Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til total hoftealloplastik

Operation

Udskiftning af destrueret led og isættelse af et kunstigt led.

Indikationer

Ikke en sygdom som sådan. Der ligger oftest mange forskellige grundsygdomme bag den destruktion af leddet, der fører til operation.

 • • Hofteartrose, primær slidgigt

 • • Senfølger efter hoftenære frakturer

 • • Rheumatoid artrit

 • • Bilateral total hoftealloplastik

Lejring

Patienten lejres i sideleje. Se lejringsbog i O–anæstesi Lejring til Total Hofte Alloplastik (THA)

Præoperativt

Type, BAC-test, Væsketal, EKG, evt. INR

Sikre at der foreligger elektronisk OP-tilmelding.

Operativ side sikret og markeret af kirurg.Anæstesiskema foreligger.

Fremstilling

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

Anæstesi

Der kan vælges mellem flere former for anæstesi

 • • Regional anæstesi - oftest spinalanæstesi

 • • Generel anæstesi - foretrukne til revisions-THA grundet øget blødningstendens og risiko for langvarig operationstid

Patienten modtages i forrum

Sikker kirurgi - Sikker kirurgi

Patienten udspørges om allergi, fastetid, tandstatus

Personalet sikrer, at kirurg er kontaktet

Patienten monitoreres med EKG, NIBP, evt. A-kanyle, SAT-føler og mindst 2 i.v. adgange

Evt. CVK.

KAD.

Patienten bedøves i sengen

Spinalanæstesi

 • • Der gives efter ordination evt. sedation til vending i sideleje til anlæggelse af spinalanæstesi

 • • O2 på nasal iltkateter

Generel anæstesi

 • • Patienten præoxygeneres med 100% ilt på tæt maske

 • • Medicinering efter ordination på anæstesiskema

 • • Patienten intuberes med oraltube og denne fikseres

 • • Lungestetoskopi og kapnografi for at sikre placering

Patienten lejres på operationsstuen i samarbejde med OP-personale, portør og kirurg.

Stetoskopi med henblik på fortsat korrekt tubeplacering

Varmetæppe (Bair Hugger) anlægges over patienten, og temperaturføler placeres nasalt.

Væskebehov og blodtab erstattes i henhold til afdelingens retningslinjer.

Blodtab 0,5 – 1,5 l peroperativt og 300 – 500 postoperativt.

Antibiotika

Som regel inj. Diclosil 2g/inj. Zinacef 1,5 g. Skal være ordineret af kirurg på OP tilmelding.

Andet

Tranexamsyre efter ordination af kirurg på OP-tilmelding.

Specielle forhold

Operationen foregår på LUKKET stue. se Infektionshygienisk instruks Forholdsregler for det præ, per og postoperative område afsnit Trafik og adfærd på operationsstuen

 • • Operationslejet skal helst være nulstillet af operationstekniske årsager. Er det nødvendigt med f. eks. Trendelenburg, orienteres kirurg

 • • Sikre at patienten er relevant optimeret forud for cementering (undgå hypovolæmi, hyper/hypotension etc.)

 • • Ved cementering - HUSK 100% ilt

 • • Ved cementering – BT interval afkortes til hver 2.5 min ved non invasiv BT måling

 • • Når cement og protese applikeres i femurskaftet, kan der opstå en emboli. Dette kan føre til
  blodtryks- og saturationsfald. Oftest forbigående, men mors er set hos svage patienter. Behandlingen er symptomatisk
  HUSK at notere på anæstesiskemaet, når der cementeres.

Postoperativt

Spørg kirurg efter specielle ordinationer.

Patienten lejres i seng med spredekile mellem benene

Anæstesien afsluttes, og vitale parametre kontrolleres inden aflevering i opvågningsafsnit. Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling O til opvågningsafdeling – sengeafdeling –intensivafdeling