Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenundersøgelse af børn for ROP

 

FORMÅL

 • • At undersøge for ROP og evt. afdække graden af denne, hvor barnet bliver støttet bedst muligt efter NIDCAP-principperne, således at barnet ikke stresses unødvendigt.

Patientklientel

 • • Alle børn < 32 fulde uger og / eller fødselsvægt < 1500 gram ses 5 uger gammelt og hver anden uge til terminstid, så længe de er indlagte. Derefter vurderer øjenlægen om yderligere øjenundersøgelse.

 • • OBS! Når barnet ses første gang, skal det være mindst 5 uger gammel. Første gang dog tidligst GA 30.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Henvisning

 • • Stuegangslæge skriver første henvisning til øjenlæge. De efterfølgende skrives af sygeplejerske og bestilt øjenundersøgelse dokumenteres i Nord EPJ.

 • • På alle henvisninger skal anføres:

  • • Hvilken dato (altid tirsdag) undersøgelsen skal udføres.

  • • Barnets fødselsvægt og gestationsalder (ved fødslen)

 • • Alle henvisninger lægges i den grå bakke mærket ”ØJENLÆGE TILSYN” i receptionen på 13. etage.

 • • Sekretæren kontakter mandag Øjenafdelingen pr. mail og meddeler, om der er børn til undersøgelse tirsdag og hvor mange.

 • • Hvis barnet udskrives inden undersøgelsen foretages, skal denne foretages ambulant i øjenafdelingen. Sygeplejersken er ansvarlig for, at henvisningen sendes til øjenafdelingen, som så indkalder familien til undersøgelsen.

Forberedelse

 • • Sekretæren giver sygeplejerske og koordinator besked om tidspunkt for undersøgelsen og tidspunkter for øjendrypning og det planlægges i samarbejde med koordinator, hvem der har ansvar for at være hos det enkelte barn i forbindelse med øjenundersøgelsen.

 • • Sygeplejersken informerer forældre om tid og procedure.

 

Miljø

Sørg for at der er ro omkring barnet, med dæmpede lyde og lys (tal med dæmpet stemme, slå alarmer fra, bevæg jer roligt på stuen). Det mest optimale er, at forældrene er tilstede under øjenundersøgelsen (og guides til at være en primære støtte for barnet) allerede fra første øjendrypning. Hvis forældrene ikke kan være tilstede prioriteres en sygeplejerske til at varetage opgaven, således hun kan blive hos barnet, til det igen er i balance efter undersøgelsen. Det giver barnet ro, og minimerer ventetid, når øjenundersøgelsen går i gang.

Lejring

Barnet lejres med hovedet i fodenden af vuggen allerede ved øjendrypning, da det så ikke behøver at blive vendt før øjenundersøgelsen, og derved blive unødigt stresset. Hjælp barnet til at ligge godt. Svøb evt. barnet i en stofble eller dynen, såeldes at det bliver nemmere for barnet at holde armene inde ved kroppen, finde støtte til sine fødder og have hænderne frie til at kunne bevæge sig selv. Støt barnets hoved med et rullet svøb og rolige hænder i midterstiling under øjendrypning og øjenundersøgelsen.

Øjendrypning

 • • Sygeplejersken drypper barnets øjne ca. 45 min. og 30 min. før øjenlægen ankommer.

 • • Der dryppes først med 1 dråbe Oxybuprocain 0,4 % (lokalbedøvelse) i begge øjne og umiddelbart efter med Phenylephrine 2,5 % ogTropicamide 0,5 % i begge øjne.

 • • Drypning med Phenylephrine og Tropicamide gentages 5-15. min. efter.

Støtte/trøst

Tilbyd barnet en sut med sukkervand både under øjendrypning og øjenundersøgelse. (Start 2 min. før intervention). Det sikres, at der er tilstrækkeligt med sukkervand til hele proceduren. Giv barnet mulighed for at berolige sig selv, ved at tage hænderne op til munden eller gribe fat om noget (sin egen finger, en finger, en blæksprutte). Tal beroligende med barnet under undersøgelsen og fortæl øjenlægen, hvordan barnet reagerer på undersøgelsen, om det evt. har brug for en pause. Giv gerne barnet en pause mellem undersøgelsen af det første og andet øje. Giv barnet pause, hvis det falder i iltmætning, stiger over 200 eller falder under 100 i puls, eller får en meget uregelmæssig respiration. Vent til barnet igen er i balance/stabilt før undersøgelsen fortsættes.

Undersøgelsen

Sygeplejersken assisterer øjenlægen under undersøgelsen og er tilstede indtil barnet efter undersøgelse igen er i balance.

ROP – undersøgelse/behandling på Rigshospitalet

Hvis barnet henvises til Rigshospitalet, skal forældre have udleveret information, se link:

ROP-undersøgelser på Rigshospitalet

 

Definition af af begreber

NIDCAP er en tilgang til omsorg, hvor fokus er på at støtte barnets egne mål for udvikling baseret på en vurdering af barnets sårbarhed og ressourcer. Efter fødslen er barnet i en konstant udviklingsfase. Særligt i barnets hjerne og nervesystem sker en stor udvikling, hvor stimulation fra omgivelserne påvirker udviklingen. Ud fra NIDCAP pricipperne støttes familier og professionelle i at tage hånd om børnene på en måde, så barnets udviking støttes bedst muligt.

Er principper for pleje og behandling, der er udviklet med fokus på skånsomhed og tryghed for det tidligt fødte og det syge nyfødte barn, selvom det er sygt og omgivet af mget teknologisk apparatur.