Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zaroxolyn (metolazon) til nefrologiske patienter

 

 

Baggrund og farmakologi

Zaroxolyn (metolazon) er et diuretikum, som effektmæssigt ligner thiazider med inhibition af natriumreabsorption i distale tubuli. Metolazon har imidlertid også en mindre effekt på proksimale tubuli. I modsætning til thiazider kan metolazon også øge diuresen ved GRF < 20 ml/min. Men især er det væsentligt, at metolazon af ikke klarlagte årsager i kombination med furosemid kan producere en betydelig diurese, bl.a. hos ødematøse patienter, som er resistente over for diuretika i øvrigt. Det er i denne egenskab, vi benytter metolazon i Nyremedicinsk Afdeling.

Zaroxolyn er ikke registreret som lægemiddel i Danmark. Nyremedicinsk Afdeling har særtilladelse til brug af dette præparat.

Se bilag for en pdf med mere omfattende detaljer af metolazons farmakologi.

 

Indikationer

Afdelingen har tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til anvendelse af Zaroxolyn til ”nefrologiske patienter med nyreinsufficiens”.

I praksis er vores indikationer:

1. Behandling af ødemer hos nyreinsufficiente, hvor anden diuretisk behandling har været utilstrækkelig.

2. Opretholdelse af diurese hos dialysepatienter, hvor tilstrækkeligt væsketræk under dialyse er svært at opnå, og hvor furosemid i store doser ikke har givet væsentlig diurese.

Det skal understreges, at vi ikke har tilladelse til at bruge Zaroxolyn til patienter med normal nyrefunktion og f.eks. ødemer af kardiel eller hepatisk genese.

 

Problemer og bivirkninger

Zaroxolyn medfører sommetider betydelige diureser, hvilket kan lede til intravasal dehydrering og nyresvigt. Zaroxolyn kan også medføre en række elektrolytforstyrrelser, bl.a. hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypomagnesæmi og alkalose.

 

Dosering og opfølgning

Anvendes altid sammen med furosemid.

Bør som hovedregel kun benyttes til indlagte patienter, som da følges med daglige væsketal, vejning og diuresemåling i opstartsfasen. I denne situation kan der startes med Zaroxolyn 2,5 mg x 1. Ved kraftigt respons mindskes dosis til 2,5 mg hver anden dag eller x 2/uge.

Undtagelsesvis kan behandling startes ambulant, men da højst med Zaroxolyn 2.5 mg x 2/uge. Daglig vejning i hjemmet og besked om kontakt til afdelingen, ved vægttab over 3 kg den første uge. Opfølgning efter en uge i ambulatorium/dagafsnit med vejning og væsketal.

Når der er dokumenteret effekt af behandling, og patienten er stabil, skrives der recept og søges om enkelttilskud.