Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaktisk shock - håndtering på neuroanæstesiologisk afsnit

Baggrund1

Kliniske symptomer på allergisk shock1

Præmedikation af patienter med kendt tendens til allergisk reaktion1

Primær behandling - voksne1

Sekundær behandling2

Antihistamin2

Steroid2

Inhalerede bronkodilatator2

Doser til børn2

Bemærkninger2

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC (Dansk Anæstesi Allergi Center)2

Reference3

Baggrund

Anafylaktisk shock er en svær, hurtig allergisk reaktion til antigen-allergen (lægemidler, kontrast, fødemidler eller insektgift) hos en sensibiliseret patient.

Anafylaktisk shock er karakteriseret ved pludseligt opstået forhøjet produktion af sekret fra slimhinder, forhøjet tonus (spænding) i bronkiale muskler, fald af tonus i vaskulære muskler og forhøjet permeabilitet i kapillærbane og histamin frigørelse i huden.

Overstående symptomer skyldes frigørelse af mediatorer som histamin, leukotriner, prostaglandin og tryptase.

Mediatorernes frigørelse opstår når antigen (allergen) er tilkoblet til antigen-specifik immunoglobulin E (IgE) forbundet til basofiler eller mast-celler.

De mest provokerende antigener er:

 • • Antibiotika (penicillin)

 • • I.v. kontrast

 • • Morfin, thiopental, latex, klorhexidin, NSAID

 • • Mad-allergi, nødder

 • • Insekt stik (hvepse, bier)

Kliniske symptomer på allergisk shock

 • • Hud - flushing, urticaria, ødemer, universelt udslet

 • • Respiratorisk – stridor, sekretraslen, bronkospasme, total luftvejsobstruktion, respiratorisk insufficiens, respirationsstop

 • • Cirkulatorisk – takykardi, hypotension, kapillær lækage med relativ hypovolæmi, bradykardi, kredsløbskollaps, hjertestop.

 • • Bevidsthedstab

Præmedikation af patienter med kendt tendens til allergisk reaktion

 • • Tbl. Cetirizin 10 mg aftenen før operation og lige før operation

 • • Tbl. Prednisolon 25 mg aftenen før operation og lige før operation

Undgå så vidt muligt lægemidler med kendt allergisk reaktion, brug så få stoffer som muligt under generel anæstesi

Ved akut indikation for indgreb inj. Hydrocortison 200 mg i.v. og Tavegyl 1,0 mg i.v. før proceduren.

Primær behandling - voksne

 • • Afbryd tilførsel af mistænkt antigen

 • • Adrenalin
  (1 mg skal opløses i 100 ml 0,9 % NaCl)
  koncentration = 10 mikrogram/ml

    • • Ved hypotension 0,01-0,05 mg (10-50 mikrogram) bolus i.v., gentages til effekt opnås

    • • Ved kredsløbskollaps 0,1-1,0 mg (100 mikrogram -1 mg) bolus i.v., gentages til effekt opnås - hvis ingen i.v. adgang, gives 0,3-0,8 mg s.c. eller i.m.

 • • Evt. infusion Adrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min eller Noradrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min

 • • Infusion krystalloid 2-4 liter, evt. kolloid,

 • • Trendelenburg-leje

 • • Frie luftveje, ventilation med 100 % ilt

Sekundær behandling

Antihistamin

 • • H1-blokker fx Clemastin (Tavegyl) 2 mg i.v.

 • • og evt. H2-blokker, fx Ranitidin 50 mg i.v.

eller

 • • Nizatidin 100 mg i.v.

Steroid

 • • Methylprednisolon (SoluMedrol) 80 mg i.v.

eller

 • • Hydrocortison (SoluCortef) 250 mg i.v.

Inhalerede bronkodilatator

F. eks. Terbutalin (Bricanyl)

Doser til børn

 • • Adrenalin
  (1mg skal opløses i 100 ml 0,9 % NaCl)
  koncentration =10 mikrogram/ml

 • • Ovenstående opløsning trækkes op i 1 ml sprøjte
  koncentration =1 mikrogram/streg

    • • Ved hypotension 0,001-0,005 mg/kg (1-5 mikrogram/kg) i.v., gentages til effekt opnås

    • • Ved kredsløbskollaps 0,01 mg/kg (10 mikrogram/kg) i.v., gentages til effekt opnås

    • • Hvis ingen i.v. adgang, gives 0,01mg/kg (10 mikrogram/kg) s.c. eller i.m.

 • • Evt. infusion af Adrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min eller Noradrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min

 • • Isotonisk NaCI 20 ml/kg, evt. mere

 • • Clemastin (Tavegyl) 0,0125 mg/kg i.v.

 • • Methylprednisolon (SoluMedrol) 2mg/kg i.v.

eller

 • • Hydrocortison (SoluCortef) 25-100 mg i.v.

Bemærkninger

Patienter i beta-blokerende behandling kan have brug for højere doser Adrenalin for at opnå respons på behandling. Ved manglende effekt kan forsøges med Glucagon 1-2 mg i.v. evt. gentaget.

Hos gravide kvinder skal hypotension behandles med Efedrin som førstevalgspræparat for at undgå hypoperfusion af placenta. Ved manglende effekt skal Adrenalin dog bruges.

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC (Dansk Anæstesi Allergi Center)

 • • Der tages blodprøve til analyse af mastcelle tryptase

 • • Tages ½ - 4 timer efter reaktion (kan evt. tages senere ved alvorlige reaktioner)

 • • 10 ml blod i tørglas (rød top, hvis Vacutainer)

 • • Label med patientnavn, cpr. nr., dato og tidspunkt påklæbes

 • • Blodprøverekvisition udfyldes (husk tidspunkt for prøve) og vedlægges. Rekvisition findes på DAAC - Dansk Anæstesi Allergi Center

Blodprøven sendes i plastikrør ved stuetemperatur med almindelig post til:

Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital​
Opgang 22, kælderen
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup​

 

Tlf. 3867 3867

Reference

www.daac.dk, Dansk Anæstesi Allergi Center, Gentofte Hospital, 2010

Krause R.S. Anaphylaxis, eMedicin, Marts 2010,

Medscape’s Allergy& Immunology Resource Center,

Se venligst link til: Registrer lægemiddelallergi – CAVE – Clinical Suite huskeseddel