Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes behandling efter basal/bolus insulinregime

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Princip

 • • Basis insulin (Levemir/Lantus) dækker kroppens basalbehov for hele døgnet.

 • • Bolus insulin (NovoRapid) gives til alle måltider i forhold til kulhydrattælling.

Udregning af insulin

Total insulinbehov per døgn gennemsnitligt: 0,7 ie/kg, højere i puberteten.

Ved debut ofte omkring 1 ie/kg, hvorefter insulinbehovet falder igen under remissionsperioden, ofte < 0,7 ie/kg.

Som hovedregel gives 50 % af døgnbehovet som basalinsulin, fordelt ligeligt mellem morgen og aften, men det kan variere.

Resterende 50 % af døgnbehovet gives som bolus insulin til måltiderne samt evt. til korrektion af højt blodsukker.

Hos mindre børn vil fordelingen ofte være 40 % basal og 60 % bolus.

Udregning af kulhydratfølsomhed

Det vil sige mængden af kulhydrat, som kræver 1 ie insulin.

Udregnes efter 500 reglen:

500: total døgninsulin, f.eks. 500:50 ie = 10 g kulhydrat kræver 1 ie NovoRapid

Udregning af insulinfølsomhed (korrektions bolus)

Det vil sige forventet fald i blodsukker ved 1 ie insulin.

Udregnes efter 100 reglen:

100: total døgninsulin, f.eks. 100:50 = blodsukker falder 2 mmol/l ved 1 ie ekstra NovoRapid.

Blodsukkermåling

 • • Der stiles efter blodsukker mellem 5 – 8 mmol/l.

 • • Blodsukker måles før og 1½ time efter måltid og før sengetid.

 • • Desuden kl. 03 i starten og senere kun ved behov.

Tilpasning af insulindosering:

Basis insulin vurderes i forhold til:

 • • blodsukker om morgenen og før sengetid bør være det samme

 • • blodsukker før måltid skal svare til blodsukker 1½ time efter foregående måltid, som regel ligger det her lidt højere (1-2 mmol/l). (Faldende eller stigende blodsukker før måltiderne betyder henholdsvis for meget eller for lidt basis insulin)

Bolus insulin vurderes i forhold til blodsukker før og 1½ time efter måltid.

Husk individuelle tilpasninger:

 • • Tage højde for sport

 • • Undlad korrektions bolus de første 1-2 timer efter måltids bolus

 • • nedsat insulinfølsomhed om morgenen hos større børn, og om aftenen hos småbørn.

Fordele:

 • • Giver større frihed omkring kosten, ikke afhængig af faste tidspunkter.

 • • Mere fysiologisk med mindre udsving i blodsukker og mindre risiko for føling.

 • • Får det alment bedre på grund af færre hypo- og hyperglykæmitilfælde.

 • • Bedring af Hb A1C uden øgning i hypoglykæmitilfælde.

 • • Logisk behandlingsform, som giver større ”medbestemmelse” over reguleringen.

 • • I forbindelse med gastroenterit kan doseringen af basal insulin sædvanligvis opretholdes uændret, mens bolusinsulin bliver reduceret på baggrund af kulhydratindtagelse og blodsukkermålinger.

Ulemper:

 • • Forholde sig til alt, man spiser, med kulhydrattælling.

 • • Mange blodsukkermålinger som anført.

 • • Mange insulininjektioner, ca. 6-8 gange dagligt.

 • • Fora t udnytte systemet optimale skal hver insulinbolus være forudgået af beregning af insulindosering ud fra kulhydratratio og evt. korrektionsratio på baggrund af kulhydrattælling og blodsukker.

Insuflon:

 • • Kan være en fordel ved de mange injektioner.

 • • Placeres på abdomen, evt. øverst på ballen.

 • • Skiftes hver 3- - 4. dag, forudgået af Emla på indstikstedet.

 • • Tildækkes med vandtæt plaster ved karbad/svømning, ingen afdækning ved brusebad.

 • • Oplæring og instruktion ved diabetessygeplejerske.

 • • Kommunen ansøges om dækning af udgifterne til insuflon.

PS

Undtagelsesvis kan Levemir/Lantus gives via insuflon. Bør dog undgås.

Referencer

Instruks Børneafdelingen, Aalborg Sygehus: Diabetes behandling efter basal/bolus insulinregime.