Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Methicillinresistente staphylococ aureusbakterier - Gravide patienter med MRSA - Sygeplejeinstruks (Graviditets- og Ultralydsafsnittet)

 

Definition af begreber

MRSA: MethicillinResistente Staphylococ Aureusbakterier.

 

Formål

At foretage relevante observationer og forebygge smittespredning.

 

Retningslinjer

 • • Patienter med risiko for MRSA-smitte podes iflge retningslinjer hos egen læge.

 • • Hvis patienten podes her i afdelingen, indhentes samtidig samtykke til at kontakte Infektionshygiejnen mhp. evt. behandling.

 • • Det noteres i patientens journal, at hun er MRSA-smittet.

 • • Ved kontakt med patienten følges retningslinjer fra Infektionshygiejnen:

 

 

   • ▪ Rengøring i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skadestuer/modtagelser

   • ▪ Isolation af MRSA-positive patienter i ambulatorier, terapi- og røntgenafdelinger samt skade/modtagelser

 

 • • Idet en patient overdrages til en anden afdeling, gøres opmærksom på patientens smittestatus.

 

Patienters MRSA-smitte status findes i Clinical ved hjælp af MiBa-alarmen.