Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til total hoftealloplastik

Operation

Udskiftning af destrueret led og isættelse af et kunstigt led.

Indikationer

Ikke en sygdom som sådan. Der ligger oftest mange forskellige grundsygdomme bag den destruktion af leddet, der fører til operation.

 • • Hofteartrose, primær slidgigt

 • • Senfølger efter hoftenære frakturer

 • • Rheumatoid artrit

 • • Bilateral total hoftealloplastik

 

Lejring

Patienten lejres i sideleje. Se lejringsbog i O–anæstesi Lejring i sideleje -hoftenære frakturer

 

Præoperativt

Type, BAC-test, Væsketal, EKG, evt. INR

OP-tilmelding. Operationstilmelding - Ortopædkirurgi Nordjylland

Operativ side sikret af kirurg.

Anæstesiskema foreligger.

 

Fremstilling

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

 

Anæstesi

Der kan vælges mellem flere former for anæstesi

 • • Regional anæstesi - oftest spinalanæstesi

 • • Generel anæstesi - foretrukne til revisions-THA grundet øget blødningstendens

Patienten modtages i forrum

Sikker kirurgi - Sikker kirurgi

Patienten udspørges om allergi, fastetid, tandstatus

Personalet sikrer, at kirurg er kontaktet

Patienten monitoreres med EKG, NIBP, evt. A-kanyle, SAT-føler og mindst 2 i.v. adgange

Evt. CVK.

KAD.

 

Patienten bedøves i sengen

Spinalanæstesi
 • • Der gives efter ordination evt. sedation til vending i sideleje til anlæggelse af spinalanæstesi

 • • O2 på nasal iltkateter

Generel anæstesi
 • • Patienten præoxygeneres med 100% ilt på tæt maske

 • • Medicinering efter ordination på anæstesiskema

 • • Patienten intuberes med oraltube og denne fikseres

 • • Lungestetoskopi for at sikre placering

Patienten lejres på operationsstuen i samarbejde med OP-personale, portør og kirurg.

Stetoskopi med henblik på fortsat korrekt tubeplacering

Varmetæppe (Bair Hugger) anlægges over patienten, og temperaturføler placeres nasalt.

Væskebehov og blodtab erstattes i henhold til afdelingens retningslinjer.

Blodtab 0,5 – 1,5 l peroperativt og 300 – 500 postoperativt.

 

Antibiotika

Som regel inj. Diclosil 2g/inj. Zinacef 1,5 g. Skal være ordineret af kirurg på OP tilmelding.

 

Andet

Tranexamsyre efter ordination af kirurg på OP-tilmelding.

 

Specielle forhold

Operationen foregår på LUKKET stue. Adfærd på operationsstue

 • • Operationslejet skal helst være nulstillet af operationstekniske årsager. Er det nødvendigt med f. eks. Trendelenburg, orienteres kirurg.

 • • Ved cementering - HUSK 100% ilt.

 • • Når cement og protese applikeres i femurskaftet, kan der opstå en emboli. Dette kan føre til
  blodtryks- og saturationsfald. Oftest forbigående, men mors er set hos svage patienter.
  HUSK at notere på anæstesiskemaet, når der cementeres.

 

Postoperativt

Spørg kirurg efter specielle ordinationer.

Anæstesien afsluttes, og vitale parametre kontrolleres inden aflevering i opvågningsafsnit.

Patienten lejres i seng med spredekile mellem benene.