Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mannitol test

 

 

 

 

 

Formål

Hjælpe med at stille en astmadiagnose.

Kontrollere en astmalidelse, hvor diagnosen er verificeret og behandling er igangsat

 

Definition af begreber

 

Mannitol

Mannitol er et højmolekylært sukkerstof, som virker ved at trække væske ud af bronkieslimhinden. Mannitol absorberes ikke.

 

Mannitoltest

Test, som kan bevise, om der er inflammation og hyperreaktivitet i bronkierne. Testen har en høj sensitivitet, og der er ikke mange falsk positive. Dvs. en positiv test betyder med stor sandsynlighed, at patienten har astma - mens en negativ test ikke kan udelukke, at patienten har astma

 

Provocative Dose

Provocative Dose = PD

 

Beskrivelse

Mannitoltest er en bronkial provokationstest, der kan anvendes til astma-diagnostik. Ved indåndning af trinvist stigende doser Mannitol findes den dosis, der fremprovokerer et fald i FEV1 på 15 % = PD 15

Indikationer

Patienter, der anamnetisk har astma-symptomer, men hvor der foreligger:

 • • Negativ reversibilitets-test

 • • Ingen betydelig peak-flow variation ved hjemmemonitorering

 

Kontraindikationer

 • • Dårlig spirometri-teknik     

 • • Svært nedsat lungefunktion (FEV1 < 70 % af forventet)

 • • Luftvejsinfektion indenfor de seneste 2 uger

 • • Graviditet

 

Fremgangsmåde

 

Inden undersøgelsen

 

Følgende folder sendes til patienten: Provokationstest for astma

Folderen kan bestilles hos trykkeriet

 

Medicin, der skal pauseres inden testen

 • • Korttidsvirkende beta2agonist i 6 timer

 • • Langtidsvirkende beta2agonist i 24 timer

 • • Leukotrienreceptorantagonist (montelukast) i 4 døgn

 • • Antihistaminer i 3 døgn

 • • Inhalationssteroider i 4 uger

 • • Binyrebarkhormon som tablet eller indsprøjtning i 4 uger

 

Sygeplejersken skal sikre sig følgende

 • • Patienten må ikke have haft luftvejsinfektioner indenfor de sidste 2 uger

 • • Patienten må ikke dyrke hård fysisk aktivitet før undersøgelsen

 • • Patienten må ikke ryge i 6 timer før undersøgelsen

 • • Patienten må ikke drikke kaffe, the, cola eller spise chokolade før undersøgelsen

 

Sikkerhedsforanstaltninger

 • • Patienten skal være under observation under hele provokationen

 • • Der skal være Beta2agonist samt spacer og ilt i rummet

 

Brug af udstyr

Spirometer, næseklemme, Osmohale test kit, stålpincet, lommeregner, minutur, handsker, Ventolinespray med spacer, et glas isvand (Mannitolen kan give hoste, så derfor det kolde vand)

 

Patienten skal sidde i god ret position på en stol. Før testen åbnes Sentry Suite, opret/find patienten

 

Under undersøgelsen

Først måles spirometri. Er spirometrien lig med eller mere end 70 % af forventet, udføres testen

 

Selve Mannitol testen

Åbn inhalatoren og indsæt en kapsel på 0 mg (dosis 1). Luk inhalatoren igen og punkter kapslen ved at trykke ind på de røde knapper på siden. Patienten skal puste helt ud og derpå tage en langsom dyb indånding gennem inhalatoren, der holdes næsten lodret imens (patienten skal kigge op i loftet under inhalationen). Instruer patienten i at holde vejret i 5 sekunder, før der pustes ud

 

Herefter vent 1 min., mål spirometri og noter resultatet af FEV1 i Osmohale Testprotokol.

Inhaler 5 mg Mannitol (dosis 2), vent 1 min og lav ny spirometri og noter FEV1 i Osmohale Testprotokol.

 

Følg Osmohale Testprotokol indtil dosis 9, dog stoppes testen, hvis FEV1 falder 15 % i alt, eller

10 % mellem 2 doser

 

Efter endt Mannitol test gives altid beta2agonist på spacer, og ny spirometri udføres 15 min herefter. Er denne FEV1 tilfredsstillende, dvs. som før start af testen, kan patienten gå hjem. Der ses ikke senreaktioner

 

Rengøring

Der bruges engangsmundstykke med bakteriefilter ved hver patient og dette kasseres efter endt brug. Spidametret (transduceren), som patienten har holdt i hånden under undersøgelsen, tørres af med en ”Universal Wipe” klud eller hårdt opvredet klud med sæbevand. Der må IKKE bruges sprit, da dette med tiden kan beskadige overfladen. Transduceren må aldrig nedsænkes i væske

 

Inhalator til Mannitol kapslen er til engangsbrug

 

Referencer

Ingen