Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venesectio - foretaget ambulant

 

Formål

At sikre, at proceduren for udførelse af venesectio i Medicinsk Ambulatorium foregår ens og korrekt samt at patienten føler sig velinformeret og tryg under proceduren.

 

 

Beskrivelse:

 • • Forud for venesectio findes i CCS indikation samt henvisning og de seneste blodprøver (hgb og jernbillede).

 • • Sædvanligvis tappes patienten fro 500 ml. med mindre andet er ordineret.

 • • Før indgrebet bestilles i CCS og printes blodprøveseddel med venesectio blodprøver (ligger som en pakke i labka).

 • • Ifølge markering på blodprøveseddel markeres de korrekte EDTA-glas forud for blodprøvetagning.

 • • Patienten møder og følges til konsultationsrum med et behageligt leje. Der skal være ilt og sug i rummet. Patienten bør være liggende, da det kan følges af utilpashed under og umiddelbart efter indgrebet.

 • • Patienten informeres nøje om proceduren ved indgrebet samt om muligheden for ubehag. Der besvares evt. spørgsmål.

 • • Patienten identificeres og der påsættes identifikationsarmbånd.

 • • Bt måles inden start

 • • Der anlægges staseslange på overarm og en egnet åre findes i fossa cubiti.

 • • Der afsprittes med 2 medi-swaps.

 • • Et engangs-blodtapningssæt pakkes ud og på gulvet placeres køkkenvægt. Denne nulstilles inden åren punkteres.

 • • Blodtapningssættets kanyle indføres i valgte blodåre indtil der er frit tilbageløb, hvorefter kanylen fikseres.

 • • Patienten kan selv hjælpe til med at få blodet drænet ved skiftevis at knytte og afslappe hånden evt brug af blod.

 • • Staseslangen forbliver på overarm.

 • • Køkkenvægten observeres, og hen på afslutningen af tapningen forbindes venoject-systemet til tapningsposen, og de relevante prøveglas vendes og lægges til side.

 • • Dernæst fjernes kanylen og staseslangen. Der foretages komprimering ca. 1 minut til blødning er stoppet og dernæst påsættes almindeligt plaster.

 • • Blåt hylster nedenfor kanylen føres ud over kanylen, hvorved denne er sikret.

 • • Der er sædvanligvis ikke behov for observation af indstiksstedet, men patienten informeres om selv at holde øje med evt. hæmatom, smerter og lignende.

 

På grund af fare for hastigt faldende blodsukker i forbindelse med tapning, tilbydes patienten en sukkerholdig sodavand, juice eller saft brik efter afslutning af indgrebet og bør hvile sig i ca. 10 minutter førend han/hun forlader ambulatoriet.

 

Selve blodet i tapningssættet lægges i en blå pose og bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling, hvor de har specielle containere til blodaffald.

Blodprøverne afleveres sammen med blodprøveseddel til bioanalytikeren. På blodprøvesedlen skrives prøvetagers 4-cifrede brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning.

 

Der laves et journal notat efterfølgende + evt give patienten en ny tid med.

 

Definition af begreber:

 

 

Venesectio

Åreladning/aftapning af blod. Kan være på mange indikationer, altid ordineret af læge.

Fossa Cubiti

Stor vene i albuebøjning.

Staseslange

Rød rem, som lægges stramt om armen, hvorved blodet presses perifert.

Frit tilbageløb

Blodet løber selv ud i posen.

Venojectsystem

Engangs-hylster, som forbindes med studs, hvor grå gummiende føres ind i EDTA glas for blodprøvetapning. Plastikenden kobles dernæst til studs på tapningssættet.

Komprimering

Der presses på indstiksstedet indtil blødning er stoppet.