Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for portørarbejde, Serviceafdeling, Regionshospital Nordjylland

 

1.0 Formål1

2.0 Beskrivelse1

2.1 Rekvirering af en portør:1

2.1.1 Hjørring:1

2.1.2 Frederikshavn:1

2.2 Lokale arbejdsplaner:1

2.3 Kapeltjenesten:1

2.4 Modul Tjenestetid1

2.5 Hjælpe- udstyr eller midler2

2.6 Medarbejder kompetencer og ressource fordeling2

2.7 Hygiejne generelt2

2.8 Informationen i afdelingen:2

1.0 Formål

At sikre en ensartet standard for alle afdelinger og fordele ressourcerne, således at de patientnære opgaver til enhver tid kommer i første række.

2.0 Beskrivelse

Der er fra Regionshospital Nordjyllands ledelse side givet normeringer og budget til afdelingen som fordeles på bedst mulige facon under hensynstagen til målsætningen for afdelingen. Findes på personale-net under serviceafdelingen.

I portør regi bruges der følgende hjælpemidler:

2.1 Rekvirering af en portør:

2.1.1 Hjørring:

Portør opgaver bestilles i ASCOM jobagent og tildeles herefter en ledig portør.

2.1.2 Frederikshavn:

Der ringes til portørtelefonerne og der altid være en portør der besvarer telefonen og opgaven kan bestilles.

2.2 Lokale arbejdsplaner:

Der kan forekomme lokale arbejdsplaner, som er detaljeret for selve udførslen af eks. sengeredning, transport af vare, medicin og patienter. Disse planer er udarbejdet der hvor det findes nødvendig.

Ansvaret for vedligeholdelse og rigtigheden i planerne påhviler servicelederen for portører.

2.3 Kapeltjenesten:

Der er udarbejdet et PRI dokument som beskriver hvorledes omsorgen skal være for den afdøde patient og pårørende, samt om eksvisceration.

2.4 Modul Tjenestetid

Et program som anvendes til at styre personalets aflønning for det udførte arbejde samt hvorledes bemandingen skal være eller er på den enkelte afdeling.

Ansvaret for vedligeholdelse og rigtigheden i planerne påhviler servicelederen og teamkoordinator for portører.

2.5 Hjælpe- udstyr eller midler

Afdelingens hjælpeudstyr eller hjælpemidler er beskrevet i APB som ligger på afdelingen og ajourføres af den udpegede arbejdsmiljørepræsentant.

2.6 Medarbejder kompetencer og ressource fordeling

For at kunne overskue hvilke kompetencer der er til rådighed i afdelingen, anvendes modul tjenestetid.

2.7 Hygiejne generelt

I PRI er der fra Infektionshygiejnen m.fl. angivet retningslinier for hvordan, man skal forholde sig til ex. håndhygiejne, uniformsbehandling, mv.

Det er op til ledelsen at informere medarbejderne om hvor disse retningslinier kan findes.

2.8 Informationen i afdelingen:

Til planlægning af møder og e-post anvendes Outlook.