Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk tilkaldevagt, Fysio- og Ergoterapi, Farsø

 

Formål

At synliggøre funktionerne ved at have tilkaldevagt til de afdelinger, Fysio- og Ergoterapi, Farsø servicerer inden for ortopædkirurgisk regi.

 

Definition af begreber

Tilkaldevagt: En funktion for fysioterapeuterne til ambulatorierne samt skadestuen. Desuden har vagthavende fysioterapeut til opgave at instruere nyopererede dagkirurgiske patienter.

Clinical Suite: Elektronisk journalsystem der afløser tidligere journalsystem herunder VIPS.

Genoptræningsplan: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter. Genoptræning foregår i kommunalt regi (almen) eller sygehus regi (specialiseret).

 

Beskrivelse

Instruktion af patienter fra ambulatorierne

Sygeplejersken/lægen i ambulatoriet/skadestuen ringer til vagthavende fysioterapeut på DECT nr. 53 482. Der informeres om, hvilken patient det drejer sig om, henvisningsårsag og hvad den fysioterapeutiske intervention skal rette sig imod. Lægen udfylder papirhenvisning og lægger den til fysioterapeuten.

Ambulatoriehenvisninger fra skuldersektoren findes på bordet længst væk fra skranken. Skadesstuehenvisninger findes på kontoret i skadestuen. Henvisninger fra knæ/hofte sektoren spørger man sygeplejersken eller sekretæren efter.

 

Fysioterapeuten undersøger patienten med udgangspunkt i henvisningen fra lægen. Patienten undersøges i nødvendigt omfang for at kunne give det korrekte træningsprogram samt niveau af konkrete øvelser. Patienten medgives træningsprogram og eventuelt regime.

 

Fysioterapeuten dokumenterer sin undersøgelse og behandling i Clinical Suite, herunder hvilke type øvelser patienten er instrueret i samt intensitet. Hvis der er supplerende undersøgelser ift. lægens undersøgelser, noteres disse ligeledes.

På henvisningen fra lægen noteres dato, tidspunkt, brugernavn samt SKS-koder og den lægges i dueslaget på kirurgisk kontor i Fysio- og Ergoterapien.

 

Når patienterne er instrueret, udfærdiges genoptræningsplan, hvis denne er ordineret.

 

I enkelte tilfælde når vagthavende fysioterapeut ikke at instruere patienten i arbejdstiden, hvorfor patienten ringes op dagen efter, og instruktionen foregår pr. telefon. Såfremt fysioterapeut og/eller patient finder det nødvendigt, kan patienten komme ind på sygehuset til en engangsinstruktion.

 

Instruktion af dagkirurgiske patienter på afdeling O4

Fysioterapeuten printer operationsprogrammet og holder øje med oversigten i bookingsystemet. Her kan man se, hvornår patienterne er tilbage fra operationen. Der kan med fordel skabes kontakt til sygeplejersken, der har ansvaret for de dagkirurgiske patienter. Den vagthavende fysioterapeut er ansvarlig for at have oversigt over operationsprogrammet og kan bede en anden fysioterapeut om hjælp til at instruere de dagkirurgiske patienter, fx på dage hvor der er mange patienter på programmet.

 

Når patienten er relevant og vågen efter operationen instrueres vedkommende i øvelser og regime som beskrevet af lægen i operationsnotatet jf. instrukser på de enkelte diagnoser.

 

I de tilfælde hvor patienterne opereres sidst på dagen, kan patienten præinstrueres, hvis der er mulighed for det. I enkelte tilfælde når en fysioterapeut ikke at instruere patienten i arbejdstiden, hvorfor patienten ringes op dagen efter, og instruktionen foregår pr. telefon. Såfremt fysioterapeut og/eller patient finder det nødvendigt, kan patienten komme ind på sygehuset til en engangsinstruktion.

 

Interventionen dokumenteres i Clinical Suite. Der udfærdiges genoptræningsplan, hvis lægen har ordineret dette. Desuden registreres tid, brugernavn og SKS-koder på arket med operationer som til sidst lægges i dueslaget på kirurgisk kontor i Fysio- og Ergoterapien.

 

Vagt rul

Fysioterapeuterne i kirurgisk gruppe skiftes til at passe tilkaldevagten en uge af gangen efter et rul, der fastlægges af terapeuterne i gruppen for et halvt år af gangen.