Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR1 håndled rutine protokol 83

 

Coil

Small extremity coil + Adapter

 

Indskrivning

MR- håndled dxt./sin. eller bilat

Lejring/centrering

Feet first – pt. ligger på ryggen/evt. lidt skrå mod aktuelle side. Den aktuelle arm ned langs siden, med håndfladen nedad og håndleddet i midten af spolen. Fikseres evt. med puder inden spolen lukkes.

 

1. serie

Survey Full FOV

 

2. serie

Survey planlægges på serie 1 over leddet.

 

3. serie

COR T1W TSE planlægges på den sagittale survey.

Placeres vinkelret på leddet. Leddet og håndsrodsknoglerne skal være med.

På den aksiale serie planlægges parallelt med ulna og radius. På det koronale billede skal man sikre sig, at håndrodsknogler og leddet er med.

 

 

håndled cor

 

4. serie

COR T2W SPAIR

Plan: som serie 3

 

5. serie

Ax T1 TSE over leddet, planlægges på koronalt billede, placeres sådan at den dækker leddet.

Ved de to andre surveys kippes efter leddet.

 

 

håndled ax

 

6. serie

Sag. T1 Planlægges på koronalt billede parallelt med ulna radius. På axiale serie kippes vinkelret med ulna og radius. På sagittale snit skal håndleddet været i midten.

Supplerende

Hvis der ses metalartefakter køres der en STIR frem for SPIR/fw/fatsat