Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis B & C. Forholdsregler mod smitte efter uheld, Psykiatrien

Generelt

Risikoen for overførsel af hepatitis B virus (HBV) efter stikuheld varierer fra få % til op mod 30%, størst når smittekilden er HBeAg-positiv.

Risikoen for overførsel af hepatitis C virus (HCV) varierer ligeledes fra studie til studie, men ligger omkring 3% ved stikuheld, hvor kilden er HCV-inficeret (dvs. HCV-RNA-positiv).

Smitterisiko

Smitterisiko foreligger ved uheld, hvor man eksponeres for blod eller sekreter, men ikke ekskreter (medmindre disse er blodtilblandede) fra HBV- eller HCV-positiv person eller person, som stærkt må mistænkes at være HBV/HCV-positiv. Eksponeringen kan ske ved penetrerende hudlæsioner og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne. Smitterisiko foreligger ved penetrerende læsioner med spidst eller skærende instrument, som kan have været brugt hos HBsAg- eller HCV-RNA-positiv person.

Smitterisiko foreligger endvidere ved stikuheld ved håndtering af tilfældigt fundne kanyler i for eksempel sandkasser eller på offentlige toiletter etc. under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger. Desuden regnes blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr for at udgøre smitterisiko for både HBV og HCV.

Stik på andre uidentificerede kanyler (også fra ”kanyleboks”) anses derimod ikke for at medføre betydende risiko.

Risikogrupper

Hepatitis B

 • • Intravenøse stofmisbrugere

 • • Indvandrere fra høj-risikoområder

 • • Visse ikteriske patienter

 • • Patienter med Downs syndrom samt andre mentalt retarderede, der bor på institution

 • • Homoseksuelle med mange seksualpartnere.

Hepatitis C

 • • Intravenøse stofmisbrugere

 • • Indvandrere fra høj-risikoområder

 • • Visse ikteriske patienter

 • • Hæmofilipatienter

 • • Patienter i hæmodialyse

 • • Tidligere multitransfunderede patienter.

Praktisk

 • • Foretag altid skylning/afvaskning med vand og sæbe

 • • Hudlæsioner påføres et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) 2 gange

 • • Snarest efter uheldet (indenfor 48 timer af hensyn til evt. vaccination for Hepatitis B) henvender den eksponerede sig til nærmeste hospital:

Enten

Eller

Bemærk Er der også mistanke om eksposition for HIV, bør reaktionstiden være 1-2 timer, se retningslinjen ”HIV – forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld”.