Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejehandlinger til ambulante diabetespatienter og laserpatienter

Formål

 • • At patienter får et effektivt og koordineret patientforløb i et trygt og sikkert miljø

 • • At sikre patienternes medinddragelse i behandlingsforløbet, og efter patientens ønske eventuelle pårørende

 • • At sikre information til patienten om muligheder for forebyggelse og sundhedsfremme med inddragelse af andre relevante samarbejdspartnere

 • • At sikre kontinuitet og dokumentation af sygeplejen

Definition af begreber

Central laserbehandling: Anlæggelse af laserspor i området inden for macula.

Perifer laserbehandling: Anlæggelse af laserspor i hele det retinale område perifert for de temporale karbuer og nasalt ind til papillen. Benyttes til behandling af proliferativ diabetisk retinopati.

Fundus foto: Fotografering af nethinden hvor synsnerven, den gule plet og periferi kan optages.

OCT (Optical Coherence Tomography): Non-invasiv scanning af nethindens tykkelse og struktur.

Ambulatorium for nyhenviste: Patienter henvist fra DSK via Meyer eller egen øjenlæge.

Diabetes maculaødem(DMØ) ambulatorium: Kontrolambulatorium efter injektioner.

OCT klinikken: Patienter der kun møder til visus og OCT. Det kan f.eks. være patienter med ikke behandlingskrævende ødem, som skal observeres, eller patienter hvor det ikke har været muligt at vurdere ud fra Meyer billederne. Scanningerne vurderes senere af en læge, som efterfølgende tager kontakt til patienten og aftaler videre plan.

Kontrol ambulatorium: Patienter som er indkaldt via OCT klinik, kontrol efter laserbehandling og diabetes patienter med vitro-retinale symptomer.

Laser ambulatorium: Patienter der har fået ordineret laserbehandling af læge.

Beskrivelse:

Ambulatorium for nyhenviste:

 • • Patienten modtages og identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • • Patienten og eventuelle pårørende informeres om dagens forløb.

 • • Der måles autorefraktion, briller og tens med I-Care

 • • Visus måles på ETDRS tavle på begge øjne og noters i NordEPJ.

 • • Begge øjne dilateres med minims Tropicamide 1,0%. OBS CAVE.

 • • Patienten sendes videre til fotografen, som laver OCT og fundusfoto

 • • Patienten undersøges af øjenlægen, som laver behandlingsplan.

 • • Hvis lægen ønsker FLU, drypper lægen yderligere med minims phenylephine 10% og FLU laves samme dag.

Diabetes Maculaødem (DMØ) ambulatorium:

 • • Patienten modtages og identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • • Patienten og eventuelle pårørende informeres om dagens forløb.

 • • Visus måles på ETDRS tavle og tens måles med I-Care. Visus noteres på forløbsskemaet. Der dilateres med minims Tropicamide 1,0%. OBS CAVE.

 • • Patienten sendes videre til fotografen, som laver OCT.

 • • Patienten undersøges af øjenlægen, som laver videre plan.

 • • Hvis patienten skal have anti VEGF, gives injektionen samme dag.

 

OCT klinikken:

 • • Patienten modtages og identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • • Patienten og eventuelle pårørende informeres om dagens forløb.

 • • Visus måles af fotograf eller sygeplejerske på ETDRS tavle og noteres på forløbsskema. Sygeplejersken fra diabetes- eller laserambulatoriet hjælper ved behov.

 • • Patienten dilateres med minims Tropicamide 1,0%

 • • Fotograf laver OCT.

 • •  Journaler samles i OCT klinik kassen og sættes på MD´s skrivebord til vurdering dagen efter af yngre læge, som tager kontakt til patienten med videre plan.

Videre plan kan være indkaldelse til DMØ ambulatorium, fortsat kontrol i OCT klinik eller afslutning til DSK fotoscreening.

 

Diabetes kontrol ambulatorium:

 • • Patienten modtages og identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • • Patienten og eventuelle pårørende informeres om dagens forløb.

 • • Visus måles på ETDRS tavle og tens måles med I-Care. Visus noteres på forløbsskemaet. Der dilateres med minims Tropicamide 1,0%. OBS CAVE.

 • • Fotograf laver OCT, hvis lægen ønsker dette.

 • • Patienten undersøges af øjenlægen, som laver videre plan.

 

Laser ambulatorium:

 • • Patienten modtages og identificeres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • • Patienten og eventuelle pårørende informeres om dagens forløb.

 • • Sygeplejersken måler kun visus eller OCT efter ordination.

 • • Sygeplejersken dilaterer patienten på det relevante øje med minims Tropicamide 1,0% og minims Phenylephrine 10%.

 • • Ved behov er sygeplejersken med i laserrummet, hvor denne kan være behjælpelig med at dryppe patientens øjne med bedøvende øjendråber efter øjenlægens ordination, og kan støtte patientens hoved under behandlingen. Under laserbehandling skal der bæres beskyttelsesbriller.

 • • Apparatur og undersøgelsesstol rengøres og sprittes af inden næste patient.

 • • Linser desinficeres i gældende desinfektionsmiddel, se Rengøring på undersøgelsesstuer og apparatur