Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

Definition af begreber

Ved nærmeste pårørende forstås: Samlevende ægtefælle eller samlever, partner i et registreret parforhold, slægtninge i lige linje, og efter omstændighederne søskende. Adoptivbørn og plejebørn vil også kunne betragtes som nærmeste pårørende. Efter omstændighederne, navnlig hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge, som patienten er nært knyttet til eller nært besvogret med, også kunne betragtes som nære pårørende. Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. Også en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende fx en ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson.

Beskrivelse

 • • De pårørende modtages af en sygeplejerske, som viser dem ind på stuen til patienten eller ud i ”nattevagtsrummet”, alt efter hvor de har lyst til at være

 • • Sygeplejersken skal prøve at berolige de pårørende, hvis det er nødvendigt

 • • Hvis patienten dør, se instruks: omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

 • • Er patienten ikke i stand til at svare, enten pga. tidligere eller nyopstået sygdom, kan de pårørende inddrages

 • • Der må gives oplysninger om patienten til nærmeste pårørende med respekt for tavshedspligten

 • • Pårørende til traumepatienter Traumemanualen

 • • Sygeplejersken går med lægen ind til de pårørende, når der skal informeres om patientens tilstand og evt. gives samtykke til videre behandling. Lægen dokumenterer dette i journalen.

 • • Hvis patienten køres i røntgen afdeling, til operation eller til en intensiv afdeling og de pårørende ikke kan komme med pga. de fysiske rammer, kan de blive siddende i ”nattevagtsrummet”

 • • Sygeplejersken opdaterer løbende, sammen med lægen, de pårørende om, hvad der sker med patienten og hvad den videre plan er

 • • Når patienten er kommet på intensiv afdeling, aftaler sygeplejersken med afdelingens personale, hvornår de pårørende kan følges op til patienten

 • • Derefter følger sygeplejersken de pårørende til den afdeling, hvor patienten ligger

 • • De pårørende må få udleveret patientens personlige ting.

 • • Værdigenstande må udleveres til ægtefælle jf. instruks Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 • • Sygeplejersken registrer tiden på den lyserøde seddel ” Registrering af samtale med pårørende” for ankomst af pårørende og hvornår de forlader akutmodtagelsen

Formål

At der tages hånd om de pårørende på en faglig, respektfuld og omsorgsfuld måde.

Hvis patienten ønsker det, at de pårørende bliver inddraget i beslutninger vedrørende behandling og plan.

At de pårørende informeres løbende om patientens tilstand.