Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR1 håndled rutine protokol 83 eventuelt med i.v.

 

Coil

Small extremity coil + Adapter

 

Indskrivning

MR- håndled dxt./sin. eller bilat

Lejring/centrering

Lejring hånd/håndled

1. serie

Survey Full FOV

 

2. serie

Survey planlægges på serie 1 over leddet.

 

3. serie

COR T1W TSE planlægges på den sagittale survey.

Placeres vinkelret på leddet. Leddet og håndsrodsknoglerne skal være med.

På den aksiale serie planlægges parallelt med ulna og radius. På det koronale billede skal man sikre sig, at håndrodsknogler og leddet er med.

 

 

håndled cor

 

4. serie

COR T2W SPAIR

Plan: som serie 3

 

5. serie

Ax T1 TSE over leddet, planlægges på koronalt billede, placeres sådan at den dækker leddet.

Ved de to andre surveys kippes efter leddet.

 

6. serie

Ax T2 W_Spair

Som serie 5

 

håndled ax

 

7. serie

Sag. T1 Planlægges på koronalt billede parallelt med ulna radius. På axiale serie kippes vinkelret med ulna og radius. På sagittale snit skal håndleddet været i midten.

 

Billede 12

 

 

Evt. kontrast

Hvis der er visiteret til kontrast, skal der som hovedregel skannes:

Cor T1 fat sat + Ax T1 fat sat -/+ i.v.

Fat sat sekvenser kan være SPIR / fw / dixon / FS og SPAIR

Der vil altid stå i visitering hvilke sekvenser som ønskes.

Planlægning er over patologi med vinkling som ovenstående protokol.

Der gives kontrast efter vægt i doseringsskemaet.