Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi på benign indikation

 

Formål

Beskrive valg af operationsmetode ved hysterektomi på benign indikation samt beskrive operationsmetoderne og deres fordele og komplikationsfrekvenser

 

Indikationer for hysterektomi (data fra DHHD 2016/17)

 • • Blødningsforstyrrelser 32%

 • • Fibromer 30%

 • • Prolaps 12%

 • • Smerter 6%

 • • Præmaligne tilstande 6%

 • • Endometriose 3%

 • • Andet 11%

 

Operationsmetoder (% af totale antal på landsplan/Aalborg, 2016/17)

Total abdominal hysterektomi (TAH), KLCD00 (16%/18%)

Supravaginal abdominal hysterektomi (SAH). KLCC10

 

Vaginal hysterektomi (VH), KLCD10 (11%/8%)

 

Laparoskopisk hysterektomimetoder (70%/73%)

Total laparoskopisk hysterektomi (TLH), KLCD01a/b

Laparoskopisk hysterektomi (LH), KLCD04

Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi (LAVH), KLCD11

Laparoskopisk supravaginal hysterektomi (LSH), KLCC11

Robotassisteret hysterektomi, KLCD01 + KZXX00

 

Kommentarer til operationsmetoder

TLH - Alt opereres laparoskopisk, evt. robotassisteret. Vaginaltoppen sutureres laparoskopisk (KLCD01a) eller vaginalt (KLCD01b). Uterus fjernes vaginalt eller via minilaparotomi/morcellering i pose.

 

LH - Alle uterine kar sikres laparoskopisk. Kardinale ligamenter og vaginaltoppen sikres vaginalt.

 

LAVH - Adnexae og ascenderende kar fra aa. uterinae sikres laparoskopisk. Resten opereres vaginalt.

 

LSH - Cervix bevares. Corpus uteri fjernes gennem fornix posterior.

 

Valg af operationsmetode
Generelt foretrækkes minimal invasiv metode dvs. vaginal eller laparoskopisk metode.

På landsplan/Aalborg opereres 84%/82% ved minimal invasiv kirurgi.

Vaginal hysterektomi (VH) er egnet ved samtidig prolaps, ved vægt af uterus < 300 – 500 gram eller ved højt BMI. VH er ikke egnet ved samtidig ovariepatologi, ved mistanke om endometriose, ved intraperitoneale adhærencer eller ved gentagne tidligere intraabdominale operationer. Tidligere sectio er ikke en kontraindikation

Total laparoskopisk hysterektomi (TLH) foretrækkes, hvis vaginal hysterektomi ikke er egnet. Der er ikke fastsat øvre vægtgrænse for hysterektomi med denne metode.

 

Abdominal hysterektomi bør så vidt muligt undgås.

Supravaginal hysterektomi bør undgås pga. fortsat risiko for cervixcancer og risiko for cyklisk blødning (20%)

 

Ved alle operationsmetoder tilbydes som profylakse samtidig fjernelse af salpinges.

 

Fordele og komplikationer

Frekvensen af major komplikationer i DK/Aalborg er 6,2%/7,2% (DHHD 2016/17)

Vaginale og laparoskopiske metoder har generelt færre komplikationer end abdominal hysterektomi.

 

Indlæggelsestid er kortere for VH og laparoskopisk hysterektomi end for AH. Patienter kan oftest udskrives samme dag. Sygemelding er kortere efter VH og laparoskopisk hysterektomi (10-14 dage) end efter AH (21 dage).

 

Præoperativt

 • • Indikation for hysterektomi og for valg af metode stilles af gynækologisk speciallæge.

 • • Ved ambulant undersøgelse udfyldes præbookingskemaer og præoperative laboratorieprøver bestilles (type, evt. hæmoglobin).

 • • Billeddokumentation af uterus og ovarier samt beskrivelse og måling af evt. fibromer foretages.

 • • På indikation foretages endometriebiopsi.

 • • Normal cervixcytologi < 3 år skal foreligge.

 • • Flowmåling af eventuelle fibromer foretages.

 • • På præbooking-skemaet anføres hvilken operationsmetode, der planlægges. Robotassisteret eller laparoskopisk eller valgfrit en af de typer.

 • • På præbookings-skemaet anføres om der skal foretages morcellering i pose/minilaparotomi/knivmorcellering.

 

Peroperativt og postoperativt

 • • Peroperativ antibiotikaprofylakse gives (1,5 g Zinacef og 1 g Metronidazol i.v.).
  Ved BMI > 30, ved blødning > 1,5 l. samt ved operationstid > 3 timer gives yderligere i.v. 1,5 g

Zinacef.

 • • Tromboseprofylakse ordineres efter gældende regler.

 • • Smertebehandling ordineres efter gældende regler.

 • • KAD fjernes efter 3 timer ved VH og laparoskopiske metoder. Meche i vagina oplægges ikke rutinemæssigt.

 • • Laparoskopiske hudincisioner kan sutureres med Monosof 4-0 eller lignende. Kan fjernes af e.l. efter 8 dage.

 • • Operatøren informerer patienten postoperativt.

 • • Patienten skal have brevsvar på den histologiske undersøgelse af præparatet.