Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr, tekstiler og inventar

 

 

Formål

At forebygge, at patienter, pårørende og personale pådrager sig infektioner i kontakten med medicinsk udstyr, tekstiler og inventar.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

Akutlægebilerne og læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland er underlagt de hygiejniske krav der er til ansatte ved Region Nordjyllands sygehuse.


Region Nordjylland har en aftale med Falck Danmark a/s om, at akutlægebilen rengøres og vedligeholdes af dem. Det samme gælder for det udstyr, der findes i akutlægebilerne.
 

Efter endt udrykning rengør lægeassistenten det brugte flergangudstyr efter gældende materielinstruks.


Lægen har det overordnede ansvar for at akutlægebilen og udstyret i denne er i hygiejnisk forsvarlig stand.


Der er aftale med Falck om, at lægerne på akutlægebilerne får vasket deres uniformer sammen med Falck.

 

Kvalitetsovervågning

Logbøger findes ved den lokale stationsleder.

 

 

 

 

Referencer

Standard nr. 1.5.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.