Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

Beskrivelse

I behandlingen af den akut kritisk syge patient findes også omsorgen for dennes pårørende.

Definition af begreber

Ved nærmeste pårørende forstås samlevende ægtefælle eller samlever, partner i et registreret parforhold, slægtninge i lige linje, og efter omstændighederne søskende. Adoptivbørn og plejebørn vil også kunne betragtes som nærmeste pårørende.

Efter omstændighederne, navnlig hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge som patienten er nært knyttet til, også kunne betragtes som nære pårørende. Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. En person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende fx en ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson.

Forløb

 • • Sygeplejerskens arbejde og samarbejde med de pårørende tager udgangspunkt i lommekortet:

 

Billede 1

 

 • • De pårørende modtages af en sygeplejerske, som viser dem ind på stuen til patienten eller ud i pårørenderummet, alt efter hvor de har lyst til at være

 • • De pårørendes viden om patienten udnyttes i patientens behandlingsforløb

 • • Der må gives oplysninger om patienten til nærmeste pårørende med respekt for tavshedspligten

 • • Sygeplejersken går med lægen ind til de pårørende, når der skal informeres om patientens tilstand og evt. gives samtykke til videre behandling. Lægen dokumenterer dette i journalen.

 • • Hvis patienten køres i røntgen afdeling, til operation eller til en intensiv afdeling og de pårørende ikke kan komme med pga. de fysiske rammer, kan de blive siddende i ”nattevagtsrummet”

 • • Sygeplejersken opdaterer løbende, sammen med lægen, de pårørende om, hvad der sker med patienten og hvad den videre plan er

 • • Sygeplejersken taler med de pårørende om muligheden for kontakt til egen præst eller sygehuspræst.

 • • Når patienten er kommet på intensiv afdeling, aftaler sygeplejersken med afdelingens personale, hvornår de pårørende kan følges op til patienten

 • • Sygeplejersken følger de pårørende til den afdeling, hvor patienten ligger

 • • Værdigenstande må udleveres til ægtefælle jf. instruks Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 • • De pårørende må få udleveret patientens personlige ting

 • • Sygeplejersken udleverer og evt gennemgår folderen: Gode råd til at håndtere voldsomme hændelser Ligeledes informeres om Ulykkesliniens tilbud om gratis telefonrådgivning til både patienter og pårørende. Visitkort findes på tavlen i skadestuens venteværelse. (www.ulykkeslinien.dk)

 • • Sygeplejersken registrer tiden på den lyserøde seddel ” Registrering af samtale med pårørende” for ankomst af pårørende og hvornår de forlader akutmodtagelsen

 • • Hvis patienten dør, se instruks: omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

 

Formål

At der tages hånd om de pårørende på en faglig, respektfuld og omsorgsfuld måde.

Hvis patienten ønsker det, at de pårørende bliver inddraget i beslutninger vedrørende behandling og plan.

At de pårørende informeres løbende om patientens tilstand.

 

Referencer

Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland