Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

V-kir., carotisstenose

Beskrivelse1

Indikation1

Operation1

Basisobservation og pleje1

Udvidet observation og pleje1

1.1.Halsen1

1.2.Neurologisk status1

1.3.Forbinding2

1.4.Regulering af blodtryk2

1.5.Renalt2

1.6.Blodprøver2

1.7.Ernæring2

1.8.Lejring2

1.9.Tilsyn af operatør2

Smertebehandling og anden medikamentel behandling2

Kvalmestillende2

Hypertensionsbehandling2

Udskrivelse2

 

Beskrivelse

Indikation

Stenose i halspulsåren.

Symptomerne kan være kortere- eller længerevarende.

Der kan blandt andet være synsforstyrrelser, transitorisk cerebral iskæmi (TCI-tilfælde), apoplexia cerebri med nedsat kraft, styringsbesvær af ekstremiteter og talebesvær.

Operation

Pulsåren åbnes, så stenosen kan fjernes. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indsætte en kunststof-patch.

Foregår som regel i lokal anæstesi, men kan også forekomme i generel anæstesi.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

  1. 1.1. Halsen

Observation af om halsen er hævet, blød og uden hæmatom. Ved mistanke om hæmatom, skal V-kirurg kontaktes.

Observation af om patientens respiration er påvirket.

Misfarvninger? Sivning fra cikatrice?

  1. 1.2. Neurologisk status

 • • Bevidsthedsniveau

 • • Observation for nyopstået TCI eller apopleksi på baggrund af løsrevet trombe postoperativt

 • • Observation for eventuel facialisparese

 • • Kan patienten: Række tunge, spidse mund, bryne og smile?

 • • Observation for neurologisk status i ekstremiteter

 • • Kan patienten trykke hænder? Har patienten kraftnedsættelse i benene?

 • • Observation x 2/t. Ved ændringer i neurologisk status kontaktes kar-kirurgisk bagvagt på 88-444

  1. 1.3. Forbinding

Ingen forbindinger ved karkirurgiske patienter må forstærkes, men skal skiftes ved eventuel gennemsivning.

Ved vedvarende sivning kontaktes operatør eller karkirurgisk bagvagt.

  1. 1.4. Regulering af blodtryk

Efter operationer af arteria carotis bliver der aftalt et ”højest acceptabelt systolsk blodtryk”, ofte systolisk blodtryk på 120 % af patientens udgangsværdi. Patienternes egen regulering af den cerebrale gennemblødning kan være sat ud af funktion på grund af stenosen, og de kan derfor risikere stigning af intracerebrale tryk og bevidsthedspåvirkning.

Ønsket maksimalt/minimalt blodtryk ordineres på opvågningsskemaet.

  1. 1.5. Renalt

Hvis patienten ikke har blærekateter, observer vandladning. Ved manglende vandladning, da blæreskanning efter procedure for urinretention. Postoperativ urinretention – POUR

  1. 1.6. Blodprøver

Syre-basestatus samt blodsukkerkontrol efter tre timer i Opvågningen. Eventuelt supplerende ved klinisk mistanke.

  1. 1.7. Ernæring

Skal være fastende de første 2 timer i Opvågningen (mest pga. lokalbedøvelsen) og derefter frit flydende.

Må spise almindelig fuldkost når patienten kommer på Afdeling V.

Patienten må gerne tilbydes proteindrik.

  1. 1.8. Lejring

Fri lejring. Det betyder konkret, at patienterne selv må bestemme, om de vil ligge på ryggen eller siden, der er ingen begrænsninger i elevationsgrad af hovedgærdet, og hvis det er forsvarligt fra et anæstesiologisk synspunkt, må patienterne gerne komme op at sidde på sengekanten eller ud og stå på gulvet.

  1. 1.9. Tilsyn af operatør

Patienten tilses få timer efter operationen eller ved tilkald.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

Carotispatienten har som udgangspunkt ikke mange smerter. Smertebehandling med Panodil® og Morfin efter behov er oftest sufficient. Ordineres af T-/V-anæstesilæge eller gasvagt.

Eventuel antibiotika skal ordineres på opvågningsskemaet.

Ingen NSAID-præparater.

Kvalmestillende

Ondansetron 2 - 4 mg i.v. p.n., herefter kan Primperan® forsøges. Ordineres af T-/V-anæstesilæge.

Hypertensionsbehandling

Ved forhøjet MAP ordineres behandling af T-/V-anæstesilæge eller gasvagt. Operatøren angiver den systoliske maksimalværdi. Eventuel ordination af blodtryksregulerende medicin er oftest angivet på anæstesi-/opvågningsskema.

Vær opmærksom på om patienten skal have tromboseprofylakse.

Udskrivelse

Patienten observeres i minimum 6 timer I Opvågning 1 eller 2.

T-/V-anæstesi (udskrivende læge), ved problemer konfereres med TV-anæstesi.

Blodtryk skal være stabilt inden udskrivelse til afdelingen.

Patienten skal følges til stamafdelinjgen af opvågningssygeplejerske.