udsættes målingen).

 • • UF noteres.

 • • A-V slanger anbringes i BTM-modul (du behøver ikke BVM slanger).

 • • Blodflow mellem 200-300 ml/min., dette noteres.

 • • Tryk på Rec. %. Afvent resultat, dette noteres (kan vare op til 15 min før resultatet vises).

 • • Byt A-V slanger ved kanylerne.

 • • Blodflow mellem 200-300 ml/min., (gerne samme flow som ved retvendte slanger), dette noteres.

 • • Tryk på Rec. %. Afvent resultat, dette noteres.

 • • Byt slanger tilbage til retvendt.

 • • Resultat beregnes og noteres under laboratorie i TDMS monitor/manager (fistelflow, recirk., MAP).