Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ankel-Arm index for patienter i Venesårs-ambulatoriet.

Formål

At sikre en ensartet fremgangsmåde ved måling af ankel-arm-index (ABI) med doppler teknik.

 

Definition af begreber

ABI (ankel-brachial index) er et udtryk for trykforholdene mellem det systoliske armtryk og ankeltryk, som det kommer til udtryk i følgende formel:

ABI = Højeste ankel systolisk tryk / Højeste arm systolisk tryk.

Vær opmærksom på, at værdierne kan være signifikant forskellige for hhv. højre og venstre ben, da den arterielle insufficiens kan være af forskellig sværhedsgrad og/eller kun tilstede i det ene ben. Mål altid på begge ben (værdierne bruges til sammenligning).

Ligeledes kan der være forskel i måleværdierne på hhv. højre og venstre arm. BT tages derfor altid i begge arme, med udgangspunkt i højeste fundne værdi.

 

Beskrivelse

Måling af ankel-arm-index

 

Anvendelse:

Denne teknik anvendes altid, hvis intet andet er anført/mulig. Anvendes:

 • • for at vurdere det arterielle kredsløb mhp. åreforkalkning og diagnosticering af sårtype.

 • • ved manglende fodpulse/prædiagnostisk udredning.

 • • ved præ- og postoperativ tilstand.

 
Anvendelsesområde:

Ankeltrykmålinger kan udføres af sygeplejersker/læger, der er oplært i anvendelsen af udstyr og metode.

 

Gennemførelse og klargøring af patienten:

 • • Patienten modtages på stuen og bedes tage sko og strømper af, ligeledes bør evt. trøje/jakke tages af, så der kan måles armtryk. Herefter lægger patienten sig til rette på lejet, skal ligge bekvemt, men samtidig så vandret som mulig for at opnå det bedste resultat (for hver 15 cm eleveret hovedgærde stiger trykket 11 mmHg).

   

 

Patienten hævet 35 cm

26 mmHg

Patienten hævet 30 cm

22 mmHg

Patienten hævet 25 cm

18 mmHg

Patienten hævet 20 cm

15 mmHg

Patienten hævet 15 cm

11 mmHg

Patienten hævet 10 cm

7 mmHg

 

 • • Har patienten meget kolde fødder kan det være nødvendigt at varme fødderne med fx et fodbad før trykmålingen påbegyndes.

 • • Efter 10 min. hvile på lejet, er patienten klar til trykmåling.

 • • Vær opmærksom på og spørg til om patienten kan holde ud at ligge vandret (dyspnø/hjerteinsufficiens).

 

Måling af ankeltryk:

 • • Ankelmanchetten påsættes først hhv. højre og venstre ankel. Imens informeres patienten om, hvordan undersøgelsen laves. Fortæl, hvad du foretager dig i fodenden, når patienten ligger helt fladt og ikke kan se dig.

 • • Der føles efter puls i a. tibialis og a. dorsalis.

 • • Gel lægges på fodryggen, og med Dopplerudstyret findes de to fodpulse.

 • • Ankelmanchetten pumpes op, og når pulsslagene ophører, lukkes luften langsomt ud igen, og ved første hørlige pulsslag noteres det systoliske tryk i anklen. Der lukkes lidt mere luft ud, og herefter pumpes manchetten op igen, for at kontrollere den fundne værdi.

Herefter lukkes al luft ud af manchetten, luk helt op for ventilen.

 • • Geléen tørres af foden, og målingen gentages på det andet ben.

 • • Der måles på både a. tibialis og a. dorsalis, og den højeste målte værdi er ankeltrykket.

 

Måling af armtryk:

 • • Manchetten til det elektroniske blodtryksapparat påsættes patientens arm, der måles BT på begge arme, ved usikkerhed om måleværdier (særlig høje værdier) bør der måles BT manuelt eller forsøges at skifte manchet.

 • • Arm BT skal tages umiddelbart i sammenhæng med ankeltryksmålingerne. Der må ikke bruges tidligere målte BT-værdier til beregning af det aktuelle ABI.

 

Beregning af ankel/arm index (ABI):

Højeste systoliske ankeltryk og højeste systoliske arm tryk indsættes i særlig ABI-tabel. Alternativt anvendes ovenstående formel og lommeregner.

Tag udgangspunkt i de kliniske fund:

 • • Manglende fodpulse

 • • Kapillærrespons

 • • Varme/kolde/blege fødder

i forhold til, om de fundne ABI-værdier er realistiske.

Vær opmærksom på hypertensive patienter og white-coat syndrom.

Diabetiske patienter kan have høje ankeltryk, oftest er det svært med manchetten at klemme af for pulssignalet > +220 mmHg. Her er det nødvendigt at måle ABI med Straingauge teknik

 

Referencer

”Karkirurgi” af Bent Skov Jensen (red.), FADL´s Forlag, 1.udgave, 1.oplag 2001.

”Kirurgi-sygdomslære og sygepleje”, Kap.II speciel del, Karkirurgi, NNF Arnold Busck København 2005.