Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Whipples operation/pancreasresektion - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse1

Tumor beliggende i caput pancreatis: Whipples operation1

Tumor beliggende i pancreas midte: total pankreatektomi3

Tumor beliggende i cauda pancreatis: cauda-resektion3

Præoperativt tilsyn3

Standardfremstilling og forberedelse3

Fremstilling til epidural kateteranlæggelse3

Fremstilling til CVK-anlæggelse4

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi4

Monitorering i A-anæstesi4

Lejring4

Anæstesi/analgesi4

Peroperativ væsketerapi4

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling4

Postoperative ordinationer og observationer5

Udvidet observation og pleje5

Blodprøver5

Ventrikelsonde5

Dræn5

Ernæring5

Vandladning5

Medicin5

Formål5

Referencer5

Beskrivelse

Tumor beliggende i caput pancreatis: Whipples operation

Illustration: Kræft i bugspytkirtlens caput (hoved). Operationen (Whipples operation) er markeret

Illustration: Whipples operation efter indgrebet

 

 

 

Tumor beliggende i pancreas midte: total pankreatektomi

description

description

 

 

 

Tumor beliggende i cauda pancreatis: cauda-resektion

description

 

 
Præoperativt tilsyn
 • • BAC-test

 • • Information om epiduralanalgesi og CVK

 • • Overnatning i opvågningen efter operationen

Standardfremstilling og forberedelse
Fremstilling til epidural kateteranlæggelse
 • • EV-1000

 • • Ventrikelsonde

 • • A-blanding, infusionssæt til PCEA, batteri, PCEA-pumpe

 • • 50 ml-sprøjte + forlængerslange til peroperativ epiduralinfusion

 • • Arterietryksæt til EV1000

 • • Arteriekanyle samt sprøjte til arteriegas, 2 x i.v. plastre

 • • 1 x trykkabel

 • • Timediuresesæt og kateter med temperaturmåler

 • • WarmAir®-tæppe

 • • Fire pumper minimum

 • • Blodvarmer på stuen

 • • 3-lumen ernæringssonde (efter ordination) – rekvireres hos OP

 • • Antibiotikaprofylakse

Fremstilling til CVK-anlæggelse
 • • 1 l Ringer-Acetat/infusionssæt + trevejshane (til CVK)

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

Patienten modtages i indsovningsrum hvor:

 • • Venflon® anlægges

 • • Antibiotikaprofylakse opstartes

 • • Epiduralkateteret anlægges. Epidural kateteret placeres midttorakalt

Epidural analgesi i A-anæstesi

Monitorering i A-anæstesi

 • • Arterietryk

 • • Timediurese

 • • Temperatur

 • • TOF (train off four)

Lejring

Rygleje (obs. langvarig operation). Patientens lejring kontrolleres løbende peroperativt.

OP anvender Thomsons retraktor på venstre side, og der skal være plads til denne samt armbord på samme kulissestang.

Anæstesi/analgesi

Indledning og Anæstesi efter ordination.

 • • Anlæggelse af mindst to 1,3 venflon®

 • • Ventrikelsonde (denne nedlægges efter indledning)

 • • OP anlægger kateter à demeuer med temperaturføler

 • • Anlæggelse af 2-løbet CVK inden patienten bliver sterilt afdækket til operation

 • • Warm-Air®

 • • Anvend blodvarmer

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi

 • • Patienten skal relakseres

 • • A-punkturer med jævne mellemrum og under ustabilitet, herunder blødning, samt når selve pancreasresektionen er foretaget

Peroperativ væsketerapi

  • • Restriktivt, væskeregimet er ikke strengt restriktivt 3 ml/kg/t, da en del af patienterne har haft svært ved at spise og drikke præoperativt

  • • Anvend varme væsker

  • • Løbende væskeregenskab/Volumenbalance anvend skema

  • • Før vækning obs. patientens temperatur, under 35˚C kan nødvendiggøre opvågning i respirator

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperative ordinationer og observationer

Overnatter i opvågningen og udskrives til stamafdeling af anæstesiolog efterfølgende formiddag, såfremt forholdene tillader det.

Udvidet observation og pleje

Blodprøver

Rutinetal og blodsukker kontroller. Efter total pancreas resektion har patienten type 1 diabetes umiddelbart postoperativt og skal derfor behandles med insulin. Insulin kan alt efter forholdene gives som GIK-drop, infusion eller fast s/c injektion. Falder blodsukkeret skal der opsættes yderligere ernæring, fx glucose 10%. Gives der ikke insulin efter en total pancresresektion, vil patienten udvikle ketoacidose postoperativt.

Ventrikelsonde

Til svagt sug. Observation af mængde og udseende. Ved 3-lumensonde skal ”beluftung” altid stå åben.

Ved manglende funktion af sonden skal kirurgen kontaktes med henblik på om der må skylles eller flyttes på sonden.

Enterale nasogastriske sonder.

Dræn

Antal og beliggenhed (noteres i anæstesijournalen).

Ernæring

Opstarter hurtigst muligt Impact sondeernæring 500 ml første døgn. Stiger de efterfølgende dage med 500 ml/døgn til 2000 ml i døgnet.

Der kan være enten perkutan eller 3-lumensonde.

Maksimalt 1000 ml vand per os.

Vandladning

Timediureser.

Medicin

 • • antibiotika efter ordination

 • • tromboseprofylakse

Formål

Total eller partiel pankreatektomi.

Patienter, der skal have foretaget dette indgreb, har præoperativt været igennem følgende undersøgelser:

EUS: Endoskopisk ultralydsundersøgelse

LUS: Laparoskopisk ultralydsundersøgelse.

Referencer

Anæstesi i A-anæstesiafsnit

Sygepleje til den bedøvede patient