Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Booking af patienter til Dagbehandling Syd

 

Beskrivelse

Procedurer vedrørende patienter, der henvises til angiografi og/eller PTA via Dagbehandling Syd (DASY).

 

AS400

Lægens notat skrives i AS400. Her lægges planen for agrafi via DASY.

 

 • • Patienten afsluttes i 3790, der oprettes ny indskrivning i 3760 = Karkirurgisk Dagafsnit (VDAG), VF + 3760 + ja = opret indskrivning.

 • • Indskrivning og afslutningsdato skal være ens. Der udfyldes henvisnings dato + årsag.

 • • I markørbilledet for 3790 sættes markøren AFX01A3 på.

 

 

WebPas:

Henvisning:

 • • Henvisende afdeling er 80013760 (Karkirurgisk Dagafsnit).

 • • Pt. registreres som ambulant.

 • • I problemstillingen tilføjes det, at pt. kan gå via DASY.

 • • Herefter udfyldes resten af henvisningen, som normalt.

 • • Henvisningen sendes.

 

Booking

Vælg i Bookingsystemet:

 • • CTRL + N, tast CPR nummeret.

 • • Væg DASY i opgave.

 • • Vælg tidspunktet for hvilken dag og hvornår pt. skal møde på DASY.

 • • Skriv i information ”Agrafi kl. XX.XX”

 • • Husk at sætte brev VA40 på.

 • • Husk at vælge den ambulante kontakt på i bookingen.

 • • Afslut med BOOK.

 

Husk at bestille kreatinin i Labka maks 1 uge før undersøgelsen.

 

 

Når angiografien er beskrevet, gøres følgende:

 

 • • Patientens ambulantforløb bliver afsluttet, hvis der ikke er behandlingsmuligheder.

 • • Skal patienten opereres:

- Afsluttes til indlæggelsen (3711), opret venteforløb.

 • • Skal patienten til ambulant samtale før operation:

Åbne ambulantforløbet igen – ophæv færdigregistreringen (AM, UDA + F12).

 • • Book ny tid – behandling (25) i forundersøgelsesambulatoriet.

 • • Skal patienten komme til kontrol af PTA-behandling/afsluttende samtale:

Afslut 3760.

Opret nyt forløb 3790 - fredagspatient (25) + ”J” til ny indskrivning.

I indskrivningsbilledet rettes henvisningsmåden ”G” til ”F”, da patienten ikke længere er i et venteforløb.

Diagnosen skal være DZ090 + tillægsdiagnose.

 

Ved indlæggelse af ovenstående patienter:

 • • Patienter, der har været til angiografi/PTA i Dagbehandling Syd kan indlægges af forskellige årsager – eller teknisk (såfremt patienten skal overnatte på Patienthotellet og have en stamafdeling):

AS400:

 • • Indlæg patienten i IN, INL fra 80013760.

- medtag IKKE den HVF, der ligger i forvejen – tast F1!

- Vælg ”G” (henv.årsag) + U (akut) + OF fra 3760.

 

Hvis overnatning på Patienthotellet:

Dagbehandling Syd ringer og melder, at en patient skal overnatte på Patienthotellet:

Indlæg patienten som ovenfor under PAS og flyt internt:

 • • IN, FLY : 8001 7811 (Patienthotellet)

Opret KUN en epikrise med teksten:

(dato) EPIKRISE

Patienten indlægges af tekniske årsager i PAS, da patienten overflyttes fra Dagbehandling Syd til Patienthotellet efter angiografi. /initialer

 • • Sendes IKKE til egen læge.

 • • Udskriv næste dag kl. 09.00 – til 3790 UDEN at oprette nyt ambulant forløb, da beskrivelsen skrives i 3760.

 

Hvis patienten overnatter på Karkirurgisk Sengeafdeling af andre årsager, bruges normal udskrivningsprocedure.