Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi på benign indikation

 

Formål

Beskrive valg af operationsmetode ved hysterektomi på benign indikation samt beskrive operationsmetoderne og deres fordele og komplikationsfrekvenser

 

Indikationer for hysterektomi (data fra DHHD 2016/17)

 • • Blødningsforstyrrelser 32%

 • • Fibromer 30%

 • • Prolaps 12%

 • • Smerter 6%

 • • Præmaligne tilstande 6%

 • • Endometriose 3%

 • • Andet 11%

 

Operationsmetoder (% af totale antal, Aalborg UH 2018/19)

Kode

Operation

Forkortelse

Metode

Procentvis fordeling

KLCD00

Abdominal hysterktomi

TAH

Åben operation

12%

KLCC10

Supravaginal hysterektomi

SAH

Åben operation

 

KLCD10

Vaginal hysterektomi

VH

 

4%

KLCD01 a/b

Total laparoskopisk hysterektomi

TLH

Alt opereres laparoskopisk, evt robotassisteret. Vaginaltop sutureres laparoskopisk/vaginalt (KLCD01a)/KLCD01b). Uterus fjernes via vagina/minilap/knivmorcellering i endobag.

84%

KLCD01a/b+KZXX00

Laparoskopisk robotassisteret hysterektomi

RALH

 

 

KLCD04

Laparoskopisk hysterektomi

LH

Uterine kar sikres laparoskopisk. Kardinale ligamenter+vaginaltop sikres vaginalt

 

KLCD11

Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi

LAVH

Adnexae+ascenderende kar fra aa.uterinae sikres laparoskopisk. Resten opereres vaginalt.

 

KLCC11

Laparoskopisk supravaginal hysterektomi

LSH

Cervix bevares. Corpus uteri fjernes via fornix posterior

 

 

Valg af operationsmetode
Generelt foretrækkes minimal invasiv metode dvs. vaginal eller laparoskopisk metode.

På landsplan og i Aalborg opereres ca. 84% ved minimal invasiv kirurgi.

Vaginal hysterektomi (VH) er egnet ved samtidig prolaps, ved vægt af uterus < 300 – 500 gram eller ved højt BMI. VH er ikke egnet ved samtidig ovariepatologi, ved mistanke om endometriose, ved intraperitoneale adhærencer eller ved gentagne tidligere intraabdominale operationer. Tidligere sectio er ikke en kontraindikation.

 

Total laparoskopisk hysterektomi (TLH) foretrækkes, hvis vaginal hysterektomi ikke er egnet. Der er ikke fastsat øvre vægtgrænse for hysterektomi med denne metode.

 

Abdominal hysterektomi bør så vidt muligt undgås.

Supravaginal hysterektomi bør undgås pga. fortsat risiko for cervixcancer og risiko for cyklisk blødning (20%).

 

Ved alle operationsmetoder tilbydes som profylakse samtidig fjernelse af salpinges.

 

Fordele og komplikationer

Frekvensen af major komplikationer i DK/Aalborg er 5,6%/3,5% (DHHD 2016/17)

Vaginale og laparoskopiske metoder har generelt færre komplikationer end abdominal hysterektomi.

 

Indlæggelsestid er kortere for VH og laparoskopisk hysterektomi end for AH. Patienter kan oftest udskrives samme dag. Sygemelding er kortere efter VH og laparoskopisk hysterektomi (10-14 dage) end efter AH (21 dage).

 

Præoperativt

 • • Indikation for hysterektomi og for valg af metode stilles af gynækologisk speciallæge.

 • • Ved ambulant undersøgelse udfyldes operatørsamtale og præoperative laboratorieprøver bestilles.

 • • Billeddokumentation af uterus og ovarier samt beskrivelse og flowmåling af fibromer foretages.

 • • På indikation foretages endometriebiopsi.

 • • Normal cervixcytologi < 3 år skal foreligge.

 • • På operatørskemaet anføres hvilken operationsmetode, der planlægges. Robotassisteret, laparoskopisk eller andre.

 • • På operatørskemaet anføres om der skal foretages minilaparotomi/knivmorcellering i endobag samt præoperativ stillingtagen til bevarelse/fjernelse af ovarier.

 

Peroperativt og postoperativt

 • • Peroperativ antibiotikaprofylakse gives (1,5 g Zinacef og 1 g Metronidazol i.v.).
  Ved BMI > 30, ved blødning > 1,5 l. samt ved operationstid > 3 timer gives yderligere i.v. 1,5 g

Zinacef.

 • • Tromboseprofylakse ordineres efter gældende regler.

 • • Smertebehandling ordineres efter gældende regler.

 • • KAD fjernes efter 3 timer ved VH og laparoskopiske metoder. Meche i vagina oplægges ikke rutinemæssigt.

 • • Laparoskopiske hudincisioner kan sutureres med Monosof 4-0 eller lignende. Kan fjernes af e.l. efter 8 dage.

 • • Operatøren informerer patienten postoperativt.

 • • Patienten skal have brevsvar på den histologiske undersøgelse af præparatet.